Finance od Nadačního fondu Albert pomáhaly překlenout těžké časy

Krize dostala mnoho lidí a organizací do nečekané situace, se kterou se museli potýkat zcela nepřipraveni. Díky vlně solidarity ale pomoc směřovala tam, kde jí bylo potřeba. Nadační fond Albert rozdělil v době COVID 2 000 000 korun.

 „Abychom jim ji ulehčili, rozhodli jsme se vypsat dvě kola grantových výzev, v nichž jsme rozdělili celkem dva miliony korun do 73 dětských domovů a výchovných ústavů a do 95 neziskových organizací,“ popisuje Petra Režná z Nadačního fondu Albert.

První grant byl výlučně určený jen pro sociálně ohrožené děti a rodiny. Ve druhém kole mohly žádat i další organizace pečující například o handicapované lidi, seniory, mentálně postižené, bezdomovce, o pomoc žádali i hospice nebo stacionáře. Finanční prostředky využily organizace především na nákup dezinfekce, vitaminů či na odměny obětavého personálu.

                                           Další články v této sekci +