Nadační fond Albert pomůže i dětem v Jihomoravském kraji

Nadační fond Albert rozdělí v roce 2015 více jak tři a půl milionu korun na pomoc sociálně znevýhodněným dětem v celé České republice. Finanční prostředky získal z prodeje plastových nákupních tašek na prodejnách Albert a ze speciálních charitativních kávomatů umístěných na prodejní ploše vybraných prodejen Albert. Do Jihomoravského kraje poputuje letos celkem 261 000 Kč.

„Správní rada Nadačního fondu Albert rozhodla o rozdělení celkem 3 608 035 Kč mezi 106 organizací či zařízení, které pracují se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží,“ říká místopředseda správní rady Pavel Mikoška. Podpořené projekty spadají do jedné z následujících čtyř oblastí:

  • individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí,
  • projekty komplexně postihující problematiku sociálně znevýhodněné mládeže vstupující do samostatného života,
  • pravidelné preventivní aktivity s rizikovými či neorganizovanými dětmi a mládeží,
  • odborné vzdělávání personálu zařízení a organizací, které s touto cílovou skupinou pracují.
     

Podpořené projekty reagují na situaci mladých lidí
Příkladem podpořeného projektu je „Krok k úspěchu“ neziskové organizace IQ Roma Servis, o.s. Tento projekt podporuje romské studenty středních a vysokých škol v dosahování vzdělávacích úspěchů. Ti díky tomu aktivně využívají svůj volný čas a rozvíjejí tak svůj osobní potenciál.

 „Projekt reaguje na konkrétní potřeby studentů, které mapujeme v rámci vzdělávacího programu Gendalos/Zrcadlo, který je určen pro motivovanou romskou studující mládež. Pomocí motivačních rozhovorů, dlouhodobé spolupráce, doučování a adresné hmotné podpory, jako je zajištění předplatné jízdenky na MHD, školních pomůcek či vzdělávacích kurzů, pomáháme romské mládeži zažívat vzdělávací úspěchy a podporujeme je ve včasné profesní orientaci,“ přibližuje konkrétní aktivity projektu Katarína Klamková, ředitelka spolku.
 

Nadační fond Albert dále letos v Jihomoravském kraji podpoří následující projekty:
 

ORAGNIZACE
 

PROJEKT
 

Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18

Zdravý pohyb, příprava povolání

Liga lidských práv

Důstojný život v dětských domovech

Petrov, občanské sdružení pro práci
s dětmi a mládeží brněnské diecéze

Odpolední doučování v Dětském domě Zábrdovice
 

Ratolest Brno, občanské sdružení

Volný čas jinak

Teen Challenge International ČR

Práce dává smysl

IQ Roma servis

Krok k úspěchu

Dětský domov Hodonín

Řidičský průkaz 

Royal Rangers Vyškov

 Skutečné hrdinství

Obecně prospěšná společnost ADRA

Nejsem na to sám…

 

IQ Roma ServisDalší články v této sekci +