Nadační fond Albert dětem 2016


PROJEKT 1

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Ve škole to zvládneme
Čikatar het, o.s.
25000 Kč
V rámci projektu bude v sociálně znevýhodněných rodinách... zobrazit více »

PROJEKT 2

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Pomoc znevýhodněným dětem na Žižkově
Teen Challenge International
30000 Kč
Cílem projektu je předcházet sociálnímu vyloučení a pomáhat... zobrazit více »

PROJEKT 3

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Mozaika - podpora integrace dětí migrantů v tíživé životn...
InBáze, z.s.
30000 Kč
Projekt reaguje na mnohdy nízký sociální status a... zobrazit více »

PROJEKT 4

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Závislí na Závislých
Anima - terapie, o.s.
25000 Kč
Projekt Závislí na Závislých věnuje péči dětem a dospívajícím... zobrazit více »

PROJEKT 5

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Rozlety s Albertem II
Nová škola, o.p.s.
25000 Kč
Posláním projektu je zmírnit sociální znevýhodnění zapojených... zobrazit více »

PROJEKT 6

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Odborná pomoc pro děti z Mezipatra
Dům tří přání
40000 Kč
Projekt je zacílen na psychologicko-sociální podporu dětí... zobrazit více »

PROJEKT 7

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Bezpečné dospívání v žižkovských ulicích
Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita
65000 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita poskytuje volnočasové... zobrazit více »

PROJEKT 8

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Kateřina Dunovská
Cestou necestou
60000 Kč
Projekt je realizován Krizovým centrem pro rodinu spadajícím... zobrazit více »

PROJEKT 9

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Prevence kriminality
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
15000 Kč
Již od roku 1999 provozujeme Azylový dům pro rodiny s dětmi v... zobrazit více »

PROJEKT 10

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Cesta hrdiny
Neposeda, o.s.
25000 Kč
Projekt se zaměřuje na děti, které zažívají výchovné a... zobrazit více »

PROJEKT 11

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Volnočasové aktivity
Diagnostický ústav, Praha 2
35000 Kč
Diagnostický ústav pro mládež (DÚM) je zařízení pro výkon... zobrazit více »

PROJEKT 12

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Bouldrovaním k překonání překážek
Dětský domov Masarykova, Praha 2
35000 Kč
Posláním projektu je ukázat dětem další možnost využití... zobrazit více »

PROJEKT 13

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Speciální pedagog pro integrační školičky
Smíšek, z.s.
35000 Kč
Projekt Integrační školičky Smíšek je jedním z nemnoha... zobrazit více »

PROJEKT 14

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Spolu do zaměstnání
Letní dům, z.ú.
35000 Kč
Projekt "Spolu do zaměstnání" podporuje mladé dospělé z... zobrazit více »

PROJEKT 15

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Život nanečisto
Múzy dětem
30000 Kč
Obsahem projektu je realizace dvou ucelených běhů kurzů pro... zobrazit více »

PROJEKT 16

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Podpora dětí a mladých dospělých z klubu Pacific
Sdružení na pomoc s handicapy
40000 Kč
Projekt je zaměřen na udržení a rozšíření kvalitní nabídky... zobrazit více »

PROJEKT 17

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Terapeutická školička
Společnou cestou, z.s.
30000 Kč
Projekt Terapeutické školičky akcentuje dítě, protože právě... zobrazit více »

PROJEKT 18

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Doučování s Albertem
Člověk v tísni
30000 Kč
Podstatou projektu je zajistit třem dětem pocházejícím z... zobrazit více »

PROJEKT 19

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Ve dvou se to táhne lépe
Lata
25000 Kč
Dvojice klient – dobrovolník se vídá 1x týdně na 2-3hodiny po... zobrazit více »

PROJEKT 20

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Projekt Kámoš
Barevný svět
30000 Kč
Cílem projektu "Kámoš" je podpořit dítě, aby navázalo bezpečný... zobrazit více »

PROJEKT 21

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Out of Home 2016
Mimo domov
30000 Kč
Projekt "Out of Home" pro rok 2016 je rozdělen do dvou částí,... zobrazit více »

PROJEKT 24

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Slavata tour
Atletika Tábor
85000 Kč
Slavata Triatlon Tour je takovou střechou toho všeho, co... zobrazit více »

PROJEKT 25

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Volnočasové aktivity Klubu Maják
Oblastní charita Kutná Hora
30000 Kč
Projekt Volnočasové aktivity Klubu Maják se zaměřuje na děti a... zobrazit více »

