Nadační fond Albert vyhlašuje grantové kolo pro rok 2016, rozdělí 3,5 mil. Kč

Nadační fond Albert v těchto dnech spouští příjem žádostí o nadační příspěvek pro rok 2016. Stejně jako každý rok rozdělí fond finanční prostředky dětským domovům a neziskovým organizacím, které se věnují pomoci dětem ze sociálně znevýhodněného a rizikového prostředí. Pro rok 2016 se Nadační fond Albert chystá rozdělit celkem 3,5 milionu korun. Uzávěrka příjmu žádostí o příspěvek pro příští rok je 30. září 2015.

Do grantového kola pro rok 2016 se mohou přihlásit neziskové, veřejně prospěšné organizace či rozpočtové nebo příspěvkové organizace, jejichž záměry jsou v souladu s cílem a posláním Nadačního fondu Albert.

Finanční prostředky, které se Nadační fond Albert chystá rozdělit v roce 2016, pocházejí především ze zisku z prodeje plastových tašek v prodejnách Albert a charitativních automatů na kávu a čaj umístěných přímo na prodejní ploše vybraných prodejen. „Každým rokem zaznamenáváme zvýšený počet žádostí o podporu od celé řady organizací, které se svými aktivitami zaměřují na sociálně znevýhodněné děti a rodiny. Jedná se zejména o děti z dětských domovů, rizikové skupiny dětí a mládeže a sociálně ohrožené rodiny. Tento zájem nás těší a jsme rádi, že můžeme podpořit smysluplné projekty v celé republice,“ říká Pavel Mikoška, místopředseda správní rady Nadačního fondu Albert

„Žádosti o nadační příspěvek mohou být podobně jako v loňském roce zaměřeny na několik oblastí podpory. Jsou jimi individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí, projekty komplexně postihující problematiku sociálně znevýhodněné mládeže vstupující do samostatného života a pravidelné preventivní aktivity s rizikovými či neorganizovanými dětmi a mládeží,“ komentuje zaměření grantového programu Nadační fond Albert dětem pro rok 2016 Pavel Mikoška.

Jak získat grant

V rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem 2016 je stanovena maximální výše udělovaného grantu 100 000 Kč na jeden kraj a jednu organizaci. Výši přiděleného grantu vybraným žadatelům stanoví hodnotící komise Nadačního fondu Albert.

Žádost musí být podána na vyplněném formuláři a rovněž je nutné připojit i formulář s rozpočtem projektu a jednu ilustrační fotografii. Žádosti budou přijímány do 30. září 2015. Všechny organizace, které chtějí přihlásit svůj projekt, musí mít sídlo na území České republiky. Žadatelé o nadační příspěvek mají zároveň možnost podat celkem dvě žádosti o nadační příspěvek.

Šanci mají i malé projekty

V loňském roce bylo podpořeno celkem 80 projektů z programu Nadačního fondu Albert dětem, dalších 28 pak prostřednictvím programu Kávomaty pomáhají. Šanci ve výzvě na rok 2016 mají samozřejmě i menší projekty. Příkladem úspěšných projektů mohou být například příměstský tábor Prázdniny ve městě nebo projekt Jde to i jinak, za kterým stojí Asociace středoškolských klubů ČR. Projekt příměstského tábora organizovaný Komunitním střediskem Kontakt Liberec pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí právě probíhá a má za cíl především prevenci kriminality u dětí a mládeže. Pro děti je připraven pestrý výběr sportovních, výtvarných a kulturních aktivit, mezi nimi například návštěva liberecké knihovny nebo iQlandie.

Podrobné informace o grantovém programu Nadační fond Albert dětem, stejně jako o způsobu, jakým podat žádost o příspěvek, najdete na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz.Další články v této sekci +