Bertík pomáhá 2019


PROJEKT 2

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Nejsi v tom sám!
Semiramis z.ú.
55000 Kč
Projekt je zaměřen na individuální psychologickou péči pro... zobrazit více »

PROJEKT 5

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Prázdniny ve městě 2019
Komunitní středisko Kontakt
Příměstský tábor "Prázdniny ve městě" bude v roce 2019 probíhat již podeváté. Cílem projektu je podpořit děti a mládež z Liberce ve... zobrazit více »

PROJEKT 6

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Doučování dětí v náhradní rodinné péči
Centrum D8 o.p.s.
35000 Kč
Cílem projektu je podpora dětí z pěstounských rodin ve... zobrazit více »

PROJEKT 7

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
ZASTAVME DOMÁCÍ NÁSILÍ VČAS A SPOLU: prevence násilného c...
Centrum LOCIKA, z.ú.
Centrum LOCIKA je první a jediné specializované centrum pro děti zažívající domácí násilí v ČR. Takto specializovaná a komplexní pomoc v České... zobrazit více »

PROJEKT 9

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Samostatně bez obav - nácvikové a preventivní aktivity pr...
Sdružení D
35000 Kč
Projekt "Samostatně bez obav" je projektem aktivního... zobrazit více »

PROJEKT 10

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
S EZOPem v pohybu, šetrně k přírodě
Portimo, o.p.s.
Projekt „S EZOPem v pohybu, šetrně k přírodě“ se týká pravidelných a cílených aktivit, které se zaměřují na prevenci a práci s rizikovými... zobrazit více »

PROJEKT 11

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Děti z azylového domu
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice dlouhodobě provozuje sociální službu azylový dům. Tuto službu poskytuje široké cílové skupině,... zobrazit více »

PROJEKT 12

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci
Společnost Podané ruce o.p.s.
Posláním projektu „Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci“ je pomáhat dětem a mladým lidem ve věku od 7 do 26 let v obtížných životních... zobrazit více »

PROJEKT 13

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Bezpečné dětství
Společnost Podané ruce o.p.s.
Projekt je zaměřen na sexuální prevenci pro dospívající dívky a chlapce ve věku 13 - 21 let. Jedná se o děti a mládež, kteří mají minimální... zobrazit více »

PROJEKT 14

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
ACORUS dětem 2019
ACORUS, z. ú.
55000 Kč
Aktivity realizované v rámci projektu "ACORUS dětem... zobrazit více »

PROJEKT 15

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Podporou vzdělávání a zájmové činnosti k vyšší konkurence...
Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a
55000 Kč
Financemi z projektu podporujeme vzdělávání dětí a zájmovou... zobrazit více »

PROJEKT 17

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Tréninkový byt 2019 pro mladé dospělé žijící v dětském do...
Dětský domov HUSITA, o.p.s.
55000 Kč
Vaše finanční podpora bude využita na nájem tréninkového bytu... zobrazit více »

PROJEKT 18

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin 2019
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň
35000 Kč
Salesiánské středisko mládeže je nestátní nezisková organizace... zobrazit více »

PROJEKT 19

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Víkendové aktivity pro děti a mládež z lokalit Ralsko a S...
Tosara, z.s.
V rámci projektu bude zrealizováno 15 volnočasových víkendových programů pro děti a mládež ze sociálně slabých lokalit měst Ralsko (Ploužnice)... zobrazit více »

PROJEKT 24

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Objevitelé
Blízký soused, z. s.
Objevujeme svět! Chceme vzít děti z problematického prostředí na tábor do přírody, kde nejsou všechny cesty vybetonované, záchody nejsou... zobrazit více »

PROJEKT 25

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Písmenka a barvy
Blízký soused, z. s.
Děti, žijící ve vyloučené lokalitě v centru Plzně v blízkosti Centrálního autobusového nádraží, mají velmi malé možnosti, jak smysluplně... zobrazit více »

PROJEKT 26

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2019
S.T.O.P., z.s.
Projekt, který předkládáme, vytváří ucelený vzdělávací program pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, který reaguje na jejich... zobrazit více »