PROJEKT 26

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Tréninkový byt
Dětský domov Husita
25000 Kč
Podstatou tohoto projektu je, aby si mladí lidé z dětského... zobrazit více »

PROJEKT 27

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Řidičák pro Šimona
Dětský domov Husita
6000 Kč
Finanční pomoc bude využita pro chlapce Š. (18 let) z dětského... zobrazit více »

PROJEKT 28

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Rok fotbalu pro Janka
Dětský domov Liběchov
10000 Kč
Cílem projektu je finančně zabezpečit roční docházku sociálně... zobrazit více »

PROJEKT 29

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Zážitek kamarádství
Dobrovolnické centrum Kladno
20000 Kč
Program Pět P je preventivní volnočasový program pro děti od 6... zobrazit více »

PROJEKT 30

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Předškolní kroužky pro děti ze sociálně znevýhodněného pr...
Tosara
35000 Kč
Projekt pomáhá naplňovat potřebu předškolního vzdělávání dětí... zobrazit více »

PROJEKT 31

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Chci se projevit a dokážu to
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Orlíček
25000 Kč
Projekt je na jednu stranu zaměřený na arteterapii, která bude... zobrazit více »

PROJEKT 32

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Učíme se spolu
Středisko ROSA, z.s.
30000 Kč
Ve vyloučené lokalitě na okraji Kladna žijí hlavně romské... zobrazit více »

PROJEKT 33

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Volnočasové aktivity pro děti z dětského domova v Krnsku ...
Dobré víly dětem
20000 Kč
Pro děti z dětských domovů (v Krnsku a Novém Strašecí)... zobrazit více »

PROJEKT 34

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Podpora rodiny s vícerčaty v krizi
Klub dvojčat a vícerčat, o.p.s.
30000 Kč
Konkrétním klientem v tomto projektu je sociálně slabá rodina... zobrazit více »

PROJEKT 35

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Tréninkový byt
Dětský domov SOS 92 Korkyně
35000 Kč
Hlavní náplní projektu je příprava dětí na samostatný život... zobrazit více »

PROJEKT 36

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Pobyty dětí z dětského domova Žíchovec na letních dětskýc...
Dětský domov, Žíchovec 17
20000 Kč
Příspěvek na letní tábory pro 11 dětí z dětského domova, které... zobrazit více »

PROJEKT 37

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Pět P - pomoc v pravý čas
Temperi, o.p.s.
30000 Kč
Dobrovolnický program Pět P realizovaný v Českých... zobrazit více »

PROJEKT 38

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Kudy z nudy v roce 2016
Městská charita České Budějovice
40000 Kč
Městská charita provozuje v Českých Budějovicích 2... zobrazit více »

PROJEKT 39

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Učení a poznání před nudou nás ubrání
KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s.
30000 Kč
KoCeRo o.p.s. pracuje od roku 2006 především s romskou... zobrazit více »

PROJEKT 40

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Jsem AUTOnomní
Portus Prachatice, o.p.s.
20000 Kč
Projekt se zaměřuje na přípravu a podporu mladých dospělých... zobrazit více »

PROJEKT 41

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
S Albertem jde všechno lépe
Cheiron T, o.p.s.
30000 Kč
NZDM v rámci komunitního centra v Táboře žádá na doplňkové... zobrazit více »

PROJEKT 42

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Naděje pro Patrika
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Organizace žádá intenzivní psychologickou (1x za 14 dní) a hippoterapeutickou (1xtýdně) podporu pro chlapce v pěstounské péči svojí babičky.... zobrazit více »

PROJEKT 43

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Šance jít dál
Farní charita Milevsko
20000 Kč
NZDM sv. Františka z Assisi funguje v Milevsku teprve rok. Za... zobrazit více »

PROJEKT 44

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Učíme se nebojovat
Diakonie ČCE - Západní Čechy
15000 Kč
Myšlenkou projektu je rozšířit nabídku aktivit domažlického... zobrazit více »

PROJEKT 45

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Program včasné péče Klubíčko
Ponton, z.s.
35000 Kč
Program včasné péče Klubíčko nabízí dětem a rodinám ze... zobrazit více »

PROJEKT 46

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Doučování
Salesiánské středisko mládeže
35000 Kč
Salesiánské středisko mládeže je nezisková organizace, která... zobrazit více »

PROJEKT 47

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Motivace ke studiu pro romské děti
Blízký soused, z.s.
30000 Kč
Děti, žijící ve vyloučené lokalitě v centru Plzně v blízkosti... zobrazit více »

