NADAČNÍ FOND ROZDĚLIL VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH TÉMĚŘ PŮL MILIONU KORUN

Nadační fond Albert slavnostně ocenil v pondělí 19. března úspěšné organizace v programu „Bertík pomáhá 2018“. O vítězích rozhodli svými hlasy zákazníci více než dvou desítek obchodů Albert ve středních Čechách.

Celkově rozdělil Nadační fond Albert v kraji mezi projekty na podporu vzdělávání a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 450 tisíc korun.

„Velmi nás těší, že se díky běžnému nákupu v Albertu mohli lidé blíže seznámit s činností dětských domovů či neziskových organizací v jejich okolí a organizace měly možnost představit svou práci veřejnosti," řekla Petra Režná, programová manažerka Nadačního fondu Albert. „Zákazníci ve středních Čechách podpořili například psychoterapii, tréninkové byty pro mladé dospělé žijící v dětském domově, doučování či různorodé volnočasové aktivity pro děti ze sociálně ohroženého prostředí. Patří jim za to naše velké poděkování," upřesnila.

Slavnostní setkání u příležitosti ocenění vítězných organizací hostil Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. „Děkuji Nadačnímu fondu Albert, který pomáhá dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí při jejich vstupu do samostatného dospělého života, a také zákazníkům tohoto obchodního řetězce, kteří se do této smysluplné akce zapojili.," sdělila radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová.

V každém z pěti regionů ve Středočeském kraji se o hlasy zákazníků ucházely dva nejlepší projekty vybrané odborníky. Nadační fond Albert mezi ně na základě hlasování zákazníků ve 22 místních obchodech Albert rozdělil 450 tisíc korun.

Mezi deset podpořených organizací ve středních Čechách patří Organizace Tosara, z. s., Dětský domov Beroun, Výchovný ústav a středisko výchovné péče Buškovice, Dětský domov Nové Strašecí, Dětský domov HUSITA, o. p. s., Organizace Ponton, z. s., Dětský domov Nymburk, Organizace Semiramis z. ú., Soukromý dětský domov SOS 92 a Společnost Orlíček Přední Chlum, o. p. s.

Spolupráci s Nadačním fondem Albert si pochvaluje třeba Jana Müllerová, ředitelka Dětského domova v Berouně: „Výhra nás naprosto překvapila a zároveň velmi potěšila. Díky ní budeme moci našim dětem s kombinovaným postižením a narušenými komunikačními dovednostmi dopřát psychoterapii, která dětem pomáhá se socializací a zvládáním běžných situací."

Možnost individuálního rozvoje vyzdvihuje i vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Semiramis Lenka Bednářová: „Výhra pokryje pravidelné doučování dětí, jejichž rodiny by si ho nemohly dovolit. Dětem to pomůže vypořádat se s nástrahami osnov škol a umožní jim to zažít ve škole úspěch."

 

                                                      Další články v této sekci +