Dětské domovy získaly díky adventním Obchůdkům s Albertem přes 600 tisíc korun

Celkem 57 dětských domovů a neziskových organizací se v adventním čase zapojilo do charitativních Obchůdků s Albertem na 50 prodejnách Albert po celé České republice. Za vlastnoručně vyrobené dárky a vánoční dekorace v letošním osmém ročníku utržily přes 600 tisíc korun. Cílem projektu Nadačního fondu Albert je představit dětem zábavnou formou základy podnikání a připravit je na budoucí vstup do dospělého života.

Celý výtěžek putuje přímo dětem do konkrétních organizací

Projekt Nadačního fondu Albert děti seznamuje se základy finanční gramotnosti, nakládání s penězi i naučí je zorientovat se v prostředí obchodu. Malí obchodníci si tak zábavnou formou osahaly celý koloběh výrobku od přípravy, až po jeho prodej. „Díky Obchůdkům získávají děti ze sociálně ohroženého prostředí praktické dovednosti z oblasti cenotvorby, prodeje, marketingu i komunikace, navíc se dostanou do prostředí, ve kterém se běžně nepohybují,“ dodává Petra Režná.

Nadační fond Albert poskytl zapojeným organizacím finanční příspěvek na nákup materiálu a proškolení lektoři dětem předali cenné rady z oblasti cenotvorby, marketingu nebo komunikace se zákazníky. Vlastnoručně vyrobené výrobky pak děti nabízely v rámci adventních stánků v obchodech Albert od 19. listopadu do 21. prosince.

Dětským domovům se letos díky projektu Obchůdky s Albertem podařilo utržit celkem částku přes 600 tisíc korun. Celý výdělek putoval přímo do jednotlivých zapojených organizací. S utrženými penězi mohou naložit podle vlastního uvážení. V některých domovech peníze využijí například na nákup potřebného vybavení a materiálu na vyrábění dalších výrobků nebo třeba na společný výlet či večeři.

Obchůdky s Albertem pomáhají

„Do Obchůdků s Albertem jsme se zapojili již po několikáté a rádi v tom budeme pokračovat. Děti se při výrobě dozvěděly spoustu zajímavých informací hravou formou,“ říká Monika Hrabovská, vychovatelka dětského domova Zášová. „Díky skvělému přístupu zákazníků i zaměstnanců na prodejně se nám podařilo prodat všechny výrobky dokonce už za jedno dopoledne. Největším překvapením pro nás ale byla dobrosrdečnost dvou zaměstnankyň, které zakoupené výrobky darovaly nemocným dětem, Onkoláčkům. Naše děti se proto rozhodly výrobky, které jsme schovali pro další den, nemocným dětem také darovat.“ 

Do projektu se mohly přihlašovat organizace napříč všemi regiony. Nejúspěšnější Obchůdek otevřely stejně jako loni děti z prostějovského dětského domova v místním hypermarketu Albert. Vydělaly si díky štědrým zákazníkům přes 20 tisíc korun.Další články v této sekci +