PROJEKT 48

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Štěstí přeje připraveným
DD Kašperské Hory
30000 Kč
Pomoc s několika již osvědčenými aktivitami pro děti z... zobrazit více »

PROJEKT 49

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Zapomeňte na nudu
Centrum pro dítě a rodinu Valika, o.s.
30000 Kč
Cílem projektu je podpora volnočasových aktivitkonkrétních... zobrazit více »

PROJEKT 50

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
KOTEC o.p.s.
Kotec, o.p.s.
35000 Kč
Projekt reaguje již od roku 2014 na situaci v několika... zobrazit více »

PROJEKT 51

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Žádná nuda
Romano Jasnica
25000 Kč
Projekt reaguje na situaci dětí, které se svými rodiči žijí na... zobrazit více »

PROJEKT 52

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Škola se srdcem
ZŠ Duchcov - Antonína Sochora
15000 Kč
Projekt je napasán paní učitelkou z 1. třídy ZŠ, která má... zobrazit více »

PROJEKT 53

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Předškolní příprava dětí z rizikového prostředí - dopoled...
Oblastní charita Most
40000 Kč
Projekt nabízí možnost zprostředkovat dětem z cílové skupiny... zobrazit více »

PROJEKT 54

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Doučování v náhradní rodinné péči
Centrum pro náhradní rodinou péči
30000 Kč
Konkrétně se jedná o dlouhodobé (po dobu jednoho školního... zobrazit více »

PROJEKT 55

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Učíme se s Kostkou
Kostka, p.o.
30000 Kč
Kostka Krásná Lípa poskytuje v Krásné Lípě sociální službu... zobrazit více »

PROJEKT 56

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Před startem
Charita Lovosice
30000 Kč
Projekt počítá s podporou minimálně 12 jedinců ve věku 15-20... zobrazit více »

PROJEKT 57

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Odborná pomoc dětem
Mosťáček - DD Most
20000 Kč
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Mosťáčeků je... zobrazit více »

PROJEKT 58

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Předškolní klub
Kleja, o.s.
10000 Kč
Předmětem projektu je zajištění předškolního vzdělávání pro... zobrazit více »

PROJEKT 59

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Poradna pro rodiny - Klíč
Centrum D8
35000 Kč
Poradna pro rodiny v Roudnici nad Labem - původně byla SAS dle... zobrazit více »

PROJEKT 60

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Podpora vzdělávání dětí a mládeže z Komunitního centra 2016
Rodina v centru, o.s.
30000 Kč
Projekt pomáhá dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením... zobrazit více »

PROJEKT 61

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Malá škola v přirode mokrou i suchou nohou
Dětský domov Jablonné v Podještědí
10000 Kč
Pro 20 dětí ze dvou dětských domovů by měl být zajištěn v... zobrazit více »

PROJEKT 62

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Expedice Pec 2016
Dětský domov Semily
15000 Kč
Společně DD Semily a DD Jablonné v Podještědí strávit jarní... zobrazit více »

PROJEKT 63

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Prázdniny ve městě 2016
Komunitní středisko Kontakt, p.o.
30000 Kč
Projekt „Prázdniny ve městě“ je primárně-preventivní program... zobrazit více »

PROJEKT 64

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Praxe života
Snílek, o.p.s.
10000 Kč
Projekt Praxe života reaguje na aktuální situaci Snílkova... zobrazit více »

PROJEKT 65

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Spolu to zvládneme
Centrum Generace, o.p.s.
30000 Kč
OSPODem doporučené rodiny se vyznačují nedostatečnou motivací... zobrazit více »

PROJEKT 66

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Učí (se) celá rodina
Aufori, o.p.s.
35000 Kč
Posláním projektu je nabízet podporu a pomoc dětem a jejich... zobrazit více »

PROJEKT 67

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Spolu v Centru 5KA 5
OD5K10, o.s.
25000 Kč
Volnočasové integrační kroužky a doučování pro děti z... zobrazit více »

PROJEKT 68

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Umím, učím, dovedu
Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov 153
35000 Kč
Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov 153, je příspěvková... zobrazit více »

PROJEKT 69

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Učíme se pro život
Krůček, z.s.
30000 Kč
Projekt „Učíme se pro život“ je zaměřen na pořádání... zobrazit více »

PROJEKT 70

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Na cestě do života - příprava na život a doprovázení dětí...
Centrum Don Bosco Salesiánský klub mládeže
45000 Kč
Předkládaný projekt je zaměřen na práci s mladými lidmi, kteří... zobrazit více »

