Nadační fond Albert pomůže i dětem v Plzeňském kraji

Nadační fond Albert rozdělí v roce 2015 více jak tři a půl milionu korun na pomoc sociálně znevýhodněným dětem v celé České republice. Finanční prostředky získal z prodeje plastových nákupních tašek na prodejnách Albert a ze speciálních charitativních kávomatů umístěných na prodejní ploše vybraných prodejen Albert. Do Plzeňského kraje poputuje letos celkem 133 000 Kč.

Správní rada Nadačního fondu Albert rozhodla o rozdělení celkem 3 608 035 korun mezi 106 organizací či zařízení pracujících se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží. „Podpořené projekty spadají do jedné ze čtyř oblastí - individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí, projekty komplexně postihující problematiku sociálně znevýhodněné mládeže vstupující do samostatného života, pravidelné preventivní aktivity s rizikovými či neorganizovanými dětmi a mládeží nebo odborné vzdělávání personálu zařízení a organizací, které s touto cílovou skupinou pracují, komentuje rozhodnutí správní rady její místopředseda Ing. Pavel Mikoška, CSc.

Jedním z podpořených projektů v Plzeňském kraji je i Program včasné péče Klubíčko neziskové organizace Ponton, z.s. Tento projekt nabízí rodinám ze sociálně rizikového prostředí města Plzně bezpečnou alternativu systematického předškolního vzdělávání a podporu fungování rodiny, a to zejména rodičovských kompetencí v oblasti vzdělávání a výchovy dítěte.

„Přestože nám zákon o tzv. dětských skupinách výrazně ztížil pokračování projektu tak, jak fungoval od roku 1998, přizpůsobili jsme projekt změnám v zákoně a přitom jsme zachovali jeho smysluplnost. Postupně tedy budujeme poradenské centrum zaměřené na práci s dětmi a rodiči, kde rodičům poskytneme pomoc, podporu či poradenství a rodiče pak  pracují s dětmi v jejich přirozeném prostředí domova,“ vysvětluje Jakub Václavů, ředitel organizace Ponton.

V Plzeňském kraji Nadační fond Albert dále letos podpoří:

ORGANIZACE

PROJEKT

Dětský domov Staňkov
 
Nejmilejší koncert Plzeň 2015
 
Dětský domov Staňkov
 
Jak zvládnout život
 
Dětský domov, Staňkov,
detašované pracoviště
Robinson - ZDVOP Stod


SOVIČKA


Společnost Tady a teď, o.p.s.
 
Dámský klub - podpůrná skupina pro dospívající dívky
ze sociálně vyloučeného prostředí v Plzni


Podrobné informace o grantovém programu Nadační fond Albert dětem najdete na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz.

Nadační fond Albert zastřešuje charitativní aktivity značky Albert. Cílem aktivit v sociální oblasti je zvýšení příležitostí na plnohodnotný samostatný život u dětí a mladistvých v rizikových rodinách a v různých formách náhradní výchovy. Jedná se zejména o projekty, které se zaměřují na oblast prevence, vzdělávání a rozvoje potenciálu dětí. Tím se zvyšuje jejich šance uplatnit se v běžném životě. Od svého založení v roce 2009 podpořil sociální projekty v celkové částce více než 33 milionů korun. Kromě sociální oblasti se Nadační fond Albert věnuje i zdravému stravování a životnímu stylu. Od roku 2004 provozuje značka Albert celorepublikový vzdělávací program zaměřený na správnou výživu Zdravá 5. Je určený pro děti a jejich rodiče a hravou formou přibližuje zásady zdravého stravování. 

Více informací naleznete na www.nadacnifondalbert.cz a www.zdrava5.cz.Další články v této sekci +