Obchůdky s Albertem

Grantové řízení o nadační příspěvky v rámci projektu Obchůdky s Albertem

Co jsou Obchůdky s Albertem?

Obchůdky s Albertem navazují  na dlouholetou tradice a zkušenosti NFA s projekty tohoto typu. Rozvíjí tak minulé projekty jako Bazárky s Albertem, které rovněž byly zaměřeny na získání obchodních a prodejních dovedností dětí z dětských domovů.

Obchůdky s Albertem  nabízí vám a vašim dětem příležitost prodávat na prodejnách Albert ve speciálně připravených stáncích vlastí vánoční výrobky. Tato koncepce projektu vám umožní hlubší porozumění procesu cesty konkrétního výrobku (byli bychom rádi, abyste žádost tvořili společně s dětmi), co všechno musí výrobce a prodejce vzít v potaz, pokud chce úspěšně prodat své výrobky. Utržené finance zůstávají vám a těm, kteří výrobky vytvářeli.

Žadatel o příspěvek nejprve sestaví svoji projektovou žádost, kde si ujasní, CO chce prodávat  a ZA KOLIK. Na základě toho stanoví, KOLIK BUDE POTŘEBOVAT do začátku na pořízení materiálu. Dle této žádosti mu bude udělen příspěvek v odpovídající výši na pořízení základního materiálu. 

Společně se schválením žádosti, obdrží žadatel i doporučení od odborné komise z řad zaměstnanců obchodního řetězce ALBERT (nákupčí, marketing, PR, apod.), jak projekt realizovat, aby byl v daném místě co nejefektivnější. Zároveň dostane manuál s pokyny k projektu a obecnými doporučeními pro úspěšnou realizaci obchodního záměru.

Zapojením do projektu příjemce obdrží přístup do „podpůrné on-line skupiny“, v rámci které bude moci čerpat z výukových materiálů týkajících se jak kultury prodeje, obchodních principů a podobně, tak novinek, trendů a postupů (návodů) z oblasti ruční výroby.

Kde bude projekt probíhat?

Samotný prodej výrobků bude probíhat na prodejnách Albert. Organizace si vybere, které prodejny preferuje. NFA na základě domluvy s prodejnami Albertem vybere pro obě strany tu nejvhodnější.

Kdy bude projekt probíhat?

Prodej samotný bude probíhat v době adventu, konkrétní termín a místo (prodejna ALBERT) bude příjemce příspěvku domlouvat s dárcem průběžně.

Svoje projektové žádosti musí žadatel poslat e-mailem oscanované s razítkem a podpisem nejpozději  do 30.9.2016 l.simkova@nadacnifondalbert.cz, v kopii na: p.rezna@nadacnifondalbert.cz.

Kdo má mít z projektu užitek?

  1. Děti a mládež v zařízeních ústavní a ochranné výchovy
  2. Děti a mládež s rizikovým chováním, resp. děti a mládež, které žijí ve složitých sociálních  a ekonomických podmínkách

Kdo může žádat o příspěvek?

Do grantového řízení  se mohou přihlásit následující organizace:

  • neziskové, veřejně prospěšné organizace
  • rozpočtové nebo příspěvkové organizace, jejichž záměry jsou v souladu s cílem a posláním Nadačního fondu Albert.

Všechny přihlášené organizace musí mít sídlo na území ČR.

Jaká je výška poskytnutých nadačních příspěvků?

Výše příspěvku bude odpovídat přiměřeným plánovaným materiálním nákladům na výrobu produktů k prodeji, které žadatel v žádosti zdůvodní.

Maximální výše příspěvku však činí 3 000 Kč.

Jak podat žádost o nadační příspěvek v rámci v projektu?

Žadateli o příspěvek stačí vyplnit pouze stručnou žádost (ke stažení zde), kterou zašle elektronicky oskenovanou s razítkem a podpisem na email: k.matochova@nadacnifondalbert.cz, v kopii na: p.rezna@nadacnifondalbert.cz  nejpozději do 30.9.2016.  

S kým mohu konzultovat případné dotazy?

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte:

Karolína Matochová
k.matochova@nadacnifondalbert.cz
605 750 043

nebo

Petra Režná
p.rezna@nadacnifondalbert.cz
774 09 10 76