Nadační fond Albert pomůže dětem i v Královehradeckém kraji

Nadační fond Albert rozdělí v roce 2015 více jak tři a půl milionu korun na pomoc sociálně znevýhodněným dětem v celé České republice. Finanční prostředky získal z prodeje plastových nákupních tašek na prodejnách Albert a ze speciálních charitativních kávomatů umístěných na prodejní ploše vybraných prodejen Albert. Do Královehradeckého kraje poputuje letos celkem 249 935 Kč.

Nadační fond Albert rozdělí v roce 2015 více jak tři a půl milionu korun na pomoc sociálně znevýhodněným dětem v celé České republice. Finanční prostředky získal z prodeje plastových nákupních tašek na prodejnách Albert a ze speciálních charitativních kávomatů umístěných na prodejní ploše vybraných prodejen Albert. Do Královehradeckého kraje poputuje letos celkem 249 935 Kč.

„Správní rada Nadačního fondu Albert rozhodla o rozdělení celkem 3 608 035 Kč mezi 106 organizací či zařízení, které pracují se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží,“ říká místopředseda správní rady Pavel Mikoška. Podpořené projekty spadají do jedné z následujících čtyř oblastí:

  • individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí,
  • projekty komplexně postihující problematiku sociálně znevýhodněné mládeže vstupující do samostatného života,
  • pravidelné preventivní aktivity s rizikovými či neorganizovanými dětmi a mládeží,
  • odborné vzdělávání personálu zařízení a organizací, které s touto cílovou skupinou pracují.

 

Podpořené projekty reagují na situaci mladých lidí
Příkladem podpořeného projektu je Učí (se) celá rodina neziskové organizace Aufori, o.p.s.. Smyslem tohoto projektu je prostřednictvím individuální práce s rodinami, které se nacházejí ve složité sociální situaci, posilovat spolupráci mezi rodinami a školou;  posilovat kompetence rodičů ve vytváření vhodného prostředí pro školní přípravu dětí; poskytovat poradenství rodičům i učitelům a v neposlední řadě realizovat motivační terapeutické skupiny pro děti.

„Děti ze sociálně znevýhodněných rodin nemají vždy plně a dostatečně uspokojovány základní fyziologické potřeby, přitom veškeré úsilí rodiny je často zaměřeno právě na uspokojení těchto potřeb. Rodiče, kteří jsou zaneprázdnění svými vlastními existenčními problémy, odsouvají školní záležitosti svých dětí na vedlejší kolej, protože pro ně nejsou zkrátka prioritou. Je to poměrně přirozená reakce.“ osvětluje jednu z bariér bránící zodpovědnému plnění školní docházky, Čestmír Horký, ředitel Aufori, o.p.s..
 

V Královehradeckém kraji Nadační fond Albert dále letos podpoří:
 

ORGANIZACE
 

PROJEKT
 

Divadelta

Divadlo forum

Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov 153

Já to zvládnu!

Občanské sdružení Salinger

Odborné vzdělávání zaměstnanců Občanského sdružení Salinger

Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141

Sociální hiporehabilitace

Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům

NZDM Klub Malého Bobše

 

Podrobné informace o grantovém programu Nadační fond Albert dětem najdete na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz.

Nadační fond Albert zastřešuje charitativní aktivity značky Albert. Cílem aktivit v sociální oblasti je zvýšení příležitostí na plnohodnotný samostatný život u dětí a mladistvých v rizikových rodinách a v různých formách náhradní výchovy. Jedná se zejména o projekty, které se zaměřují na oblast prevence, vzdělávání a rozvoje potenciálu dětí. Tím se zvyšuje jejich šance uplatnit se v běžném životě. Od svého založení v roce 2009 podpořil sociální projekty v celkové částce více než 33 milionů korun. Kromě sociální oblasti se Nadační fond Albert věnuje i zdravému stravování a životnímu stylu. Od roku 2004 provozuje značka Albert celorepublikový vzdělávací program zaměřený na správnou výživu Zdravá 5. Je určený pro děti a jejich rodiče a hravou formou přibližuje zásady zdravého stravování. 
Více informací naleznete na www.nadacnifondalbert.cz a www.zdrava5.czDalší články v této sekci +