Děkujeme, že jsme Vám mohli v době COVID 19 pomoci

V době koronavirové je v dětském domově rušněji než obvykle. Stejně jako v běžných rodinách tráví děti veškerý čas v domově, spolu s tetami a strejdou se učí, hrají si, vaří a vymýšlejí volnočasové aktivity.

Napsali nám:

STŘEDOČESKÝ KRAJ

DĚTSKÝ DOMOV NYMBURK

Přestože je náš dětský domov v centru města, máme velkou zahradu a hřiště, kde mají děti možnost trávit volný čas. 

Současný stav, který nikdo nepředpokládal, zaskočil i nás v dětském domově, a museli jsme proto řešit spoustu nových otázek a situací. Poznali jsme, že i v nelehké době máme kolem sebe mnoho přátel, kteří nám pomáhají a pomohli i nyní.

Jako jeden z prvních se nám ozval a pomohl Nadační fond Albert. Skvělá je nejen materiální pomoc, ale i vědomí, že kolem sebe máme velké množství lidí, kteří si na nás okamžitě vzpomněli. Radka Klímová, ředitelka

 

DĚTSKÝ DOMOV PEPA, PŘÍBRAM.

Situace v dětském domově je nyní jako dubnové počasí-sluníčko, bouřka, déšť, sluníčko.

Hned od začátku karantény jsme dětem stanovili režim, víme, jak jsou v takovéto situaci důležitá pravidla a jejich dodržování. Pár dnů to trvalo, ale všichni si zvykli, že to není jen o "mohu, ale i o "musím".

Pravdou je, že se vychovatelů nikdo neptal, zda také nechtějí zůstat doma za 100% platu. Jsou báječní! Všichni pracují mnohem víc než v běžném stavu. Jsme malý dětský domov, tak nyní děláme všichni všechno. Dopoledne vyučujeme děti, a to včetně ředitelky, která svoji práci pak dělá po nocích.

Učitelé dětem posílají prostřednictvím školních systémů nejen úkoly a jejich následné hodnocení, ale i pochvaly, podporu, optimismus. Obdivujeme je a patří jim náš velký obdiv a poděkování.

Pro výuku dětí v DD je potřeba počítačů, kterých však máme málo. Takže pomoc ve formě nového PC je pro nás byla velmi vítaná. Moc děkujeme Nadačnímu fondu Alberta za to, že díky mimořádné výzvě nám usnadnil online vzdělávání našich dětí.

Věra Splítková, ředitelka    

 

ZLÍNSKÝ KRAJ

DĚTSKÝ DOMOV KROMĚŘIŽ

V současné době se v Dětském domově Kroměříž nacházíme, tak jako všichni lidé v našem státě, v takzvaném nouzovém stavu. Znamená to, že se musíme spousty věcí vzdát a úplně změnit dosavadní, zaběhlý způsob života.

Zpočátku to bylo pro děti i pro nás dospělé docela těžké. Situace přišla nečekaně, ze dne na den, a my dospěláci jsme se s ní museli osobně i profesně vyrovnat tak, abychom vytvořili bezpečí pro sebe i naše svěřence. Zavedli jsme soubor opatření a snažili se sehnat ochranné pomůcky a desinfekční prostředky. Nebylo to jednoduché, neboť v obchodech bylo toto zboží vyprodáno a tak nám nezbylo než využít osobních kontaktů a spolehnout se na zručné švadlenky, které v našem okolí začaly šit roušky. Měli jsme velkou radost, že nám tito lidé se srdcem na dlani vyšli vstříc a měli jsme díky nim zajištěno vše, co bylo momentálně nejvíce potřeba. ˇ

Postupně se začaly ozývat i spolupracující nadace a jednotlivci s nabídkou širší pomoci. Mezi takové pomocníky patří i Nadační fond Albert. Díky nim máme teď možnost zakoupit i věci, které nám usnadní práci s dětmi v této nelehké situaci. Ať už se jedná o bezkontaktní teploměry, školní pomůcky, tonery do tiskáren, kancelářské papíry nebo desinfekční gely na ruce, či hygienické prostředky.

