Eurotopia mění osudy znevýhodněných rodin

Projekt „Alternativa – podané ruce“ opavské neziskové organizace Eurotopia, který podpořil i Nadační fond Albert, se zasazuje o školní úspěšnost sociálně znevýhodněných dětí, zejména z romského etnika, a poskytuje také jejich rodinám celkovou podporu. Dětem i rodičům zvyšuje informovanost o významu vzdělávání pro budoucí život a přispívá tak k jejich získání sebedůvěry a uznání ve společnosti.

Příběhů, v nichž Eurotopia nabídla pomocnou ruku, jsou stovky. Jedním z nich je i příklad mladé maminky, která na středním odborném učilišti otěhotněla a musela se tak věnovat dítěti a rodině. Po třech letech se jí narodilo druhé dítě a krátce po porodu zemřel otec obou dětí. Jedinou oporou jí tehdy byla její vlastní matka, která však bojovala s těžkou nemocí.

Po ztrátě otec se rodina dostala do finančních potíží a přišla o bydlení. O situaci se začal zajímat orgán sociálně-právní ochrany dětí, který požádal Eurotopii o spolupráci s rodinou při řešení její náročné situace. Mladé mamince se nejvíce ulevilo, když zjistila, že jí sociální pracovníci mohou pomoci s péčí o děti, řešením financí, vyřizováním dávek a hledáním bydlení. Tedy věci, které bylo pro ni takřka nemožné zvládnout, když byla na vše sama.

Maminka začala spolupracovat a začala spolu s dětmi docházet k sociální pracovnici. Kromě péče o děti zde společně pracovaly i na financích a hledaly bydlení. Díky této včasné pomoci vše dopadlo dobře. Maminka dnes i se svými dvěma dětmi bydlí v dvoupokojovém bytě, zvládá platit nájem a našla si práci. I v této vytíženosti zvládá výchovu a péči o své děti, s nimiž navázali hezký vztah.

Sociální pracovnici, která této mamince pomáhala, jsme položili tři otázky:

Jak se zpětně díváte na tento příběh?

Happyend je zásluha především klientky, stojí za ním její odhodlání a především její zájem o děti, pro které se odhodlala podstoupit všechno a dotáhnout to až do šťastného konce. Měly jsme nelehký úkol, ale zájem o to, aby byly děti šťastné, byl klíčový. Matka byla odhodlána udělat pro ně všechno a vzájemnou spoluprací se to taky podařilo. Byly sice dny a situace, kdy to bylo těžké, a maminka potřebovala velkou dávku podpory. Společnými silami jsme ale vše zvládly a rodina dnes žije jako každá běžná rodina.

Co Vás na vaší práci nejvíce naplňuje?

Především to, že mohu poskytnout podporu tam, kde je to potřeba. Když rodina chce svou situaci zlepšit, ale neví jak, mohu je vyslechnout, podpořit, povzbudit a pomoci najít jiné způsoby řešení, než na jaké byla zvyklá. Naplňuje mě, když se povede někoho udělat šťastnějším, když se povede osamostatnění rodiny, nebo když pomůžu někomu najít nové možnosti. Když tak nad tím přemýšlím, vlastně mne naplňuje již fakt, když se u mne klient potká s pochopením a přijetím. Už jen samotným přijetím a pochopením klientů pak oni mohou mnohem lépe měnit svou situaci k lepšímu.

Co byste si vzhledem ke své práci přála nejvíce?

V první řadě aby rodiče neužívali návykové látky a nebyli závislí na automatech, takových rodin je v naší praxi většina. A také aby rodičům záleželo především na dětech, s nimiž by trávili více času. Aby tak děti mohly vyrůstat v kompletních rodinách, kde budou rodiče schopni řešit konflikty konstruktivně.

Příběhy pomoci - EurotopiaDalší články v této sekci +