ALBERT projekty

Nadační fond Albert nejen rozděluje v grantových výzvách nadační prostředky jiným organizacím. Od rou 2011 i sám realizuje několik vlastních projektů. Formou celorepublikového vzdělávacího programu Zdravá 5 bojuje s dětskou obezitou a hravou formou přibližuje dětem základy správného stravování. Zároveň je aktivní i v sociální oblasti. Projekty Obchůdky s Albertem a Do Alberta na praxi se snaží mladým lidem ze sociálně ohroženého prostředí pomoci získat první pracovní zkušenosti, nabýt dovednosti, které mohou využít ve svém budoucím životě a smysluplně využít svůj volný čas.