Bertík pomáhá

Příjemci nadačního příspěvku z programu Bertík pomáhá jsou především dětské domovy a jiná zařízení náhradní a ústavní výchovy, organizace pracující s dětmi z těchto zařízení, organizace přímo pracující s pěstounskými a adoptivními rodinami a organizace věnující se dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. U příjemců z hlavního grantování tohoto programu je výše příspěvku závislá na hlasování veřejnosti v prodejnách ALBERT s tzv. Bertíky. Příjemcům z doplňkového grantování tohoto programu výši příspěvku stanovuje správní rada Nadačního fondu Albert , tato částka však musí být nižší než výše příspěvku z hlavního grantování.
Další články v této sekci --

Výsledky hlasování Bertík pomáhá
Hlasy zákazníků -bertíky - byly na prodejnách Albert sečteny. V následující tabulce naleznete výsledné částky nadačních příspěvků pro jednotlivé organizace, které postoupily do veřejného hlasování. Děkujeme všem zákazníkům, kteří svým hlasem charitativní akci podpořili.

Bertík pomáhá 2018
Správní rada Nadačního fondu Albert vybrala 80 nejlepších projektů pro hlasování zákazníků na prodejnách Albert, které se uskuteční od 27.9. do 10.10. 2017. Zákazníci obdrží za nákup nad 200 Kč žeton- bertík, který mohou vhodit do hlasovacího boxu na prodejně. Projekt, který v regionu získá od zákazníků více bertíků, obdrží od Nadačního fondu Albert 55 000 Kč, projekt s nižším počtem hlasů získá 35 000 Kč.