Příběhy pomoci

Další články v této sekci --

Markéta chce měnit svět k lepšímu
Markéta to v životě neměla zrovna lehké. Vyrůstala v části Brna zvané Bronx – to proto, že zde žijí lidé ze sociálně znevýhodněného prostředí. Její máma propadla alkoholu, což mělo negativní vliv i na ni. Markéta měla problémy ve škole i mimo ni. Díky pomoci Sdružení Petrov, které s dětmi z rizikového prostředí pracuje, se malá Markéta zapojila do nejrůznějších aktivit, zlepšila svůj prospěch škole, a nyní dokonce pomáhá s organizací kroužků a administrativou.

Vysoká škola změnila život Kláře z dětského domova
Není samozřejmostí, že by děti z dětských domovů vystudovaly vysokou školu. Proto se Nadační fond Albert snaží podporovat ty, kteří mají zájem školu studovat a v životě chtějí něco dokázat. Jednou z nich je i Klára C., která v dětském domově v Hrotovicích žila od svých čtyř let a pobyt zde bere jako velké pozitivum a životní školu. „Bez toho, co mi dal život v dětském domově, bych možná žila zanedbaná někde na ulici,“ upozorňuje.

Eurotopia mění osudy znevýhodněných rodin
Projekt „Alternativa – podané ruce“ opavské neziskové organizace Eurotopia, který podpořil i Nadační fond Albert, se zasazuje o školní úspěšnost sociálně znevýhodněných dětí, zejména z romského etnika, a poskytuje také jejich rodinám celkovou podporu. Dětem i rodičům zvyšuje informovanost o významu vzdělávání pro budoucí život a přispívá tak k jejich získání sebedůvěry a uznání ve společnosti.

Doučovací kroužek angličtiny pomáhá Simoně v cestě za snem
Simona vyrůstala v Dětském domově a Základní škole Vizovice. I přes nelehké dětství studuje nyní zdravotnickou školu v Brně, kde bude příští rok maturovat. Zároveň pravidelně navštěvuje doučovací kroužek angličtiny, která ji velmi baví. Jejím snem je totiž podívat se do zahraničí.

Vzdělání je pro Veroniku motivací
Třiadvacetiletá Veronika žila v dětském domově od svých sedmi let. Dostala se tam se třemi sourozenci, protože otec byl ve vězení a rodina ze strany matky nejevila zájem. I přes složité dětství se rozhodla studovat vysokou školu a bydlet v pronajatém bytě. V tom ji finančně podporuje také Nadační fond Albert.