PROJEKT 27

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Fotbal nás baví
Vzájemné soužití o.p.s.
Cílem projektu je pokračovat v dosavadní úspěšné snaze rozvíjet a začleňovat 40 znevýhodněných dětí prostřednictvím nejlepšího učitele -... zobrazit více »

PROJEKT 29

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Řemeslo má zlaté dno II.
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
55000 Kč
Smyslem projektu je zajistit finanční prostředky pěti mladým... zobrazit více »

PROJEKT 31

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Autoškola 2019
VÚ, ZŠ, SŠ a SVP Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01
V našem zařízení máme umístěny chlapce, z nichž většina nemá dobré rodinné zázemí, pochází ze sociálně slabších rodin či rodinu vůbec nemají.... zobrazit více »

PROJEKT 32

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Z Azyláku za sportem
Dobrovolnické centrum Kladno
Projekt vychází z dlouhodobě úspěšně fungujícího programu Dobrovolnického centra Kladno, z.s. (dále DCK) s názvem "Dobrovolníci pro... zobrazit více »

PROJEKT 33

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Kroužek doučování anglického jazyka pro děti z Dětského d...
Dětský domov a Základní škola Vizovice
55 Kč
Kroužek doučování anglického jazyka pro 5 dětí z Dětského... zobrazit více »

PROJEKT 34

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb dětí
Dětský domov Valašské Meziříčí
Projekt je zaměřen na individuální podporu konkrétních dětí z Dětského domova ve Valašském Meziříčí. Podpora se týká vzdělávacích a... zobrazit více »

PROJEKT 35

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Poznáváme s Bertíkem
Městská charita České Budějovice
35000 Kč
Smyslem projektu je zapojení dětí ze sociálně či ekonomicky... zobrazit více »

PROJEKT 36

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
S Bertíkem za školním úspěchem
Salinger, z.s.
35000 Kč
Projekt S Bertíkem za školním úspěchem cílí na děti ze... zobrazit více »

PROJEKT 37

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Aby rodina byla domovem
Oblastní charita Znojmo
55000 Kč
Prevence sociálního znevýhodnění rodin s dětmi a její... zobrazit více »

PROJEKT 38

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Spolu v Centru 5KA 8
OD5K10, z.s.
Projekt se skládá ze dvou částí – volnočasové kroužky a jednorázové akce. Co se týče kroužků, jde o šest pravidelných kroužků a jeden... zobrazit více »

PROJEKT 39

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Psychosociální podpora pro rodiny
Cestou necestou, z.s.
55000 Kč
Projekt je realizován Krizovým centrem pro rodinu Cestou... zobrazit více »

PROJEKT 40

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Talentshow nízkopraháčů 2019
Prostor plus o. p. s.
35000 Kč
Talentshow je tradiční projekt, jehož cílovou skupinou jsou... zobrazit více »

PROJEKT 41

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
NA CESTĚ DO ŽIVOTA 4
Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco
Předkládaný projekt je zaměřen na kontinuální dlouhodobou práci s mladými lidmi, kteří vyrůstají v zařízeních ústavní výchovy, nebo kteří... zobrazit více »

PROJEKT 42

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Táboříme s Majákem
Charita Český Těšín
Podstatou tohoto projektu je uspořádat 4 příměstské tábory v období hlavních prázdnin pro děti z Českého Těšína a okolí, které jsou ohroženy... zobrazit více »

PROJEKT 43

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Samostatně do života 2019
Soukromý dětský domov SOS 92
Jedná se o projekt v rámci péče o nezletilé děti umístěné do Soukromého dětského domova Korkyně. Hlavní náplní projektu je příprava dětí na... zobrazit více »

PROJEKT 44

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Chci si zvýšit kvalifikaci
Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola B...
Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice je příspěvková organizace zabývající se primární, sekundární a terciální... zobrazit více »

PROJEKT 45

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Letní dětské tábory
Dětský domov, Jemnice,Třešňová 748
Účastí na LDT se naše děti setkávají s dětmi z různých typů rodinného prostředí. Otevírají se jim zde možnosti získat nové sociální dovednosti... zobrazit více »

