Natálka má talent a péči, v praktické škole neskončí

Příběh pomoci: Tosara, o.s.

Natálka se odmalička potýká s těžkými životními podmínkami. S maminkou samoživitelkou a dalšími sourozenci žila nejprve na ubytovně, poté se museli načas přestěhovat do karavanu v jedné neutěšené části města, kde posléze získali malý příbytek. Po celou dobu však maminka Natálku posílala do předškolního kroužku, který spolek Tosara ve Slaném provozuje. Byla si vědoma, že ji sama nezvládne dobře připravit na vstup do školy a nechtěla, aby dívka skončila jako všichni její sourozenci v praktické škole. Zároveň se snažila najít rodině nové bydlení, protože věděla, že prostředí ubytoven nemá na vzdělávání ani výchovu dětí dobrý vliv.

Pravidelnost docházky do školky a kontakt s pracovníky Tosary byly rodině jednou z jistot v těžkých chvílích, kdy řešili bydlení. Natálka v kroužku nikdy nechyběla a z učení měla takovou radost, že si sama doma hrála na školku a učila ostatní děti. Do kroužku chodila dva roky a při výstupním testu předškolních kompetencí se ukázalo, že je na školní docházku ve všech oblastech dobře připravena. I tak ale po vstupu do přípravného ročníku při základní škole nepřestala využívat služby Tosary. Tentokrát to bylo doučování, které jí pomáhalo připravit se na nástup do první třídy. Teď už chodí Natálka do školy, kde jí to skvěle jde. Doučovací kroužky ale navštěvuje dál. Pracovníci spolku Tosara si chtějí být jisti, že kdyby přišla slabší chvilka, bude jí někdo nablízku. Takový talent by byla škoda zahodit!

Nadační fond Albert začal podporovat aktivity Tosary ve Slaném v roce 2015. Předškolní kroužek poskytuje předškolní vzdělání dětem od 3 do 7 let ze sociálně znevýhodněných rodin, které z různých důvodů nechodí do běžné mateřské školy. Připravuje je na úspěšné zvládnutí 1. třídy základní školy, které je podstatné pro další vzdělávání dětí i jejich začlenění do společnosti.Další články v této sekci +