Podpořené projekty

Nadační fond Albert je financován především ze zisku z prodeje plastových tašek, které si mohou naši zákazníci zakoupit ve kterékoliv prodejně Albert. Díky plastové tašce s logem fondu si může každý zákazník Alberta odnést se svým nákupem i dobrý pocit, že přispěl a pomohl potřebným. Dalším výrazným zdrojem financí Nadačního fondu Albert jsou výtěžky z prodeje kávy a čaje v charitativních kávomatech na vybraných hypermarketech Albert. Získané finanční prostředky Nadační fond Albert rozděluje neziskovým organizacím v rámci grantových výzev, které pravidelně uveřejňuje na svých webových stránkách.

Nadační fond Albert podporuje nebo podporoval projekty v následujících grantových programech:

Další články v této sekci --

Bertík pomáhá 2018
Správní rada Nadačního fondu Albert vybrala 80 nejlepších projektů pro hlasování zákazníků na prodejnách Albert, které se uskuteční od 27.9. do 10.10. 2017. Zákazníci obdrží za nákup nad 200 Kč žeton- bertík, který mohou vhodit do hlasovacího boxu na prodejně. Projekt, který v regionu získá od zákazníků více bertíků, obdrží od Nadačního fondu Albert 55 000 Kč, projekt s nižším počtem hlasů získá 35 000 Kč.

Známe výsledky Bertíků 2018
Správní rada Nadačního fondu Albert vybrala 80 nejlepších projektů k hlasování zákazníků v rámci kampaně BERTÍK POMÁHÁ, která se uskuteční na všech prodejnách Albert od 27. 9. do 10. 10. 2017.