Do Alberta na praxi

Projekt DO ALBERTA NA PRAXI je snaha společnosti Ahold umožnit vybraným dětem a mladým lidem ze sociálně ohroženého prostředí, věkem nad 16 let, získat základní pracovní zkušenosti formou brigád v prodejnách Albert, kde by vykonávali jednodušší pracovní činnosti formou placené brigády. V případě, že by se osvědčili, mohou postupovat a vykonávat dle potřeb prodejny i další práce.

V současnosti nabízí Nadační fond Albert dvě formy podpory sociálně znevýhodněné mládeži ve smyslu uplatnění na pracovním trhu.

První je pracovní workshop na prodejně Albert, tzv. OPEN DAYS, během kterého si můžou děti z dětských domovů a neziskových organizací vyzkoušet různé pracovní pozice na prodejně. Na prodejně je pro mladistvé připraveno několik stanovišť, kde si mladí lidé za pomoci učňů vykonávajících praxi a za dohledu mistrových mohou na vlastní kůži projít jednotlivými aktivitami – od práce v pekárně po doplňování zboží. Více o Open days si můžete přečíst po kliknutí na samostatnou sekci níže.

Druhou formou podpory je zajištění brigády na prodejně po domluvě mezi konkrétní organizací či zařízením a manažerem prodejny, ve které by měla brigáda proběhnout. Za žadatele (mladé lidi v péči dětských domovů nebo jiných zařízení) se musí zaručit organizace a dále musí projít řádným výběrovým řízením.  Nejdříve si manažer vybere vybrané žadatele k pohovoru dle motivačního dopisu,  písemné reference organizace či zařízení a životopisu. Po příjímacím pohovoru se rozhodne, zda si žadatele vybere, či nikoliv.  Nadační fond Albert hraje roli doporučovatele, ale důležitá je i písemná reference, proč organizace či zařízení  doporučuje právě tohoto žadatele.

Důležitý je proto zodpovědný výběr kandidátů, aby klient sám chtěl, a ne, aby byl do projektu nucen. Všeobecně praxe ukazuje, že jsou vybráni a vydrží motivovaní klienti, kteří o brigádu velmi stojí, sami chtějí se zapojit  a mají k tomu zodpovědný přístup.