Jsme solidární s kolegy z jižní Moravy

Albert vyhlásil interní sbírku na podporu zaměstnanců postižených přírodní katastrofou na jižní Moravě.

Na základě podnětů od zaměstnanců byl při Nadačním fondu Albert otevřen účet, na který je možné přispívat na pomoc kolegyním a kolegům, kteří při nedávné přírodní katastrofě utrpěli majetkovou újmu.

Prostředky získané díky této sbírce budou po posouzení jednotlivých případů rozděleny mezi postižené kolegyně a kolegy. Společnost Albert přispěla na tento účet prvním vkladem ve výši 100 000Kč.

aktuální vybraná částka 269 634 Kč

Číslo účtu je 5462482/0800. K příspěvku jakékoli hodnoty nezapomeňte uvést variabilní symbol 20210607.

QR Platba

Za pomoc předem děkujeme.