PROJEKT 46

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
NA TU ŠKOLU MÁM!
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.
Dora je talentovaná tanečnice, Saša má buňky na fotbal a Jasmína chce být novinářkou. Spojuje je společné přání vystudovat střední školu, ale... zobrazit více »

PROJEKT 48

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Malí zahradníci
Dětský domov Mikulov, příspěvková organizace
Projektem "Malí zahradníci" chceme děti zapojit do činností spojené s pěstováním základních plodin potřebných pro domácnost. Děti se... zobrazit více »

PROJEKT 50

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
reSTARTÉR
PROSTOR PRO, o.p.s.
55000 Kč
reSTARTÉR je projekt zaměřený na děti a mladé lidi ve věku... zobrazit více »

PROJEKT 52

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Nechci být nezaměstnaný
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
Dům na půl cesty Havlíčkův Brod nabízí pomoc a podporu mladým lidem z dětských domovů. Součástí práce je naučit nezaměstnané klienty pracovním... zobrazit více »

PROJEKT 54

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Aktivity s Bertíkem 2019
Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847
Projekt je zaměřen na věkovou skupinu 8 – 22 let a hlavním cílem projektu je zkvalitnit, rozšířit a vytvořit podmínky pro rozvoj, vzdělávání a... zobrazit více »

PROJEKT 55

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Na duhové cestě
KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s.
Již 12 let v naší organizaci intenzivně pracujeme s romskými dětmi a mládeží, navštěvujeme romské lokality a dobře známe prostředí, problémy a... zobrazit více »

PROJEKT 57

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Šance pro děti v náhradní rodinné péči
Centrum pro náhradní rodinnou péči
Chceme poskytnout odbornou pomoc dětem, které vyrůstají v náhradní rodinné péči, aby mohly prožít šťastné dětsví, podpořit rozvoj jejich... zobrazit více »

PROJEKT 58

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Učí (se) celá rodina 2019
Aufori, o.p.s.
35000 Kč
Pomáháme chudým dětem a jejich rodičům překonávat problémy s... zobrazit více »

PROJEKT 59

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Vzdělání a zážitky jsou nenahraditelné
Dětský domov,Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
Projekt "Vzdělání a zážitky jsou nenahraditelné" již v názvu vystihuje, že vzdělání a zážitek dítě nesmírně obohacuje. Je to vklad,... zobrazit více »

PROJEKT 60

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Individuální podpora vzdělávání a zájmové činnosti dětí D...
Dětský domov Kroměříž
Náš projekt se týká individuální podpory vzdělávacích a sociálních potřeb jednotlivých dětí Dětského domova Kroměříž. Zahrnuje financování... zobrazit více »

PROJEKT 61

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Dětské centrum
SKP-CENTRUM, o.p.s.
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi je sociální službou obecně prospěšné společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. Služba pomáhá ženám a matkám... zobrazit více »

PROJEKT 62

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
HOST - Školička hrou
HoSt - Home-Start Česká republika
V programu „Školička hrou“ vytváříme podpůrné a příjemné prostředí pro rodiče, které mají zásadní obtíže se zvládáním komunikace, hranic a... zobrazit více »

PROJEKT 63

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Víme, jak na to!
Farní charita Milevsko
Projekt cílí na aktivizaci klientů NZDM při obstarávání vlastních potřeb v rámci stravování. S dětmi a mládeží z Milevska a okolí budou... zobrazit více »

PROJEKT 64

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
MRAVENIŠTĚ
DOMINO cz, o.p.s.
35000 Kč
Projekt MRAVENIŠTĚ je zaměřen na komplexní a systematickou... zobrazit více »

PROJEKT 65

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Mozaika - podpora integrace dětí migrantů v tíživé životn...
InBáze, z. s.
35000 Kč
V rámci poskytování sociálních služeb naší organizací se... zobrazit více »

PROJEKT 66

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Dobrovolníci pomáhají s doučováním dětí ze sociálně znevý...
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
35000 Kč
Pracovníci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi... zobrazit více »

PROJEKT 67

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Sociální asistence Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí
Slezská diakonie
Projekt Sociální asistence Frýdek-Místek se zaměřuje na poskytování sociálně aktivizačních služeb rodinám s dětmi, které se nacházejí v... zobrazit více »

