Nadační fond Albert pomůže dětem i v Jihočeském kraji

Nadační fond Albert rozdělí v roce 2015 více jak tři a půl milionu korun na pomoc sociálně znevýhodněným dětem v celé České republice. Finanční prostředky získal z prodeje plastových nákupních tašek na prodejnách Albert a ze speciálních charitativních kávomatů umístěných na prodejní ploše vybraných prodejen Albert. Do Jihočeského kraje poputuje letos celkem 255 000 Kč.

„Správní rada Nadačního fondu Albert rozhodla o rozdělení celkem 3 608 035 Kč mezi 106 organizací či zařízení, které pracují se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží,“ říká místopředseda správní rady Pavel Mikoška. Podpořené projekty spadají do jedné z následujících čtyř oblastí:

  • individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí, 
  • projekty komplexně postihující problematiku sociálně znevýhodněné mládeže vstupující do samostatného života, 
  • pravidelné preventivní aktivity s rizikovými či neorganizovanými dětmi a mládeží, 
  • odborné vzdělávání personálu zařízení a organizací, které s touto cílovou skupinou pracují.


Podpořené projekty reagují na situaci v regionu
Příkladem podpořeného projektu jsou Předškolní kluby, které realizuje Naděje Písek. Tento projekt podporuje děti ve věku od 3 do 6 let ze sociálně vyloučených lokalit nebo ohrožené sociálním vyloučením. Prostřednictvím tří předškolních klubů připravuje děti na vstup do první třídy základní školy. Aktivit projektu se během roku bude účastnit celkem 20 dětí.

„Záměrem aktivit je dosahovat toho, aby děti z těchto lokalit přicházely do klasických prvních tříd se znalostmi, které jsou u dětí jejich věku ze strany škol očekávané. Snahou je, aby se děti vyhnuly zařazování do speciálních škol, a to právě z důvodu absence penza znalostí nutných pro vstup do klasické první třídy,“ přibližuje potřebnost Daniel Svoboda, oblastní ředitel Naděje Písek.
Jedna z aktivit projektu se také zaměřuje na pomoc rodičům dětí. Pomáhá jim uvědomovat si důležitost vzdělání a upozorňuje je na skutečnost, že pro úspěšné uplatnění se na trhu práce je nutné dostatečné vzdělání.

V Jihočeském kraji Nadační fond Albert dále letos podpoří:

ORGANIZACE
 

PROJEKT
 

Asociace středoškolských klubů ČR

Jde to i jinak

KoCeRo - komunitní centrum
Rovnost o.p.s.

Buďme chytřejší - a ukažme, co umíme
 

Městská charita České Budějovice

Kdo se nenudí, nezlobí

Dětský domov, Základní škola
a Školní jídelna Žíchovec

Pobyt dětí ze sociálně slabých rodin umístěných v dětském
domově Žíchovec na letních dětských táborech

Portus Prachatice, o.p.s.

Čas dětem 2015

Občanské sdružení Okna

Centrum pro rodinu Okénko


Podrobné informace o grantovém programu Nadační fond Albert dětem najdete na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz.

Nadační fond Albert zastřešuje charitativní aktivity značky Albert. Cílem aktivit v sociální oblasti je zvýšení příležitostí na plnohodnotný samostatný život u dětí a mladistvých v rizikových rodinách a v různých formách náhradní výchovy. Jedná se zejména o projekty, které se zaměřují na oblast prevence, vzdělávání a rozvoje potenciálu dětí. Tím se zvyšuje jejich šance uplatnit se v běžném životě. Od svého založení v roce 2009 podpořil sociální projekty v celkové částce více než 33 milionů korun. Kromě sociální oblasti se Nadační fond Albert věnuje i zdravému stravování a životnímu stylu. Od roku 2004 provozuje značka Albert celorepublikový vzdělávací program zaměřený na správnou výživu Zdravá 5. Je určený pro děti a jejich rodiče a hravou formou přibližuje zásady zdravého stravování. 
Více informací naleznete na www.nadacnifondalbert.cz a www.zdrava5.cz.Další články v této sekci +