Do Alberta na praxi

Projekt DO ALBERTA NA PRAXI je snaha společnosti Ahold umožnit nejlepším dětem a mladým lidem ze sociálně ohroženého prostředí, věkem nad 16 let, získat základní pracovní zkušenosti formou brigád v prodejnách Albert, kde by vykonávali jednodušší pracovní činnosti formou placené brigády. V případě, že by se osvědčili, mohou postupovat a vykonávat dle potřeb prodejny i další práce.

Je to nabídka pro žadatele - mladé ze sociálně znevýhodněného prostředí,  za které se zaručí konkrétní organizace či zařízení (dětský domov, NNO, apod.). Žadatelé musí projít řádným výběrovým řízením.  Nejdříve si manažer vybere vybrané žadatele k pohovoru dle motivačního dopisu,  písemné reference organizace či zařízení a životopisu. Po příjímacím pohovoru se rozhodne, zda si žadatele vybere či nikoliv.  Nadační fond Albert hraje roli doporučovatele, ale důležitá je i písemná reference, proč organizace či zařízení  doporučuje právě tohoto žadatele.

Důležitý je proto zodpovědný výběr kandidátů, aby klient sám chtěl, a ne, aby byl do projektu nucen. Všeobecně praxe ukazuje, že jsou vybráni a vydrží motivovaní klienti, kteří o brigádu velmi stojí, sami chtějí se zapojit  a mají k tomu zodpovědný přístup.