O nadačním fondu Albert

Nadační fond Albert byl založen k 1. září 2009 a svým posláním „Zdravý život pro společnost a pomoc těm, kteří ji potřebují“ sjednotil dobročinné aktivity společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. (Ahold ČR). Společnost Ahold byla v této oblasti aktivní od počátku svého působení v České republice. Od roku 1999 probíhala na prodejnách Albert sbírková akce „S Bertíkem za dětským úsměvem“ na pomoc dětem ze sociálně ohroženého prostředí. V roce 2004 vznikl vzdělávací program pro děti o zdravém životním stylu a zdravém stravování s názvem „Zdravá 5“.

Nadační fond Albert navázal na tyto aktivity a zaměřil se na dlouhodobou podporu projektů vzdělávání, integrace, rozvoje a přípravy do života sociálně ohrožených dětí a mládeže, a na podporu správného stravování dětí.

Nadační fond Albert je financován především ze zisku z prodeje plastových tašek, které si mohou zákazníci zakoupit ve kterékoliv prodejně Albert. Díky plastové tašce s logem Nadačního fondu Albert si může každý zákazník Alberta odnést se svým nákupem i dobrý pocit, že přispěl a pomohl potřebným. Na obě oblasti podpory (sociální - zdraví) jsou finanční prostředky rozdělovány ve stejném poměru.

Získané finanční prostředky rozděluje Nadační fond Albert v rámci grantových výzev, které uveřejňuje na svých webových stránkách. Od roku 2011 umožnila nová legislativa nadačním fondům realizovat vlastní projekty. Nadační fond Albert realizuje několik vlastních projektů jak na podporu zdravého stravování - Zdravá 5, tak na podporu vzdělávání a rozvoje dětí ze sociálně ohroženého prostředí - například Do Alberta na praxi nebo Obchůdky s Albertem.

Správní a dozorčí radu nadačního fondu tvoří zaměstnanci společnosti Ahold ČR, odborníci z oblasti kvality, komunikace, financí, HR nebo CSR, i externí odborníci na problematiku sociálně ohrožených dětí a zdravého životního stylu.

Nadační fond Albert je členem Asociace firemních dárců.