Pět minut s paní Livii Klausovou

Nadační fond Albert dlouhodobě spolupracuje také s Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových. Obě organizace podporují vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin. Projekt Startovné do života, který pomáhá dětem z dětských domovů postavit se na vlastní nohy, podpořil Nadační fond Albert částkou 1 212 097 korun. O rozhovor jsme požádali manželku prezidenta republiky, paní Livii Klausovou.

Co Vás vedlo k založení nadačního fondu?
Dávno před založením našeho nadačního fondu jsem spolupracovala s Nadací pro transplantaci kostní dřeně,  s nadací pro seniory Život 90 a dalšími charitativními organizacemi. Už tehdy se na mne obraceli lidé se svými problémy. Když se můj manžel stal prezidentem, žádostí o pomoc mnohonásobně přibylo.  Proto jsme se s manželem v  srpnu roku 2003 rozhodli založit  Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových. Pomáhá dětem, mládeži i seniorům v oblasti vzdělávání. Vždy se však jedná o ty jednotlivce, kteří jsou sociálně nebo  jinak znevýhodněni. Cílem našeho fondu je  pomáhat  nejen dětem a dospívajícím, ale i seniorům začlenit se do plnohodnotného života. Právě vzdělání jim  pomáhá  posunout se na srovnatelnou startovací čáru jako mají ti, kterým osud žádný handicap nenadělil.

Komu konkrétně Váš fond pomáhá?
Nemáme jednu konkrétní skupinu, ale pomáháme  všem. Takže dětem nejen z dětských domovů a pěstounských rodin, ale i sociálně slabých rodin a seniorům. Také pomáháme těm, kteří se ne vlastní vinou dostali do mimořádně složité situace a jsou hodni zvláštního zřetele.

Hlavními  projekty, které náš  fond podporuje jsou:

Startovné do života pomáhá dětem z dětských domovů od 14 do 18 let připravovat se na samostatný život až domov opustí. Motivujeme je, aby si dokončily středoškolské vzdělání, učily se jazyky, absolvovaly řidičské kurzy. Po čtyřech letech mají pak od našeho nadačního fondu postupně naspořenou určitou částku.Poskytujeme stipendia na studium na středních a vysokých školách. Projekt Kroužky finančně podporuje děti ve volnočasových aktivitách.

Formou intenzivního studia  se připravují dospívající děti k získání řidičského průkazuProjektem Senioři komunikují podporujeme  seniory v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů, mobilních telefonů a platebních karet.

Všechny projekty vznikají postupně. Na základě návrhů spolupracovníků, členů správní nebo dozorčí rady. Každý z projektů má svůj obsah, svůj smysl a své poslání. Mám stále radost z projektu, který vznikl jako první těsně po založení našeho nadačního fondu a který je mimořádně úspěšný. Jedná se o vysílání studentů  ke studiu cizích jazyků do zahraničí.

Pro nás nejsou rozhodující projekty, ale děti nebo lidé. Těch bylo během uplynulých let více než deset tisíc. Deset tisíc dětí a dospělých, deset tisíc osudů, kterým jsme možná pomohli lépe se zařadit do života a pomoci jim, aby měli podobnou startovací čáru jako ti ostatní.

Velmi se zajímáme o to, jak a s jakým úspěchem byly finanční prostředky našeho fondu  vynaloženy.  Každý student, který vyjíždí s podporou našeho nadačního fondu  studovat  cizí jazyk v zahraničí, po svém návratu odevzdává zprávu, ve které svůj pobyt hodnotí a přikládá i hodnocení zahraniční školy. Nebo senioři po ukončení týdenní výuky vyplňují dotazník, kde také hodnotí přínos kurzu pro rozvoj jejich znalostí.

Na našich internetových stránkách www.nadacnifondklausovych. cz  jsou všechny ohlasy obdarovaných uveřejňovány podle jednotlivých projektů. Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových  může přispět každá soukromá i právnická osoba. Návrhy na dar schvaluje Správní rada nadačního fondu. Většina darů je přijata.

Jaký bude osud Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových po skončení prezidentského období?
Jsem přesvědčena, že budeme pokračovat tak jako dosud a že  pomoc našeho nadačního fondu těm, kteří pomoc potřebují, neskončí. Stále se budeme snažit hledat a najít ty, kteří mají podobné cítění jak  pomáhat  dětem, mládeži a seniorům v rozvoji vzdělávání. Abychom společně s nimi mohli ve své činnosti pokračovat.

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových byl založen v srpnu 2003 manželkou prezidenta republiky Ing. Livií Klausovou, CSc. a prezidentem republiky Prof. Ing. Václavem Klausem, CSc. Jeho posláním je podpora humanitárních aktivit fyzických a právnických osob, zaměřených především na podporu projektů a aktivit sociálně zdravotního charakteru a v oblasti vzdělávání.



Další články v této sekci +