Nadační fond Albert věnuje dětem v Olomouckém kraji 298 000 Kč

Nadační fond Albert rozdělí v roce 2015 více jak tři a půl milionu korun na pomoc sociálně znevýhodněným dětem v celé České republice. Finanční prostředky získal z prodeje plastových nákupních tašek na prodejnách Albert a ze speciálních charitativních kávomatů umístěných na prodejní ploše vybraných prodejen Albert. Do Olomouckého kraje poputuje letos celkem 298 000 Kč.

„Správní rada Nadačního fondu Albert rozhodla o rozdělení celkem 3 608 035 Kč mezi 106 organizací či zařízení, které pracují se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží,“ říká místopředseda správní rady Pavel Mikoška. Podpořené projekty spadají do jedné z následujících čtyř oblastí:

  • individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí,
  • projekty komplexně postihující problematiku sociálně znevýhodněné mládeže vstupující 
    do samostatného života,
  • pravidelné preventivní aktivity s rizikovými či neorganizovanými dětmi a mládeží,
  • odborné vzdělávání personálu zařízení a organizací, které s touto cílovou skupinou pracují.

Podpořené projekty reagují na situaci mladých lidí

Příkladem podpořeného projektu je „Podpora vzdělávání, zájmové činnosti a sociálních potřeb dětí z DD“ Dětského domova a Školní jídelny, Olomouc, U Školní jídelny 1a. Jedná se 
o soubor aktivit podporující vzdělávání dětí, jejich zájmové vzdělávání, všeobecný rozhled a tím 
i jejich integrace do společnosti. V rámci toho dochází k doučování dětí za účelem lepšího prospěchu, účasti v zájmových kroužcích, na vzdělávacích akcích a pohybových aktivitách. To vše probíhá během školního vyučování.

Jednou z podporovaných aktivit je i Popová škola a hudební skupina v dětském domově.  „V naší hudební skupině a Popové škole je nyní šest dětí, vystupujeme na nejrůznějších akcích. Vedeme děti k systematické práci, vytváříme jim koníčky na celý život. Kapela má dlouhou tradici. 
V květnu 2014 jsme oslavili 20 let od jejího založení. Postupně se v ní vystřídalo již 29 dětí,“
 říká o aktivitě Dalibor Křepský, ředitel dětského domova.
 

Nadační fond Albert dále letos v Olomouckém kraji podpoří následující projekty:
 

ORGANIZACE
 

PROJEKT
 

EUFORALL o. s.

Jdu sám do života

o. s. KAPPA-HELP

METRO bez hranic

Romodrom

Centrum předškolní výchovy - Hradčany

Společnost Podané ruce o. p. s.

Terénní programy Olomouc pro děti a mládež

TJ Šumperk

Závod všestrannosti pro děti

Dětský domov a školní jídelna,
Hranice, Purgešova 847

Chceme si plnit své sny

Armáda spásy v České republice,
z. s. - Přerov

Kroužek vaření


Podrobné informace o grantovém programu Nadační fond Albert dětem najdete na webových stránkách www.nadacnifondalbert.czDalší články v této sekci +