PROJEKT 68

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Jdu za svým cílem
Dětský domov Uherské Hradiště
Projekt je o podpoře dětí a vhodném využití jejich volného času, což se mnohdy stává rizikem. Cílem tedy je podpořit je v zájmových... zobrazit více »

PROJEKT 69

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Podpora dětí a mladých dospělých z klubu Pacific 2019
Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
55000 Kč
Projekt je zaměřen na udržení kvalitní nabídky volnočasových a... zobrazit více »

PROJEKT 70

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Vzděláváme se v Zastávce
Oblastní charita Most
55000 Kč
Projekt "Učíme se v Zastávce" se zaměřuje na děti ze... zobrazit více »

PROJEKT 72

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Mládí správným směrem II
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín
Projekt Mládí správným směrem II navazuje na nyní realizovaný Projekt Mládí správným směrem. V rámci probíhajícího projektu se daří podporovat... zobrazit více »

PROJEKT 73

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Socioterapeutická skupina v Mezipatře
Dům tří přání
55000 Kč
Cílem projektu je zajistit program pro Socioterapeutickou... zobrazit více »

PROJEKT 74

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
U-kryt Upgrade
z.s. Filadelfie
Sídliště Slezská ve Frýdku-Místku je hustá panelová zástavba s nejvyšším soustředěním dětí ve městě. Potýká se se zvýšeným výskytem tzv.... zobrazit více »

PROJEKT 75

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Základy pro lepší budoucnost
RADKA z. s. – Rodiče a děti Kadaně, zapsaný spolek
55000 Kč
Od roku 2009 pomáháme rodinám s dětmi se školní přípravou /... zobrazit více »

PROJEKT 78

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Tvoříme, hrajeme na elektronické klávesy a zpíváme anglicky
Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
35000 Kč
Předmětem projektu je podpora volnočasových aktivit dětí v... zobrazit více »

PROJEKT 79

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Malí šampióni
SOS dětské vesničky, z.s.
35000 Kč
Děti a mladí lidé z Bystřice pod Hostýnem a z okolí ze... zobrazit více »

PROJEKT 80

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Černý Most patří dětem
JAHODA
35000 Kč
Jahoda, o.p.s. provozuje nízkoprahové kluby, rodinné centrum a... zobrazit více »

PROJEKT 83

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Petřík
Útočiště
55000 Kč
Jsme velmi malou neziskovou organizací, která se skládá ze... zobrazit více »

PROJEKT 85

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Finanční gramotnost pro děti z dětských domovů v Karlovar...
Fórum pro prožitkové vzdělávání
35000 Kč
Projekt je zaměřen na využívání technik prožitkové pedagogiky... zobrazit více »

PROJEKT 86

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Podpora školní úspěšnosti dětí ze sociálně znevýhodněného...
Tosara, z.s.
Projekt zabezpečí podpůrnou síť vzdělávacích služeb pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí města Slaný, s cílem zvýšit jejich školní... zobrazit více »

PROJEKT 87

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Odpolední Doučování v Dětském domě Zábrdovice - chceme jí...
Petrov - občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží br...
Projekt Odpolední Doučování v Dětském domě Zábrdovice - chceme jít příkladem je určen dětem a mládeži žijícím v tzv. sociálně vyloučené... zobrazit více »

PROJEKT 88

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Individuální podpora vzdělávacích a sociálních potřeb kli...
Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí, Okružní 647
55000 Kč
Kvalitní vzdělání dětí z dětských domovů je předpokladem pro... zobrazit více »

PROJEKT 90

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Podpora rozvoje sociálních dovedností a znalostí dětí v d...
Mimo domov
35000 Kč
Cílem projektu je formou série pravidelných praktických... zobrazit více »

PROJEKT 91

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
„Formování sociálních dovedností – znát se, věřit si, akc...
Dětský domov Loreta a ŠJ, Fulnek, příspěvková organizace
55000 Kč
Děti z dětského domova si s sebou nesou velký handicap - buď... zobrazit více »

PROJEKT 92

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Aktivně a s úsměvem
Diagnostický ústav pro mládež
V Diagnostickém ústavu pro mládež, Praha 2 (dále DÚM), jsou umístění chlapci od ukončení povinné školní docházky do 18 let na základě... zobrazit více »

