Albert dětem

Příjemci nadačního příspěvku z programu Nadační fond Albert dětem byly především dětské domovy a jiná zařízení náhradní a ústavní výchovy, organizace pracující s dětmi z těchto zařízení, organizace přímo pracující s pěstounskými a adoptivními rodinami a organizace věnující se dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. V roce 2016 byl nahrazen grantovým programem Bertík pomáhá.