Henkel ČR - Vánoční dárky 2016

1. Co je grantový program Henkel ČR – Vánoční dárky 2016?
Grantový program Henkel ČR – Vánoční dárky 2016 je určený na pořízení vánočních dárků pro děti z dětských domovů.  Finanční prostředky vyhrazené pro tento grantový program pochází z výtěžku Marketingové akce společnosti Henkel ČR, spol. s.r.o.  v hypermarketech Albert v době od 5.10.2016 do 18.10.2016.

2. Zaměření grantového programu Henkel ČR – Vánoční dárky 2016
Z grantového programu mohou být pořízeny pouze vánoční dárky pro děti z dětských domovů.

3. Kdo může žádat o grant v rámci programu Henkel ČR – Vánoční dárky 2016
Do grantového programu se mohou přihlásit následující organizace:

  • neziskové, veřejně prospěšné organizace
  • rozpočtové nebo příspěvkové organizace, jejichž záměry jsou v souladu s cílem a posláním Nadačního fondu Albert.

Všechny přihlášené organizace musí mít sídlo na území ČR.

Cílovou skupinou grantového programu (tedy příjemci vánočních dárků) jsou děti a mládež z dětských domovů.

4. Regionální příslušnost žadatele v rámci grantového programu Henkel ČR – Vánoční dárky 2016

Grantový program má celorepublikovou působnost. Žadatel může v rámci programu podat maximálně 1 žádost (1 žádost ale může být pro několik dětí).

5. Výška poskytnutých grantů v rámci grantového programu Henkel ČR – Vánoční dárky 2016?
V rámci grantového programu Henkel ČR – Vánoční dárky 2016 je stanovena maximální výše příspěvku na pořízení dárků pro jedno dítě a to 500 Kč. Jedna žádost může obsahovat více dárků pro jedno dítě, maximálně však do určené částky 500 Kč. Jedna žádost zároveň může obsahovat žádost na pořízení dárků pro více dětí.

Maximální možná výše žádosti za jednu organizaci je 10 000 Kč.

Alokovaná výše grantového programu Henkel ČR – Vánoční dárky 2016 závisí na reálně prodaných výrobcích v rámci marketingové akce v prodejnách Albert. Alokovaná výše ale nepřesáhne 100 000 Kč.

Nadační fond Albert si vyhrazuje právo nerozdělit všechny alokované prostředky.
 

6. Jak podat žádost o grant v rámci v programu Henkel ČR – Vánoční dárky 2016?
Žadatelé mohou podávat žádosti o nadační příspěvkem až do 31.10.2016. Žádost si můžete stáhnout zde.

Žádost vyplňte a zašlete elektronicky na email: b.liskova@nadacnifondalbert.cz , v kopii na p.rezna@nadacnifondalbert.cz , i tištěně na adresu Nadační fond Albert, Radlická 117, Praha 5, 158 00. Obálku označte nápisem: HENKEL ČR – VÁNOČNÍ DÁRKY

7. S kým mohu konzultovat případné dotazy?
V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte:

Blanka Lišková
b.liskova@nadacnifondalbert.cz
777 891 787

nebo

Petra Režná
p.rezna@nadacnifondalbert.cz
774 09 10 76