Jak pomáháme

Nadační fond Albert je financován především ze zisku z prodeje plastových tašek, které si mohou naši zákazníci zakoupit ve kterékoliv prodejně Albert. Díky plastové tašce s logem fondu si může každý zákazník Alberta odnést se svým nákupem i dobrý pocit, že přispěl a pomohl potřebným. Dalším výrazným zdrojem financí Nadačního fondu Albert jsou výtěžky z prodeje kávy a čaje v charitativních kávomatech na vybraných hypermarketech Albert. Získané finanční prostředky Nadační fond Albert rozděluje neziskovým organizacím v rámci grantových výzev, které pravidelně uveřejňuje na svých webových stránkách.

Nadační fond Albert podporuje nebo podporoval projekty v následujících grantových programech: