Klára: Ani velký životní handicap nemusí překazit cestu k úspěchu

Příběh pomoci: Dětský domov Hrotovice. Není samozřejmostí, že by děti z dětských domovů vystudovaly vysokou školu. Proto se Nadační fond Albert snaží podporovat ty, kteří mají zájem školu studovat a v životě chtějí něco dokázat.

KláraJednou z nich je i Klára C., která v dětském domově v Hrotovicích žila od svých čtyř let a pobyt zde bere jako velké pozitivum a životní školu. „Bez toho, co mi dal život v dětském domově, bych možná žila zanedbaná někde na ulici,“upozorňuje Klára.

Podpora a motivace dětského domova je zásadní pro to, aby se dítě odhodlalo ke studiu vysoké školy. Ovšem domovy se často potýkají s nedostatkem financí, které mohou i přes motivaci a nadání zabránit podpoře dítěte ve studiu. „Dětské domovy jsou často vzdálené od vysokých škol a domovy nemají dostatek prostředků na hrazení cestovného nebo ubytování studentů na kolejích. Problémem bývá i úhrada učebních materiálů,“ říká Judita Urbánková, členka správní rady Nadačního fondu Albert.

Nadační fond Albert finančně podporoval Kláru ve studiu od roku 2011 a i díky jeho příspěvkům Klára úspěšně dokončila bakalářské studium na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Její specializací je sociální a charitativní práce a v tomto oboru se jí podařilo získat práci v pražské neziskové organizaci Modrý klíč. „Dělám osobní asistentku v týdenním stacionáři s chráněným bydlením,“ vysvětluje Klára.

Kláru vyhecovala ke studiu důvěra ostatních, a tak teď sama může být v domově příkladem a vzorem pro ostatní děti. Díky své píli a podpoře domova i Nadačního fondu Albert po vysoké škole pomáhá jiným, jak si vždycky přála.Další články v této sekci +