Nadační fond Albert rozdělil v Jihomoravském kraji přes čtvrt milionu korun vítězným charitativním projektům

V pátek 17. května slavnostně ocenil Nadační fond Albert v sídle Krajského úřadu v Brně úspěšné organizace v programu Bertík pomáhá 2019. O vítězích rozhodli na podzim svými hlasy zákazníci devíti hypermarketů Albert v Jihomoravském kraji. Celkově nadace v regionu rozdělila mezi projekty na podporu vzdělávání a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 270 tisíc korun.

„Velmi nás těší, že se díky běžnému nákupu v Albertu mohli lidé blíže seznámit s činností dětských domovů či neziskových organizací v jejich okolí a organizace měly možnost představit svou práci veřejnosti,“ řekla Petra Režná, programová manažerka Nadačního fondu Albert. „Zákazníci v Jihomoravském kraji podpořili například vzdělávací i sportovní aktivity, rozvoj nadání a talentu a celkově smysluplné trávení volného času dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Patří jim za to naše velké poděkování,“ dodala.Slavnostní setkání u příležitosti ocenění vítězných organizací hostil Krajský úřad Jihomoravskéhokraje v Brně. „Oblast, které se Nadační fond věnuje je mi velmi blízká, sám jsem studovali vykonával speciální pedagogii. Vím, že řada neziskových organizací opírá o nadační prostředkyvelkou část svých rozpočtů. Chtěl bych moc poděkovat za tuto finanční podporu, která směřuje k charitativním projektům v našem kraji. Jsem velmi rád, že firmy dlouhodobě dokazují svou společenskou odpovědnost a podporují projekty v regionech, kde působí,“ řekl vedoucí odborusociálních věcí Jihomoravského kraje Petr Horehleď.


Program Bertík pomáhá je součástí aktivit Nadačního fondu Albert a v souladu s jeho posláním podporuje projekty zaměřené na vzdělávání a rozvoj dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Bertíci pomáhají třeba s učením. V každém ze tří regionů v Jihomoravském kraji se o hlasy nakupujících ucházely dva nejlepší projekty vybrané odborníky. Nadační fond Albert mezi ně na základě dvoutýdenního hlasování zákazníků v devíti místních hypermarketech Albert rozdělil 270 tisíc korun.
Mezi šestici podpořených organizací na jižní Moravě patří sdružení Ratolest Brno, společnost Podané ruce, sdružení Petrov, Dětský domov Mikulov a Oblastní charity Hodonín a Znojmo.


Dětský domov Mikulov zvítězil v hlasování zákazníků díky projektu Malí zahradníci. Během něj učí děti z domova základním pracovním návykům spojených s pěstováním plodin, které následně využijí i v kuchyni. Naopak například sdružení Petrov připravuje odpolední doučování pro děti a mládež ze sociálně vyloučené lokality města Brna.


V Obchůdcích získaly organizace z jižní Moravy téměř 120 tisíc korun. Nadační fond Albert letos oslaví 10. výročí svého fungování. Vznikl v roce 2009 za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin. Zdravé stravování podporuje Nadační fond Albert prostřednictvím vzdělávacího programu Zdravá 5, který tisícovkám dětí ze stovek škol a školek po celé republice každoročně přibližuje principy zdravého životního stylu. Sociálně znevýhodněné děti fond podporuje díky programům Bertík pomáhá, Do Alberta na praxi nebo Obchůdky s Albertem, který seznamuje s finanční gramotností, přibližuje základy podnikání a připravuje je tak na vstup na reálného života. Do adventních Obchůdků se v kraji pravidelně zapojuje pět dětských domovů a dalších organizací a od roku 2015 dohromady získaly téměř 120 tisíc korun.


Oceněné projekty v regionech Jihomoravského kraje:


Ratolest, z. s. – projekt Respekt bez násilí
Podporujeme děti v aktivním, smysluplném trávení volného času a směřujeme je k zodpovědnému životnímu stylu a snížení rizikového chování. Je důležité posílit dovednost zvládat prožitky vzteku a hněvu a uvolňovat je bezpečným směrem – např. formou relaxace, možností sdílet s pracovníky i ve skupině své prožitky, fyzickou aktivitou nebo sportem.​


Petrov, z. s. – projekt Odpolední doučování
Spolu s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučené lokality města Brna pracujeme na rozvoji dovedností a schopností. Vedeme je k zájmu o vzdělávání a pochopení nutnosti vzdělání pro další život, vštěpujeme jim odpovědnost za kvalitu jejich života a také za druhé, učíme je vzájemně si pomáhat.​


Společnost Podané ruce, o.p.s. – projekt Bezpečné dětství
S dospívajícími, které vyrůstají v podmínkách, kdy je nikdo neinformoval o základních pravidlech sexuální prevence, chceme toto téma probírat, předcházet nepravdám a bořit mýty, které mládež má a objektivně ji informovat o sexuální výchově.


Diecézní charita Brno – Oblastní charita Hodonín – projekt Mládí správným směrem
Chceme podporovat mladé lidi s rizikovým chováním v rozvoji jejich dovedností, ve schopnostech zvládat obtížné životní situace, pomáhat jim čelit rizikům, poskytovat jim terapeutickou podporu a nasměrovat je v životě tím správným směrem.


Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo – projekt Aby rodina byla domovem
Cíleně pomáháme rodinám, které žijí na hranici chudoby a jejich příjmy tvoří převážně dávky státní sociální podpory. Tyto rodiny podporujeme cíleně například formou finanční gramotnosti, plánováním rodinného rozpočtu, pomáháme jim ve zvládání běžných situací či nácvikem výchovných kompetencí, v péči a přístupu k dětem.​


Dětský domov Mikulov – projekt Malí zahradníci
Chceme děti zapojit do činností spojených s pěstováním základních plodin potřebných pro domácnost. Děti se tak naučí základní pracovní návyky, které jim budou ku prospěchu například při výběru svého budoucího povolání. Pracovní činnost zároveň odbourává u dětí stres, úzkostné stavy, ale také slouží jako prevence sociálně patologických jevů.​Další články v této sekci +