Lenka potřebovala pomoc s hledáním práce i s jejím udržením

Příběh pomoci: Letní dům

Znáte projekt Spolu do zaměstnání? Pomáhá mladým lidem, kteří po dosažení plnoletosti odcházejí z ústavní výchovy s nedostatečných vzděláním, a často tak jen velmi obtížně hledají práci. V rámci projektu mohou nejen získat potřebnou kvalifikaci, ale také se za intenzivní a dlouhodobé podpory dobře zorientovat na pracovním trhu. Díky vytvořené databázi spolupracujících zaměstnavatelů a pracovních míst získají svou často první pracovní zkušenost nebo přímo vhodné zaměstnání.

Lenka prošla celoživotním pobytem v dětském domově. Vyučila se cukrářkou, ale obor ji nebaví a nechce v něm pracovat. Navíc v některých oblastech pomaleji chápe, déle se učí a je pro ni obtížné rozumět vztahům kolem sebe. Při hledání zaměstnání hodně tápala, zkoušela různé práce, nikde ale dlouho nevydržela.

Po vstupu do projektu Spolu do zaměstnání na základě profesní diagnostiky, kombinace Lenčiných požadavků a schopností pro ni byla vytipována ideální pozice pokojská / úklid v domácnosti. V průběhu několika měsíců absolvovala několik pohovorů a v srpnu 2013 zvládla přijímací řízení v hostelu Florenc. Zpočátku ji při práci doprovázela asistentka. Lenka tam pracuje jako pokojská dodnes.

Pro Lenku je možná ještě důležitější než přijetí do zaměstnání udržení si pozice. I v tomto ohledu je práce projektu Spolu do zaměstnání zásadní. U Lenky se nejčastěji jedná o konflikty s kolegy a nadřízenými, které z důvodu svých sociálních nedovedností těžko zvládá. Vždy se ale podařilo díky skvělé komunikaci pracovníků zapojených do projektu Spolu do zaměstnání každou situaci dořešit ke spokojenosti všech zúčastněných.

Nadační fond podporuje projektu Letního domu Spolu do zaměstnání od roku 2015. Finančně přispívá na zaměstnance, kteří se mladým lidem věnují.Další články v této sekci +