Dalo by se říci, že si naši malí i větší svěřenci na život v karanténě už zvykli a zdá se, že se vylepšily i jejich vzájemné vztahy. Mnohem více spolupracují, pomáhají si a už se tolik nehádají.  V novém režimu máme pečlivě rozdělený čas na učení, společnou zábavu i individuální činnosti. Chodíme na zahradu a snažíme se pořádat více interních akcí, kde si děti nejen zasoutěží, ale předvedou i svoje dovednosti a nadání. Na závěr musím vzpomenout, že kromě omezení, donutil koronavirus každého z nás k zamyšlení. Přinesl spoustu otázek, které se dotýkají hlavně našeho bytí na krásné planetě Zemi, a to je myslím vyšší smysl současné celosvětové pandemie. Blanka Říhová

 

AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI, VSETÍN

 

Azylový dům v současné době nouzového stavu prochází velmi náročným obdobím. Museli jsme pružně reagovat na aktuální situaci a přizpůsobit celý provoz služby, což je obtížné nejen pro pracovníky, ale i pro samotné klienty. Maminky s malými dětmi se pohybují v uzavřeném prostoru s možností pobytu na zahradě, není však s ohledem na společné prostory (kuchyň, sociální zařízení) možné klientky s dětmi naprosto oddělit a eliminovat riziko kontaktu. Vaše pomoc nám velmi pomůže při zajištění hygieny, úklidu nejen společných prostor, ale i samotných pokojů. Malé děti jsou neukázněné, současné situaci nerozumí a je tedy na pracovnících a maminkách, aby situaci zvládli. Snažíme se také pomoci klientům, jiným organizacím a firmám šitím roušek, které dle potřeby distribuujeme. Maminky se na výrobě roušek podílejí a mohou tak svou prací pomoci i někomu jinému."

Johana De La Hozová
vedoucí oddělení projektových aktivit,

 

DĚTSKÝ DOMOV UHERSKÝ OSTROH

 

Každá pomoc je pro nás obrovským přínosem, poněvadž při vyhlášení nouzového stavu na dětské domovy pomysleli jen ti, kteří s nimi celoročně spolupracují, a to je i případ obrovské pomoci Nadačního fondu Albert. Finanční prostředky z tohoto fondu byly použity na základní dezinfekční prostředky pro děti i dospělé v našem dětském domově. V obchodech vykoupeno, v e-shopech nekonečná dodací lhůta a kamarádi a přátelé dětských domovů pomáhají. Provoz dětského domova je díky uzavření škol celodenní, vychovatelé suplují učitele, plánují neustálou činnost, děti nosí roušky, výhodou je, že máme zahradu, na které se jednotlivé byty mohou střídat tak, aby se nepotkali, no a zvládat musíme :-) Z vyučovacích předmětů si hodně opakuje (řečeno s nadsázkou) pracovní výchovu = práce na zahradě i na bytech; výtvarnou výchovu - kreslíme, malujeme, vymalováváme, zlepšuje se nám tak úchop tužeb a jemná motorika; tělesnou výchovu - posilujeme na zahradě u ráče; estetická výchova - dolaďujeme k sobě na záhonech barevně rostlinky, prostě se nenudíme. NF Albert nám ještě trošku změnil Zdravou5, takže i ti, kteří se soutěže neúčastnili, zkoušeli štěstí v "domovském" kole. A při všem dodržujeme důsledně hygienu díky darovaným dezinfekčním prostředkům :-)

Díky nadaci a všem jejím lidem. Jana Frühaufová, ředitelka

 

NEZISKOVÁ ORGANIZACE AUFORI

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

POMOC SOCIALNĚ SLABÝM RODINÁM

V Aufori pomáháme rodinám ohroženým sociálním vyloučením. V době nouzového stavu, kdy mnoho z nich jednak přišlo o práci či brigádu a navíc jsou zavřené školy, je pro naše rodiny situace ještě náročnější. S rodinami jsme v kontaktu online, ale čím dál častěji rodiny navštěvujeme i osobně. Máme radost, že se nám daří pomáhat konkrétním rodinám získat tolik potřebnou finanční a materiální podporu od různých nadací. Velmi mile nás ale překvapilo (až dojalo), když Nadační fond Albert přišel s laskavou a starostlivou nabídkou pomoci, která se týkala nás - neziskových organizací. Díky příspěvku, který jsme získali, máme pro naše terénní pracovníky dostatek ochranných pomůcek, kterých je nedostatek a bez kterých by naše působení v rodinách nebylo možné.  

