Bertík pomáhá

Příjemci nadačního příspěvku z programu Bertík pomáhá jsou především dětské domovy a jiná zařízení náhradní a ústavní výchovy, organizace pracující s dětmi z těchto zařízení, organizace přímo pracující s pěstounskými a adoptivními rodinami a organizace věnující se dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. U příjemců z hlavního grantování tohoto programu je výše příspěvku závislá na hlasování veřejnosti v prodejnách ALBERT s tzv. Bertíky. Příjemcům z doplňkového grantování tohoto programu výši příspěvku stanovuje správní rada Nadačního fondu Albert , tato částka však musí být nižší než výše příspěvku z hlavního grantování.


Další články v této sekci +