Albert získal ocenění Bílá vrána jako nejlepší zaměstnavatel

Albert si odnesl z 5. ročníku udílení cen Bílá vrána trofej v kategorii Zaměstnavatel. Organizace yourchance, která ceny vyhlašuje, ocenila společnost za dlouhodobou podporu dětí ze sociálně ohroženého prostředí.

Albert společně s Nadačním fondem Albert organizuje úspěšný projekt „Do Alberta na praxi", díky kterému získalo v tomto roce pracovní příležitost 15 mladých lidí z dětských domovů.

Několikrát za rok probíhá v Albertu pro mladé lidi z dětských domovů den otevřených dveří, kde si vyzkouší práci v různých odděleních prodejny. Albert dlouhodobě podporuje učňovské školství a teoretický i praktický výcvik učňů. A jsou to právě učni, kteří se stávají mentory a objasňují mladým lidem z dětských domovů, co se v jednotlivých odděleních obchodu dělá.

„Propojení s učni nám dává velký smysl. Děti si s mentorem podobného věku rozumí a práce je tak baví," říká o projektu ‚Do Alberta na praxi' Petra Režná z Nadačního fondu Albert a upřesňuje: „Tento praktický nácvik se pak odráží i na úspěšnosti celého projektu, která je opravdu vysoká. 65 % účastníků, kteří projektem tento rok prošli, získalo v Albertu brigádu."Další články v této sekci +