Bertíci zlepšují život znevýhodněným dětem

Symbolické šeky za Bertík pomáhá 2018 převzali v dubnu z rukou Moniky Karbanové, Senior Manager Operations, ve třech neziskových organizacích na Opavsku a Ostravsku. S jakými dojmy se z neziskovek Monika vrátila?

První šek jsme předávali v opavském Centru inkluze, který zajišťuje podporu a rovný přístup jednotlivcům, rodinám a komunitám při jejich uplatnění ve společnosti. Dobrovolníci a zaměstnanci tu chodí doučovat děti přímo do rodin, nabízejí dětem zdarma mimoškolní program nebo jim třeba poskytují dluhové poradenství. Při naší návštěvě jsme si vyslechli, s jakými problémy se některé rodiny potýkají, i jak vypadají návštěvy sociálních pracovnic v rodinách. Vůbec jsem netušila, že takto komplexní služby některá neziskovka poskytuje. Pro děti je to obrovská pomoc, protože jim tu ukazují, že život se dá žít i jinak, než vidí ve svých rodinách. S touto organizací spolupracuje Albert dlouhodobě, například sem putují potraviny prostřednictvím Potravinové banky.

Jen kousek od Opavy ve Vítkově se nachází nízkoprahové centrum pro děti a mládež Eurotopia, které provozuje klub pro předškolní děti, kam můžou chodit děti, které se do školky nedostaly nebo jejichž rodiče na ni nemají peníze. Děti se tu učí základní dovednosti, aby lépe zvládly přestup do první třídy. Zaměstnanci centra v dané lokalitě děti sami aktivně vyhledávají, aby šanci začlenit se dostali i ti, s jejichž vzděláváním si rodiče hlavu příliš nelámou. Tady mě překvapila informace, že v zimě do klubu chodí méně dětí, protože rodiče nemají dost peněz na zimní oblečení.

Třetí šek směřovat do Dětského domova se školou v Ostravě-Přívoze, kam jsou umisťovány děti s výchovnými problémy. V domově se snaží vytvořit jim návyky pro praktický život, třeba že je nutné každý den vstát a jít do školy. Z peněz poskytnutých od našeho nadačního fondu v domově zaplatí třeba kroužky pro děti, které by jim z příspěvku od státu nemohli uhradit.

Návštěva v neziskovkách mi hodně otevřela oči. Poznala jsem, jak některé rodiny žijí, a víc si vážím toho, co mám. Obrovský obdiv patří všem lidem, kteří v těchto organizacích pracují a snaží se alespoň trochu zlepšit dětem jejich život a dát jim větší perspektivu do budoucna.Další články v této sekci +