Pro média

Další články v této sekci --

Zdravotně postižení si vyzkoušeli práci v Albertu
Hypermarket v pražské Hostivaři se stal na jeden den pracovištěm pro několik zdravotně postižených mladých lidí, kteří si zkusili, co práce na prodejně vlastně obnáší. Pomáhali jim při tom učni z pražských škol.

Metodické semináře Zdravá 5
Zdravá 5 pokračuje i v letošním roce v sérii metodických seminářů s názvem Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže, tentokrát pro pedagogy mateřských škol. Obsah semináře je akreditován MŠMT.

Vánoční kampaň se značkou Philips potěšila děti z dětských domovů