Zdravá 5

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zdarma a přihlásit se může každá mateřská i základní škola.

Zároveň se Zdravá 5 zaměřuje i na osvětu mezi rodiči.

Součástí aktivit Zdravé 5 je i celostátní kuchařská soutěž Coolinaření se Zdravou 5, ve které v samostatné kategorii soutěží i děti z dětských domovů a organizací, které pomáhají sociálně ohroženým dětem.