PROJEKT 95

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Rozvoj talentu a nadání III
Dětský domov a Školní jídelna
35000 Kč
Cílem projektu je individuální podpora vzdělávacích a... zobrazit více »

PROJEKT 96

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Podpora preventivních aktivit v NZDM Vafle
Rodina v centru, z.ú.
55000 Kč
Projekt nabízí dětem a mládeži ve věku 6 - 26 let,... zobrazit více »

PROJEKT 97

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Respekt bez násilí
RATOLEST BRNO, z.s.
V naší práci sociálních pracovníků nízkoprahového klubu Pavlač se každodenně setkáváme s násilím dětí a mladých lidí. Agrese a fyzické řešení... zobrazit více »

PROJEKT 98

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Letní tábory a školy v přírodě 2019 pro děti z Dětského d...
Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47
Pro děti z našeho dětského domova chystáme v roce 2019 účast na jarních a letních táborech. Zároveň chceme, aby se mohli účastnit i výjezdů na... zobrazit více »

PROJEKT 99

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Dobrovolnická činnost pro ohrožené děti, mládež a cizince.
Dobrovolnické centrum Pardubice, o.s.
Děti a mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí dostávají podporu cílenou na jejich konkrétní potřeby – vzdělávací i sociální. Tuto... zobrazit více »

PROJEKT 102

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Alternativa - Podané ruce IX.
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Celkovým cílem projektu je podpora školní úspěšnosti sociálně znevýhodněných dětí, zejména dětí romského etnika a celková podpora rodin těchto... zobrazit více »

PROJEKT 104

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Děti z Dětského domova Žíchovec na LDT 2019
Dětský domov, Žíchovec 17
35000 Kč
Děti z Dětského domova Žíchovec jsou během celého školního... zobrazit více »

PROJEKT 105

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Kouzlo barev
Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, st...
Možnost nabídnou našim dětem zábavnou formu kreativní terapii pod vedením zkušených lektoru, kteří se pohybují dlouhodobě v prostředí Graffiti... zobrazit více »

PROJEKT 106

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Pět rad pro Bertu ve speciálních školách
Divadelta
35000 Kč
Divadelní představení Pět rad pro Bertu vzniklo před více než... zobrazit více »

PROJEKT 107

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Krizové centrum Žamberk
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
55000 Kč
V regionu Orlicko nyní zcela chybí komplexní, dlouhodobé a... zobrazit více »

PROJEKT 108

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
ČÁSTKA:
POPIS PROJEKTU:
Lyžování v Peci
Dětský domov Semily
55000 Kč
Děti z domova stráví jarní prázdniny v Peci pod Sněžkou.... zobrazit více »

PROJEKT 109

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Ve dvou se to lépe táhne
Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.
Projekt Ve dvou se to lépe táhne pomáhá sociálně ohroženým dětem a mladým lidem z Prahy překonávat náročné životní situace. Využívá k tomu... zobrazit více »

PROJEKT 110

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
EJsRist
EJsRist
In 2019 there are lot of films are going to be released. Obviously, there are Avengers part 2, new Star Wars Episode 9 and many others. These... zobrazit více »

PROJEKT 111

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Talent bez nadějí
Diagnostický ústav, středisko výchovné péče a školní jíde...
Jde o pomoc chlapci, který nemá vytvořený vztah se svojí rodinou, ale do vínku mu byl dán obrovský talent na počítačové hry zobrazit více »

PROJEKT 112

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
test
Test LN Oname

PROJEKT 113

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Radostné prázdniny
Dětský domov a Školní jídelna Most, ZDVOP
Účast dětí žijících v Dětském domově v Mostě na letním táboře Dedráček - v termínu 27.7 - 10.8. 2019 zobrazit více »

PROJEKT 114

NÁZEV PROJEKTU:
ORGANIZACE:
POPIS PROJEKTU:
Prima Běh pro školu hrou
SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČR, ...
Akce „Prima běh pro školu hrou“ je spojena s veřejnou akcí „Den otevřených dveří“ a jeho posláním je představit školu široké veřejnosti a... zobrazit více »