Správní rada

Ve správní radě Nadačního fondu Albert působí zástupci značky Albert a odborníci na problematiku veřejného zdraví a sociální oblast.
Ing. Pavel Mikoška, CSc..

Ing. Pavel Mikoška, CSc.


Čestný předseda správní rady

Ve společnosti Ahold působí od roku 2005. Nejprve zde zastával funkci ředitele oddělení kvality a od roku 2007 pracuje na pozici ředitele pro kvalitu, korporátní zodpovědnost a business. Je odborníkem na technologie potravinářských výrob a systémy managementu kvality v potravinářství. Jako místopředseda správní rady Nadačního fondu Albert zajišťuje veškeré aktivity fondu a přispívá tak k efektivnímu naplnění daných cílů.

Mgr. Jiří Mareček

Mgr. Jiří Mareček​


Předseda správní rady / Odborník na PR a komunikaci​

Jiří Mareček pracuje v oboru komunikace a vztahů s veřejností již více než deset let. Od podzimu roku 2015 je předsedou správní rady Nadačního fondu ALBERT , kam přinesl zkušenosti z firem s rychloobrátkovým zbožím, ale také maloobchodu. Profesně i osobně se zajímá o oblast udržitelného rozvoje a pomoc komunitám zejména v kontextu maloobchodníka s širokou sítí prodejen, kterým společnost Nadační fond ALBERT je. Jeho cílem je otevřít Fond více veřejnosti a zákazníkům Alberta, aby se sami mohli podílet na výběru projektů, které dostanou podporu. Vystudoval mediální studia na Fakultě sociálních věd University Karlovy a svoji kariéru začínal v novinách.Ve společnosti Ahold pracuje na pozici ředitele komunikace.

 

prof. PhDr. Petr Macek, CSc.


Odborník na sociální problematiku - psychologii dospívajících

Profesor Macek je uznávaným odborníkem v oblasti sociální psychologie. V současnosti působí jako proděkan pro vědu a výzkum a doktorské studium na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně, kde je dále vedoucím Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a na Katedře psychologie zastává funkci profesora. Zabývá se především výzkumem oblasti sociální a vývojové psychologie, a psychologie adolescentů.

Rostislav Moravec

Rostislav Moravec


Místopředseda správní rady / Odborník na operativu a HR

Rostislav Moravec pracuje v Aholdu od roku 1999, kdy se pohybuje výhradně v oddělení operativy, tzn. v těsné blízkosti prodejen a jejich vedení. V minulosti vedl projekt s názvem "Nejlepší ve městě", který byl zaměřený na zlepšení zákaznického vnímání našich prodejen. Nyní se zaměřuje na HR podporu prodejen. Jeho cílem v NFA je přiblížit činnost fondu více prodejnám, které chce do jednotlivých aktivit více zapojovat.

Martina Černá

 

 

Martina Černá


Odbornice na CSR

Martina Černá pracuje v Aholdu od roku 2010, pracuje v HR oddělení, kde je zodpovědná za logistiku a od roku 2012 je take odpovědná za firemní společenskou odpovědnost. Zaměření nadačního fondu je jí velmi blízké nejen proto, že je úzce propojeno s problematikou firemní společenské odpovědnosti, ale i s jejím osobním životem, kdy ve svém volném čase  pořádá dobrovolnické akce, ale je i aktvním dobrovolníkem.  Jejím cílem je ještě větší propojení a zvýšení povědomí zaměstnanců  Alberta s nadačním fondem.

 

Mgr. Kateřina Modrá

Odbornice na marketing

 

 

 

 

 

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.


Odbornice na ochranu veřejného zdraví

Po absolvování Lékařské fakulty hygienické UK Praha získala postupně atestaci I. stupně z hygieny a epidemiologie a atestaci II. stupně z epidemiologie a veřejného zdravotnictví. Aktivně se podílí na přípravě podkladů, realizaci a hodnocení celostátní i regionální zdravotní politiky v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí, na sestavování celorepublikových programů ochrany a podpory veřejného zdraví, podílí se na řízení výchovy k podpoře a ochraně veřejného zdraví. Jako členka Správní rady Nadačního fondu Albert dohlíží na projekty zabývající se podporou zdravého životního stylu.