Lenka Matoušková, ředitelka

 

VYSOČINA

VÝCHOVNÝ ÚSTAV VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Naše situace v zařízeních ústavní výchovy je velmi podobná jako v domovech pro seniory či zařízeních sociálních služeb a mnohdy je naše situace ještě složitější než by se mohlo zdát. Děti se nám vracely zpět do zařízení z různých míst republiky. Bylo to pak složité, musí do karantény, kterou vzhledem k poruchám chování  a emocí velmi těžce zvládají, musíme zajistit zvláštní dozor, potýkáme se s nepochopením od dětí, negativními reakcemi. Setkáváme se také se situací, kdy máme dítě zadržené na útěku na druhém konci republiky, musíme neprodleně vyrazit  a dítě přivést zpět. Pro pedagogy je to obrovské riziko.

Pro děti i personál jde o naprosto novou situaci a snažíme se s tím všichni vypořádat a myslím, že přes všechny problémy se  nám zatím daří vše zvládnout. Především díky obětavé práci, nasazení  a výdrži pedagogů a podpoře organizací jako je Vaše Nadace Albert. Jsem rádi, že jsme nezůstali zapomenuti a někdo nám věnuje svou pozornost. Díky podpoře od Nadace Albert pořídíme několik notebooků pro domácí přípravu dětí do školy a plnění on-line výuky. Je pro nás opravdu velkou radostí pociťovat, že v těchto náročných dnech je někdo s námi :), ono nejde jen o finanční a materiální podporu, ale i o projev účasti a zájmu o naši práci, o naši problematiku o naše děti, a to je snad ještě důležitější a významnější.

Martina Hladíková, ředitelka  

 

DĚTSKÝ DOMOV NÁMĚŠT NAD OSLAVOU

S vyhlášením nouzového stavu v polovině března nám děti doslova ze dne na den uvízly v dětském domově.  Padla na nás tíha dennodenního učení, ne že bychom se před tím nevěnovali přípravě do školy, ale nyní musíme obsáhnout učivo základní školy, a také být nápomocni studentům středních škol. Většina děti má výukové obtíže a potřebuje individuální vzdělávání. Učení probíhá online. Předpokládá se, že děti jsou vybaveni odpovídající technikou a zvládají různé způsoby odesílání a vkládání domácích úkolů, ale bez pomoci pedagogů by se neobešly. Je před námi několik měsíců intenzivní práce s dětmi, musíme zachovat bezpečnostní zásady ochrany zdraví (hygiena a nošení roušek), pohodu a klid, aby nás „koronavirová situace“ nepřemohla a měla co nejmenší dopad na psychiku dětí. V této nelehké době vítáme každou pomoc a velmi děkujeme za finanční příspěvek od Nadačního fondu Albert je pro nás velkou výzvou a nenahraditelnou pomocí. Finanční prostředky použijeme především na nákup pomůcek na online učení naších dětí, které je teď náročné. 

Sylva Hedbávná, zástupkyně ředitelky

 

ÚSTECKÝ KRAJ

Dětský domov v Lipové u Šluknova je nesvernějším dětským domovem v České republice ve kterém bydlí 56 dětí o které se stará celkem 42 zaměstnanců (vychovatelé, tety noční, kuchařky, údržbáři, sociální pracovnice aj.). Od 11.03.2020 je,  z důvodu pandemie COVID – 19, náš celý dětský domov v preventivní a dobrovolné karanténě. Děti nejezdí na pobyty mimo zařízení a nemají vycházky – tzn. svůj veškerý čas tráví v areálu dětského domova. Současný stav je náročný, ale bohužel nevyhnutelný.