PROJEKT 71

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Dětské centrum
SKP-Centrum, o.p.s.
30000 Kč
Dětské centrum funguje při azylovém domě pro ženy a matky s... zobrazit více »

PROJEKT 72

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Připravujeme se na školu!
Amalthea, o.s.
15000 Kč
Předškolní klub v Chrudimi od dubna 2016 do června 2016 pro... zobrazit více »

PROJEKT 73

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Vaňásek pro dětské centrum Veská
Rodinné centrum Vaňásek, z.s.
30000 Kč
Aktivity pro děti z Dětského centra Veská. V DC Veská (ZDVOP)... zobrazit více »

PROJEKT 74

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Komunitní centrum Čankovice 116 aneb
Šance pro tebe, o.s.
35000 Kč
Organizace reaguje na aktuální situaci v obci Čankovice, která... zobrazit více »

PROJEKT 75

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Pojďme se učit SPOLEČNĚ II.!
DaR - Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.
30000 Kč
Podpora školní přípravy u sociálně znevýhodněných rodin v... zobrazit více »

PROJEKT 76

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Dobrovolnická činnost pro ohrožené děti, mládež a cizince
Dobrovolnické centrum Pardubice.o.s.
25000 Kč
Aktivity projektu výrazně napomáhají dětem a mládeži ze... zobrazit více »

PROJEKT 77

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Úspěšnější díky terapii
Centrum J.J.Pestalozzi, o.p.s.
40000 Kč
Dům na půl cesty v Hrochově Týnci poskytuje sociální služby a... zobrazit více »

PROJEKT 78

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Rozvoj schopností a dovedností dětí a mládeže v DD
Dětský domov Rovečné
15000 Kč
Podpora 3 děvčat, které studují nebo chtějí studovat... zobrazit více »

PROJEKT 79

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Most mezi generacemi
Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
15000 Kč
4 setkání nad rukodělnými aktivitami pořádanými v Domově s... zobrazit více »

PROJEKT 80

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Bertík nepropadne
Oblastní charita Pelhřimov
30000 Kč
Zajištění bezplatného doučování v sociálně slabých a... zobrazit více »

PROJEKT 81

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Padák (prevence alkoholu drog a kyberšikany)
Oblastní charita Jihlava
Program specifické prevence zaměřený na témata drog, alkoholu, kyber šikany v NZDM Vrakbar v Jihlavě. Program reaguje na vzrůstající problém... zobrazit více »

PROJEKT 82

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Zájmové a prázdninové aktivity dětí z DD
Dětský domov, jemnice, Třešňová 748
30000 Kč
Zájmové aktivity dětí - finanční zajištění školného v... zobrazit více »

PROJEKT 83

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Krasobruslení je můj sen
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
20000 Kč
Podpora Marie (13) v jejím nově nalezeném koníčku, který ji... zobrazit více »

PROJEKT 84

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Preventivní aktivity pro NZDM v Brně
Společnost Podané ruce o.p.s.
30000 Kč
Popis rozšiřujícího projektu NZDM v Brně „Děti a závislosti“.... zobrazit více »

PROJEKT 85

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Dobrovolníci dětem na ubytovnách
RATOLEST BRNO, občanské sdružení
35000 Kč
Projekt propojuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s... zobrazit více »

PROJEKT 86

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Krok k úspěchu
IQ Roma servis, o.s.
40000 Kč
Předložený projekt „Krok k úspěchu“ se zaměřuje na podporu... zobrazit více »

PROJEKT 87

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Odpolední doučování v Dětském domě Zábrdovice
Petrov - občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží br...
20000 Kč
Dětský dům Zábrdovice pracuje se sociálněznevýdhoněnými dětmi... zobrazit více »

PROJEKT 88

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Práce dává smysl 2
Teen Challenge International ČR
25000 Kč
Při NZDM Dětské centrum Brno v loňském roci vznikl kroužek pro... zobrazit více »

PROJEKT 89

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Šance dospívání
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín
35000 Kč
Projekt je určen pro dospívající, kteří se nachází v krizové... zobrazit více »

PROJEKT 90

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Lenka Šlosárová
Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, příspěvková organi...
15000 Kč
Klub pro mládež Hutník funguje už cca 3 roky. Navštěvují ho... zobrazit více »

PROJEKT 91

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Rozvoj osobnosti hrou v NZDM - Metro
o.s. Kappa-help
12000 Kč
Projekt podpoří děti a mládež ve věku od 11 – 26 let ze... zobrazit více »

