Nadační fond Albert pomůže i dětem v Ústeckém kraji

Nadační fond Albert rozdělí v roce 2015 více jak tři a půl milionu korun na pomoc sociálně znevýhodněným dětem v celé České republice. Finanční prostředky získal z prodeje plastových nákupních tašek na prodejnách Albert a ze speciálních charitativních kávomatů umístěných na prodejní ploše vybraných prodejen Albert. Do Ústeckého kraje poputuje letos celkem 320 000 Kč.

Nadační fond Albert rozdělí v roce 2015 více jak tři a půl milionu korun na pomoc sociálně znevýhodněným dětem v celé České republice. Finanční prostředky získal z prodeje plastových nákupních tašek na prodejnách Albert a ze speciálních charitativních kávomatů umístěných na prodejní ploše vybraných prodejen Albert. Do Ústeckého kraje poputuje letos celkem 320 000 Kč.

„Správní rada Nadačního fondu Albert rozhodla o rozdělení celkem 3 608 035 Kč mezi 106 organizací či zařízení, které pracují se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží,“ říká místopředseda správní rady Pavel Mikoška. Podpořené projekty spadají do jedné z následujících čtyř oblastí:

  • individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí,
  • projekty komplexně postihující problematiku sociálně znevýhodněné mládeže vstupující do samostatného života,
  • pravidelné preventivní aktivity s rizikovými či neorganizovanými dětmi a mládeží,
  • odborné vzdělávání personálu zařízení a organizací, které s touto cílovou skupinou pracují.


Podpořené projekty reagují na situaci mladých lidí
Příkladem podpořeného projektu je „Chci studovat“ neziskové organizace Světlo Kadaň. Tento projekt se zaměřuje na specifickou aktivitu v rámci NZDM Kadaň klub DOpatra, která umožňuje intenzivnější práci s mladými lidmi, kteří se rozhodli vrátit do školy, přestože již byli registrování na Úřadu práce. Projekt přímo reaguje na skutečnost, že žáci základních škol (zejména bývalých zvláštních škol) nejsou motivování v pokračování ve studiu a jdou raději do evidence úřadu práce.

„Aktivitami projektu usilujeme o podporu těchto mladých lidí, kterou ve většině případů nenalézají v rodině, ani v nejbližším okolí. V Kadani se díky projektu z úřadu práce vrátilo do školních lavic v roce 2012 osm mladých Romů a dodnes jich šest studuje, ačkoliv přišlo hodně krizí. Přesvědčili jsme se, že pozitivní, aktivní a respektující přístup školy je možný a vzájemná spolupráce s nízkoprahovou službou a rodinou má pro inkluzivní vzdělávání velký přínos, proto projekt šíříme do dalších měst, kde poskytujeme nízkoprahové služby pro mládež,“ přibližuje Vendula Kadárová, Manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny Občanského sdružení Světlo Kadaň.


Nadační fond Albert dále letos v Ústeckém kraji podpoří následující projekty:
 

ORGANIZACE
 

PROJEKT
 

Centrum D8, o.p.s.
 

Intenzivní sociálně-terapeutická podpora a pomoc pro rodiče
a jejich děti, které se nachází v tíživé životní situaci

Centrum pro náhradní rodinnou péči

Vzdělávání a rozvoj dětí v NRP

Člověk v tísni, o.p.s.

3 v 1 s Albertem

Oblastní charita Most

Předškolní příprava dětí z rizikového prostředí

RADKA o.s. - Rodiče a děti Kadaně,
občanské sdružení

Pomoc a partnerství
 

Salesiánské středisko Štěpána
Trochty - dům dětí a mládeže

Nízkoprahový klub Luna v Teplicích
 

Rodina v centru, o.s.
 

Podpora vzdělávání dětí a mládeže
z komunitního centra 2015

VÚ, SŠ a Školní Jídelna Buškovice

Můj svět, aneb jak to vidím já.

Dobrovolnické centrum, o.s. Ústí nad Labem

Spolu nám to půjde

 

Světlo Kadaň

 Další články v této sekci +