Orgány

Správní rada


Ve správní radě Nadačního fondu Albert působí zástupci značky Albert a odborníci na problematiku veřejného zdraví a sociální oblast.
 

Ing. Pavel Mikoška, CSc..

Ing. Pavel Mikoška, CSc.


Čestný předseda správní rady

Ve společnosti Albert působí od roku 2005. Nejprve zde zastával funkci ředitele oddělení kvality a od roku 2007 pracuje na pozici ředitele pro kvalitu, korporátní zodpovědnost a business. Je odborníkem na technologie potravinářských výrob a systémy managementu kvality v potravinářství. Jako místopředseda správní rady Nadačního fondu Albert zajišťuje veškeré aktivity fondu a přispívá tak k efektivnímu naplnění daných cílů.

Mgr. Jiří Mareček

Mgr. Jiří Mareček​


Předseda správní rady / Odborník na PR a komunikaci​

Jiří Mareček pracuje v oboru komunikace a vztahů s veřejností již více než deset let. Od podzimu roku 2015 je předsedou správní rady Nadačního fondu ALBERT , kam přinesl zkušenosti z firem s rychloobrátkovým zbožím, ale také maloobchodu. Profesně i osobně se zajímá o oblast udržitelného rozvoje a pomoc komunitám zejména v kontextu maloobchodníka s širokou sítí prodejen, kterým společnost Nadační fond ALBERT je. Jeho cílem je otevřít Fond více veřejnosti a zákazníkům Alberta, aby se sami mohli podílet na výběru projektů, které dostanou podporu. Vystudoval mediální studia na Fakultě sociálních věd University Karlovy a svoji kariéru začínal v novinách.Ve společnosti Albert pracuje na pozici ředitele komunikace.

 

prof. PhDr. Petr Macek, CSc.


Odborník na sociální problematiku - psychologii dospívajících

Profesor Macek je uznávaným odborníkem v oblasti sociální psychologie. V současnosti působí jako proděkan pro vědu a výzkum a doktorské studium na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně, kde je dále vedoucím Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a na Katedře psychologie zastává funkci profesora. Zabývá se především výzkumem oblasti sociální a vývojové psychologie, a psychologie adolescentů.

   

Martina Černá

Martina Černá


Odbornice na CSR

Martina Černá pracuje v Albertu od roku 2010, pracuje v HR oddělení, kde je zodpovědná za logistiku a od roku 2012 je take odpovědná za firemní společenskou odpovědnost. Zaměření nadačního fondu je jí velmi blízké nejen proto, že je úzce propojeno s problematikou firemní společenské odpovědnosti, ale i s jejím osobním životem, kdy ve svém volném čase  pořádá dobrovolnické akce, ale je i aktvním dobrovolníkem.  Jejím cílem je ještě větší propojení a zvýšení povědomí zaměstnanců  Alberta s nadačním fondem.

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.


Odbornice na ochranu veřejného zdraví

Po absolvování Lékařské fakulty hygienické UK Praha získala postupně atestaci I. stupně z hygieny a epidemiologie a atestaci II. stupně z epidemiologie a veřejného zdravotnictví. Aktivně se podílí na přípravě podkladů, realizaci a hodnocení celostátní i regionální zdravotní politiky v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí, na sestavování celorepublikových programů ochrany a podpory veřejného zdraví, podílí se na řízení výchovy k podpoře a ochraně veřejného zdraví. Jako členka Správní rady Nadačního fondu Albert dohlíží na projekty zabývající se podporou zdravého životního stylu.

Marcela Varmužová

Marcela Varmužová


Ředitelka distribučního centra Albert v Olomouci

Marcela Varmužová pracuje v Albertu od roku 2004, kde se pohybovala výhradně v oddělení operativy, tedy byla denně v úzkém kontaktu s prodejnami, jejich vedením i zaměstnanci. 9 let pracovala jako oblastní manažer, poté 5 let působila na pozici Regionálního manažera pro operativu. V minulosti měla možnost řídit projekt zavedení Store Centric Modelu do našich prodejen. Nyní působí jako Ředitelka distribučního centra Albert v Olomouci. Jako člen nadačního fondu by ráda využila své znalosti a zkušenosti ve vztahu se zaměstnanci i zákazníky a pomohla tak k většímu povědomí NFA v našich prodejnách.

Kateřina Harris

Kateřina Harris


Ředitelka marketingu

Kateřina Harris je marketingovou ředitelkou maloobchodního řetězce Albert. Svou kariéru začala v roce 1997 ve společnosti Opavia-LU (Danone), kde působila jako brand manažerka pro český a slovenský trh. V roce 2000 nastoupila do společnosti Mars, kde se z počátku starala o portfolio značek firmy, později byla zodpovědná za oblast inovací v segmentu krmiv pro domácí zvířata na středoevropském trhu a v roce 2006 se stala marketingovou ředitelkou pro odvětví cukrovinek a hotových jídel. Od roku 2012 vedla marketingové oddělení společnosti Stock Plzeň – Božkov.

 

Dozorčí rada


Ve správní radě Nadačního fondu Albert působí zástupci značky Albert a odborníci na problematiku veřejného zdraví a sociální oblast.Ing. Lenka Dušková

Pracuje pro společnost Albert od roku 2015, kdy přišla ze společnosti Delhaize po šestileté působnosti na manažerských projektových a finančních pozicích v Delhaize America a Delhaize Bulgaria. Do začátku roku 2022 zastávala funkci Director Business Controlling. Následně byla jmenována finanční ředitelkou a stala se také členkou představenstva společnosti Albert. Díky svým bohatým zkušenostem v oblasti financí a controllingu je aktivním členem dozorčí rady Nadačního fondu Albert.

Ing. David Slavata, Ph.D.Ing. David Slavata, Ph.D.


Odborník na finance neziskových organizací
Je odborníkem na financování neziskových organizací, ekonomiku a politiku bydlení. V rámci akademické praxe vyučuje ekonomické předměty na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava a Ostravské univerzitě, pravidelně se účastní vědeckých konferencí a často publikuje odborné články. Je garantem předmětu Ekonomika neziskových organizací.

JUDr. Vladimíra Jičínská
JUDr. Vladimíra Jičínská


Vedoucí právního oddělení společnosti Albert
Má bohaté zkušenosti z oblasti civilního a obchodního práva včetně mezinárodního práva soukromého, a současně managerské zkušenosti, které získala vedením právních oddělení na předchozích pozicích. Vedle právni agendy byla odpovědná i za compliance a corporate governance. 

Jako člen dozorčí rady Nadačního fondu Albert se chce proaktivně zapojit do programu nadačního fondu a prostřednictvím svých znalostí a zkušeností osobně přispět k zavedeni compliance rules a corporate governance do nadačního fondu, neboť tímto se zvýší jeho známost i důvěryhodnost.

 

Výkonný orgán

Alena Paldusová
Projektová manažerka Nadačního fondu Albert

alena.paldusova@albert.cz
+420 720 936 177

Kristýna Bernatová
Koordinátorka všech projektů Nadačního fondu Albert

kristyna.bernatova@albert.cz
+420 720 936 133

Ing. Petra Režná, Ph.D.
Grantové řízení, programová manažerka

petra.rezna@albert.cz
+420 720 936 144

momentálně na rodičovské dovolené 

Linda Srnková
Administrativní podpora a koordinace sociálních projektů

linda.srnkova@albert.cz
+420 720 936 146


Nadační fond Albert

Radlická 117
150 00 Praha 5