PROJEKT 92

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Centrum předškolní a mimoškolní výchovy Hradčany
Romodrom
10000 Kč
Centrum poskytuje předškolní a mimoškolní přípravu romským... zobrazit více »

PROJEKT 93

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci
Společnost Podané ruce o.p.s.
35000 Kč
Posláním projektu „Terénní programy pro děti a mládež v... zobrazit více »

PROJEKT 94

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Podpora vzdělávání, zájmové činnosti a sociálních potřeb ...
Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a
60000 Kč
Domov žádá komplexní podporu dětí v průběhu celého roku v... zobrazit více »

PROJEKT 95

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Mraveniště
DOMINO cz, o.p.s.
30000 Kč
Projekt MRAVENIŠTĚ je zaměřen na komplexní pomoc dětem a... zobrazit více »

PROJEKT 96

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Mimoškolní příprava Sidera
Charita Vsetín
30000 Kč
Mimoškolní příprava je služba provozovaná charitou ve městě... zobrazit více »

PROJEKT 97

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Podpora integračního studia anglického jazyka dětí z Děts...
Dětský domov a Základní škola Vizovice
15000 Kč
Doučovací kroužek pro 8 dětí z dětského domova. Kroužek se... zobrazit více »

PROJEKT 98

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Přežít!
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
25000 Kč
Projekt pomůže 40 dětem z uzavřené, sociálně a prostorově... zobrazit více »

PROJEKT 99

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Cesta vzhůru
Diagnostický ústav, středisko výchovné péče a školní jíde...
30000 Kč
Projekt se zaměřuje na možnosti aktivního vyžití přímo v... zobrazit více »

PROJEKT 100

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
My se doma nenudíme
Dětský domov Uherské Hradiště
25000 Kč
Úhrada konkrétních zájmových a sportovních kroužků konkrétním... zobrazit více »

PROJEKT 101

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
SOS Kajuta
Sdružení SOS dětských vesniček
30000 Kč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SOS Kajuta,... zobrazit více »

PROJEKT 102

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Most mezi dítětem, školou a rodinou
Charita Valašské Meziříčí
40000 Kč
Projekt podporuje adekvátní vzdělávání romských dětí z... zobrazit více »

PROJEKT 103

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Kolik do kořenů, tolik do koruny
Sociální služby Uherský Brod, p.o.
10000 Kč
Cílem projektu je zlepšit kvalitu života našich uživatelů, a... zobrazit více »

PROJEKT 104

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Trávím čas aktivně - pomáhám kamarádům, koním i sobě
Dětský domov Uherské Hradiště
30000 Kč
Projekt se týká dětí umístěných v DD Uherské Hradiště, které... zobrazit více »

PROJEKT 105

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Šance pro každého
Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jíd...
30000 Kč
Jedná se o adaptovanou přípravu dětí přicházejících z podmínek... zobrazit více »

PROJEKT 106

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Rozvoj talentu a nadání
Dětský domov a Školní jídelna Budišov nad Budišovkou, p.o.
15000 Kč
Individuální podpora vzdělávacích a sociálních potřeb... zobrazit více »

PROJEKT 107

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Alternativa - podané ruce VI.
EUROTOPIA Opava o.p.s.
35000 Kč
Celkovým cílem projektu je podpora školní úspěšnosti sociálně... zobrazit více »

PROJEKT 108

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Tančíme pro radost
Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organi...
10000 Kč
Úhrada tanečního kroužku street dance pro 7 konkrétních dětí v... zobrazit více »

PROJEKT 109

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Taneční kroužek
Armáda spásy v České republice, z.s.
15000 Kč
Jednou týdně probíhá v rámci volnočasových klubů taneční... zobrazit více »

PROJEKT 110

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
KMOTR pomáhá 2016
S:T.O.P
20000 Kč
Program KMOTR - "Kamarád MístO Trestu" je sociálně... zobrazit více »

PROJEKT 111

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Fotbal je prima
Vzájemné soužití o.p.s.
25000 Kč
Pokračování úspěšného fungování 4 fotbalových klubů při NZDM... zobrazit více »

PROJEKT 112

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Smysluplně trávený volný čas dětí v DD
DD Loreta a ŠJ, Fulnek, příspěvková organizace
30000 Kč
Tento projekt se týká podpory zájmové činnosti dětí z dětského... zobrazit více »

PROJEKT 113

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Zdravě a hravě s Majákem
Charita Český Těšín
15000 Kč
Hlavní podstatou tohoto projektu je uspořádat kurzy vaření a... zobrazit více »