Pracovní workshop v Albertu

Ve spolupráci s prodejnami Albert organizuje Nadační fond Albert pracovní workshop pro mladistvé z dětských domovů a organizací, které pracují se sociálně ohroženou mládeží.

V rámci tzv. Open days si mladí lidé mohou pod vedením učňů a mistrových vyzkoušet, co obnáší práce na prodejně. V průběhu pracovního workshopu projdou několika stanovišti, na kterých je pro ně připravena praktická ukázka a zkouška aktivit spojených s danou pracovní pozicí. Vyzkouší si doplňování zboží, práci v pekárně, ale i na obsluhovaném úseku.

Celou akci zaštiťuje Nadační fond Albert. Se samotnými aktivitami pak mladým lidem pomáhají zkušení učni, kteří si na prodejně plní svou středoškolskou praxi.

V případě, že se zapojeným mladistvým práce zalíbí a na workshopu se osvědčí, může Nadační fond Albert pomoci s domluvou brigády nebo pracovního místa na prodejně.

Pokud byste měli zájem o účast na Open days v Albertu, kontaktujte nás na e-mailové adrese p.rezna@nadacnifondalbert.cz a do předmětu e-mailu napište OPEN DAYS a název Vaší organizace