Albert otevřel své dveře dětem z dětských domovů – poznávaly, jaké je to být obchodníkem!

V sobotu 30. května byla centrála Alberta otevřena – čekala na soutěžní týmy dětí z dětských domovů, které v rámci celorepublikového projektu OUT OF HOME putovaly po Praze a plnily soutěžní úkoly na 26 stanovištích. Nadační fond Albert podpořil aktivity projektu poprvé a ve spolupráci s kolegy z HR, komerčního oddělení a oddělení kvality připravil soutěžní stanoviště, které je zážitkovou formou seznamovalo nejen s Albertem jako zaměstnavatelem obecně, ale i s konkrétními pozicemi a úkoly kvalitáře nebo category managera.

Co stanoviště, to jiný zaměstnavatel. Hlavním cílem celého festivalu je upozornit na celospolečenský problém, kterým je neřešená integrace dětí do společnosti ve chvíli, kdy opustí dětský domov. 

Od podzemí až po střechu…
Nejdříve na týmy čekala prohlídka celé budovy a díky ochotě pána ze security se děti podívaly i do podzemního krytu, který má budova k dispozici pro případ neočekávaných událostí. Při stoupání po patrech se děti dozvídaly o odděleních, která na centrále mohou najít a co mají na starosti. Byly překvapené, co všechno se „za prodejnou Albert“ skrývá, co všechno se řeší, plánuje a organizuje. Ale nejvíce ze všeho děti zajímala kancelář generálního ředitele, samozřejmě…

Kouknout, přivonět a ochutnat…
Jako první po prohlídce je čekalo seznámení s pozicí kvalitáře, kterého se ujala Lenka Smolná.  Společně s ní si děti vyzkoušely, jak se testuje kvalita potravin. A abychom jim tento nelehký úkol zpříjemnili, měly vybrat tu nejlepší čokoládu vlastích značek Albert i těch konkurenčních.  U všech děti porovnávaly velmi zodpovědně vůni kakaa, vzhled a chuť.  Někdy musely poslední krok opakovat, protože rozhodování nebylo lehké… Proto věřím, že výsledky testování budou pro Lenku směrodatné, protože kdo má mlsnější jazýček než děti…?

Kdo je náš zákazník? Kolik se čeho prodá?
I tyto otázky musely týmy zvažovat v dalších úkolech. Děti se na chvíli staly nákupčími školního sortimentu, kdy  nejdříve zkoumaly počty školáků, trendy na trhu, ale také vyhodnocovaly prodeje z minulosti.. Pak vybíraly sortiment z nabídek dodavatelů a zvažovaly, zda uspokojí poptávku všech možných skupin. Spočítat konečnou cenu pro zákazníka bylo jejich posledním úkolem.

Všechny cesty vedou na prodejnu…
Sobotní program byl zakončen návštěvou test shopu na prodejně, kde děti porovnávaly již vybranou školní kolekci profesionálním nákupčím. Přáli bychom vám vidět jejich radost, když našly položku, kterou samy také vybraly. Byly by to dobří obchodníci…

Moc děkujeme kolegům z centrály – Lence Smolné, Elišce Čerychové, Jardovi Štrosovi, Milanovi Mrázkovi a Pavlovi Mikoškovi, že věnovali svůj čas a energii a pomohli toto stanoviště připravit a zrealizovat. Další články v této sekci +