Již několik let spolupracujeme s NF Albert, který našemu dětskému domovu pomáhá. Mile nás potěšila Mimořádná výzva COVID, které jsme se rádi zúčastnili. Jmenovanou výzvu jsme využili především v oblasti současné zvýšené hygienické prevence - a to nákupem zásobníků na dezinfekční gelová mýdla a zásobníků na hygienické papírové ručníky.

Tímto bychom chtěli poděkovat NF Albert za pomoc v nelehké době !

 

 Děti a zaměstnanci DD a ŠJ Lipová u Šluknova

 

ÚSTECKÝ KRAJ

DIAKONIE ČCE STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI V MOSTĚ

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

V azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v tísni je však situace náročnější, protože pobytovou službu nelze zavřít a vyhodit její klienty doslova na ulici. Proto například pravidelně desinfikujeme, nosíme roušky, zakázali jsme veškeré návštěvy, klientky mohou chodit ven pouze v nejnutnějších případech a také každý den sledujeme měřením teploty zaměstnance (a to nejen v azylovém domě). Kromě běžných činností nyní pořádají zaměstnanci azylového domu také dopolední doučování dětí, anebo učí maminky, jak své děti v průběhu dlouhého nuceného volna zabavit různými hrami. A vězte, že udržet několik desítek malých dětí po dobu několika měsíců mezi čtyřmi zdmi, je pro pracovníky opravdová výzva. V současné náročné situaci je vaše  pomoc pro naše vyčerpané zaměstnance i klienty velice vítaná. Petr Hoffman

 

JIHOČESKÝ KRAJ

Dětský domov, Boršov nad Vltavou

Jé to již více jak měsíc, kdy že dne na den naše děti zůstaly že školy doma, jsou 24 hodin v péči zaměstnanců, zrušili jsme jakékoli aktivity mimo zařízení. Jsem opravdu hrdý na své kolegyně a kolegu, jak k situaci přistoupil a jak si vedou. Obrovsky složitá je situace i pro děti, některé z nich nejsou schopné ani věci pochopit. O to důležitější (pro zaměstnance í pro děti) poznání, že na ně společnost nezapomněla. Jedním z hezkých příkladů je Nadační fond  Albert.  Jako jedni z prvních jste přišli s pomocí dezinfekci, nyní pomoc v podobě grantové výzvy. Ale jak jsem řekl, my to nevidíme pouze jako materiální pomoc.

Miroslav Kouřil, ředitel
 

OLOMOUCKÝ

CIREVNÍ DĚTSKÝ DOMOV EMANUEL

Jako jedna z mála institucí se nám s případnou finanční podporou v těchto nelehkých měsících ozvala nadace Albert. Nabídla nám nemalou finanční podporu. Tato nám pomůže částečně vyřešit stávající situaci.  Každému je asi jasné, že o děti, které místo pravidelné školní docházky zůstávají po celý den v domovech se musí někdo postarat. Nejen je „tzv“ pohlídat, ale též zabezpečit jejich domácí vzdělávání.  Toto je mnohdy vzhledem k rozdílným požadavkům škol, charakteru a specifikám našich dětí velmi náročné.  

V našem domově slouží vychovatelé turnusové směny (7 dní práce – 7 dní volno). V rámci těchto směn mají vychovatelé za běžného provozu během dne kdy mají službu několik hodin „volno“ pro regeneraci a individuální odpočinek. Tento režim, je ale nyní pozměněn a vychovatelé prakticky slouží 24/7. Nejenže jim patří velký dík, že toto podstupují a fungují s plným nasazením, ale především jim náleží odpovídající finanční odměna za odpracované hodiny navíc. Tento obnos teď budu složitě „hledat“ v našem napnutém rozpočtu.

Spousta lidí v médiích o věcech hovoří, pak jsou tu také lidé, kteří spíše konají.

Jménem dětí i zaměstnanců Vám vřelé děkujeme.  Simona Krutilová - ředitelka

                                                                                                                                          Další články v této sekci +