Nadační fond Albert pomůže i dětem ve Středočeském kraji

Nadační fond Albert rozdělí v roce 2015 více jak tři a půl milionu korun na pomoc sociálně znevýhodněným dětem v celé České republice. Finanční prostředky získal z prodeje plastových nákupních tašek na prodejnách Albert a ze speciálních charitativních kávomatů umístěných na prodejní ploše vybraných prodejen Albert. Do Středočeského kraje poputuje letos celkem 305 000 Kč.

„Správní rada Nadačního fondu Albert rozhodla o rozdělení celkem 3 608 035 Kč mezi 106 organizací či zařízení, které pracují se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží,“ říká místopředseda správní rady Pavel Mikoška. Podpořené projekty spadají do jedné z následujících čtyř oblastí:

  • individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí,
  • projekty komplexně postihující problematiku sociálně znevýhodněné mládeže vstupující do samostatného života,
  • pravidelné preventivní aktivity s rizikovými či neorganizovanými dětmi a mládeží,
  • odborné vzdělávání personálu zařízení a organizací, které s touto cílovou skupinou pracují.
     

Podpořené projekty reagují na situaci mladých lidí

Příkladem podpořeného projektu je „S výučním listem to půjde lépe“ Soukromého dětského domova Korkyně SOS 92, o.p.s. Tento projekt se zaměřuje na podporu konkrétních jedinců ve studiu učebních oborů. Z příspěvku bude hrazeno cestovné či stravné a náklady na učební pomůcky a odborného vybavení, které ke studiu vybraného oboru potřebují.
 

„Výše zmíněný podpořený projekt úzce souvisí i s naším druhým projektem s názvem „Samostatně do Života“, v rámci kterého jsme v březnu zahájili provoz samostatného bytu na Dobříši. Projekt je zaměřen na děti ve věku nad 15 let a bude probíhat v bytě mimo zdi dětského domova. Cílem projektu je příprava dětí od 15 do 18 let na samostatný život, během kterého si upevňují dovednosti, jako je péče o domácnost, péče o svoji osobu, hospodaření s financemi, zvládání školní docházky a jiných povinností. Mají příležitost zkoušet si žít nanečisto v samostatných bytech s podporou a pomocí odborného vychovatele. Pokud budou následně chtít v 18 letech naše zařízení opustit, budou již mít reálnější představu, jak to v běžném životě chodí,“ přibližuje Tereza Jandová, ředitelka Soukromého dětského domova SOS 92, o.p.s. propojenost projektů.
 

Nadační fond Albert dále letos ve Středočeském kraji podpoří následující projekty:
 

ORGANIZACE
 

PROJEKT
 

Dětský domov a Školní jídelna,
Solenice 42

Podpora 5 dětí DD Solenice
v získání řidičského průkazu

Orlíček Přední Chlum, o.p.s.
 

Zvyšování odborného růstu pracovníků
Orlíček Přední Chlum, o.p.s.

Ponton, občanské sdružení

NZDM Bedna

Tosara
 

Předškolní kroužky pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí ve Sleném

DD Sázava

Divadelní festival

DD Lety, Dobřichovice

Vybavení posilovny

DD Unhošť

Podpora volnočasových aktivit dětí

Občanské sdružení LECCOS

Najdi, co tě baví

Dětský domov HUSITA, o.p.s.
 

Tréninkový byt (mimo dětský domov)
pro mladé dospělé žijící v dětském domově


Podrobné informace o grantovém programu Nadační fond Albert dětem najdete na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz.
 

Nadační fond Albert zastřešuje charitativní aktivity značky Albert. Cílem aktivit v sociální oblasti je zvýšení příležitostí na plnohodnotný samostatný život u dětí a mladistvých v rizikových rodinách a v různých formách náhradní výchovy. Jedná se zejména o projekty, které se zaměřují na oblast prevence, vzdělávání a rozvoje potenciálu dětí. Tím se zvyšuje jejich šance uplatnit se v běžném životě. Od svého založení v roce 2009 podpořil sociální projekty v celkové částce více než 33 milionů korun. Kromě sociální oblasti se Nadační fond Albert věnuje i zdravému stravování a životnímu stylu. Od roku 2004 provozuje značka Albert celorepublikový vzdělávací program zaměřený na správnou výživu Zdravá 5. Je určený pro děti a jejich rodiče a hravou formou přibližuje zásady zdravého stravování. 

Více informací naleznete na www.nadacnifondalbert.cz a www.zdrava5.cz.Další články v této sekci +