Poslání a statut

Nadační fond Albert byl zřízen za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin. Toto poslání je naplňováno prostřednictvím pravidelného grantování a realizací vlastních projektů. Od roku 2004 provozuje značka Albert celorepublikový vzdělávací program zaměřený na správnou výživu Zdravá 5. Je určený pro děti a jejich rodiče a hravou formou přibližuje zásady zdravého stravování. Kromě podpory zdravého stravování a životního stylu v rámci programu Zdravá 5 se věnuje i sociální oblasti. Cílem aktivit v sociální oblasti je zvýšení příležitostí na plnohodnotný samostatný život u dětí a mladistvých v rizikových rodinách a v různých formách náhradní výchovy. Jedná se zejména o projekty, které se zaměřují na oblast prevence, vzdělávání a rozvoje potenciálu dětí. Tím se zvyšuje jejich šance uplatnit se v běžném životě.

1)   Podpora zdravého stravování

Hlavním projektem v této oblasti, které realizuje Nadační fond Albert  je vzdělávací program Zdravá 5, který zábavnou ainteraktivní formou přibližuje dětem v mateřských a základních školách principy zdravé výživy a zdravého životního stylu. Tento program získal v roce 2012 i 3.místo v české ceně za PR. Zdravá 5 je modifikována do několika vzdělávacích modulů dle věku dětí:        

a) Škola Zdravé 5 - Škola Zdravé 5 je určena pro žáky 1. a 2. tříd základních škol. Program seznamuje žáky s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku pomocí výživového talíře, pitným režimem, základy správného nákupu, důležitostí výživy pro lidské tělo a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma je připraven soutěžní úkol, který žáci plní ve skupinkách a pro svůj tým sbírají „pětky“. Na závěr si odnesou malé odměny Zdravé 5. Výuka probíhá v prostorách školy, ideálně ve třídách. Škole poskytujeme zdarma i vzdělávací materiály pro další procvičování tématu. Materiály lze stáhnout online.

b) Nakupování se Zdravou 5  Nakupování se Zdravou 5 je program určený pro žáky 3 .- 5. tříd základních škol. Pod vedením lektorky si žáci projdou deskovou hrou Obchod Zdravé 5, kde v 5 klíčových odděleních soutěží – odpovídají na kvízové otázky a plní praktické zábavné úkoly. Za správné odpovědi získávají dílky puzzle, ze kterých si na závěr složí obrázek odhalující tajemství správné výživy. Samy si také vyzkouší virtuální nákup na jedno jídlo dne. I tato výuka probíhá ve třídě a lektor si všechny potřebné pomůcky přiveze.

c) Párty se Zdravou 5 –  Párty se Zdravou 5 je program pro žáky 2. stupně základních škol. Program je zahájen teoretickou části ve třídě, kde si děti prohloubí základní znalosti o zdravém stravování, dozví se aktuální trendy ve výživě a mohou využít lektora k osobní konzultaci. Druhá část programu je praktická a odehrává se ve cvičné kuchyňce (kuchyňka musí mít základní vybavení a nádobí). Žáci si pod vedením lektora připraví 3 svačiny, které splňují základy zdravého stravování, jsou cenově nenáročné a pro děti atraktivní. Kromě toho se samozřejmě dozví i spoustu zajímavých tipů a triků k vaření, nákupu i jídelníčku. Všechny suroviny zajistí lektor Zdravé 5.

d) Lednice Zdravé 5 – Program je určený pro mateřské školy a děti od 4 let. Jedná se o pohádkový příběh, pomocí kterého se děti zábavnou formu naučí základy zdravé výživy. Pásmo je protkáno interaktivními praktickými úkoly, do kterých se zapojují jako aktéři příběhu všechny děti. I ty nejmenší si otestují a obohatí své znalosti o potravinách. Příběhem provází děti chytlavé písničky a vtipný text doplňuje hravou a zábavnou atmosféru příběhu. Každá MŠ získá na konci programu plakát s výživovým talířem a obrázkem dětského těla znázorňujícím vliv určitých potravin na jednotlivé části těla. Písničky i texty můžete stáhnout v sekci Výukové materiály.

​e) Zdravě za pár pětek – Program Zdravě za pár pětek jsme připravili pro děti z dětských domovů nebo klienty nízkoprahových center a podobných neziskových zařízení. Ve dvouhodinovce se mládež naučí, jak vhodně a levně nakoupit potraviny a připravit z nich rychlé, chutné a nutričně vyvážené pohoštění. Natrénují si soběstačnost a přiblíží zásady finanční gramotnosti v kuchyni - tedy s nízkým rozpočtem a přitom zdravě a chutně, jak v kuchyni nahradit chybějící suroviny , jak skladovat nebo zužitkovat zbylé suroviny po vaření. 

 

Doplňující aktivity Zdravé 5:

a) Finále Zdravé 5 - celorepubliková kuchařská soutěž Zdravé 5 je určena dětem od 5 do 15 let z mateřských i základních škol, případně volnočasových sdružení nebo dětských domovů. Tato soutěž má za cíl probudit v dětech zájem o zdravé potraviny a přípravu jednoduchých pokrmů z nich. Odborná porota hodnotí nejen složení pokrmu, ale i lákavý vzhled, jednoduchost přípravy a finanční nenáročnost surovin do 200 korun na 4 porce.


 

2) Podpora sociálně znevýhodněných dětí

GRANTOVÝ PROGRAM:

a) Bertík pomáhá – pokračuje v liniích programů Nadační fond Albert dětem a Kávomaty pomáhají.  Příjemci nadačního příspěvku jsou především dětské domovy a jiná zařízení ústavní či ochranné výchovy, organizace pracující s dětmi z těchto zařízení, organizace přímo pracující s pěstounskými a adoptivními rodinami a organizace věnující se dětem ze sociálně znevýhodněných či jinak ohrožených rodin. Působnost programu je celorepubliková s důrzaem na lokální dopad projektu a výše příspěvku může být až 60 000 Kč na jeden projekt.

PROJEKTY:

a) Obchůdky s Albertem – projekt podporující tvůrčí činnost, finanční gramotnost a základy podnikání dětí z dětských
domovů. Děti z dětských domovů ve vybraných prodejnách Albert prodávají v adventním čase vlastnoručně vyrobené výrobky.

b) Do Alberta na praxi – projekt dává šanci motivovaným dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí získat brigádu a první pracovní zkušenosti právě v prodejnách Albert.