Metodické semináře Zdravá 5

Zdravá 5 pokračuje i v letošním roce v sérii metodických seminářů s názvem Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže, tentokrát pro pedagogy mateřských škol. Obsah semináře je akreditován MŠMT.

Devět krajů jsme již od září navštívili, do dalších pěti krajských měst (Pardubic, Jihlavy, Liberce, Plzně a Hradce Králové) se do června ještě rozjedeme. Každý seminář má kapacitu kolem 30 osob a jeho cílem je prostřednictvím odborných lektorů seznámit pedagogy s aktuálními informacemi z oblasti výchov vy ke zdraví, představit jim nejaktuálnějšími poznatky z oblasti správné výživy, prezentovat nové metodické materiály a didaktické postupy pro interaktivní práci se žáky a naučit je v rámci interaktivních workshopů pracovat s představenými materiály.

Seminář je zdarma, stejně jako sada nových didaktických materiálů, které pedagogové na semináři obdrží. Díky obrovskému, naše kapacity několikrát převyšujícímu zájmu mateřských škol jsme se rozhodli se i v budoucnu více této cílové skupině věnovat.

 

                                                                Další články v této sekci +