Poslání a statut

Nadační fond Albert byl zřízen za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin. Toto poslání je naplňováno prostřednictvím pravidelného grantování a realizací vlastních projektů. Od roku 2004 provozuje značka Albert celorepublikový vzdělávací program zaměřený na správnou výživu Zdravá 5. Je určený pro děti a jejich rodiče a hravou formou přibližuje zásady zdravého stravování. Kromě podpory zdravého stravování a životního stylu v rámci programu Zdravá 5 se věnuje i sociální oblasti. Cílem aktivit v sociální oblasti je zvýšení příležitostí na plnohodnotný samostatný život u dětí a mladistvých v rizikových rodinách a v různých formách náhradní výchovy. Jedná se zejména o projekty, které se zaměřují na oblast prevence, vzdělávání a rozvoje potenciálu dětí. Tím se zvyšuje jejich šance uplatnit se v běžném životě.

1)   Podpora zdravého stravování

Hlavním projektem v této oblasti, které realizuje Nadační fond Albert  je vzdělávací program Zdravá 5, který zábavnou ainteraktivní formou přibližuje dětem v mateřských a základních školách principy zdravé výživy a zdravého životního stylu. Tento program získal v roce 2012 i 3.místo v české ceně za PR. Zdravá 5 je modifikována do několika vzdělávacích modulů dle věku dětí:        

a) Škola Zdravé 5 - je určena pro žáky 1. stupně základních škol. Program seznamuje žáky s pěti základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku formou potravinové pyramidy, s ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma je připraven soutěžní úkol, který plní žáci rozdělení do 5 skupinek a pro svůj tým sbírají pětky“.

b) Párty se Zdravou 5 - je dvouhodinovka vaření, respektive přípravy studeného party pohoštění pro žáky 2. stupně základních škol. Žáci, opět rozděleni do 5 skupinek, se dozví užitečné informace o kombinacizdravých potravin a chutí, naučí se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Sami si připraví zdravé a zábavné občerstvení o pěti chodech, které nakonec všichni sní.

c) Zpívánky Zdravé 5 – je hodinka plná písniček doplněných jednoduchými úkoly z oblasti správného výživy, určená pro děti mateřských škol.
 

Doplňující aktivity Zdravé 5:

a) Kuchařská soutěž Coolinaření s Albertem - celorepubliková kuchařská soutěž Zdravé 5 s názvem Coolinaření s Albertem je určena dětem od 5 do 15 let z mateřských i základních škol, případně volnočasových sdružení nebo dětských domovů. Tato soutěž má za cíl probudit v dětech zájem o zdravé potraviny a přípravu jednoduchých pokrmů z nich. Odborná porota hodnotí nejen složení pokrmu, ale i lákavý vzhled, jednoduchost přípravy a finanční nenáročnost surovin do 100 korun na 4 porce.

b) Divadelní představení Pět rad pro Bertu - je určeno pro žáky 2. stupně základních škol. Jedná se o příběh patnáctileté dívky Berty, která prožívá příběh nešťastné lásky a svoje trable řeší jídlem. Plně se ponoří do nemoci zvané bulimie. Představení probíhá interaktivní formou, do řešení příběhu jsou zapojeni sami diváci - žáci. Jde o tzv. divadlo Fórum, které využívá konfliktního divadelního příběhu. Divadelní představení, řešící problém příjmu potravin jako i celkové stravovací návyky dnešních rodin, realizuje za finanční podpory Nadačního fondu Albert sdružení Divadelta, o.s. . Více na www.divadelta.cz.
 

2) Podpora sociálně znevýhodněných dětí

GRANTOVÝ PROGRAM:

a) Bertík pomáhá – pokračuje v liniích programů Nadační fond Albert dětem a Kávomaty pomáhají.  Příjemci nadačního příspěvku jsou především dětské domovy a jiná zařízení ústavní či ochranné výchovy, organizace pracující s dětmi z těchto zařízení, organizace přímo pracující s pěstounskými a adoptivními rodinami a organizace věnující se dětem ze sociálně znevýhodněných či jinak ohrožených rodin. Působnost programu je celorepubliková s důrzaem na lokální dopad projektu a výše příspěvku může být až 55 000 Kč na jeden projekt.

PROJEKTY:

a) Jarmarky s Albertem – projekt podporující tvůrčí činnost, finanční gramotnost a základy podnikání dětí z dětských
domovů je realizován ve spolupráci s organizací Spolu dětem, o.p.s. Děti z dětských domovů ve vybraných prodejnách Albert prodávají v adventním čase vlastnoručně vyrobené výrobky.

b) Do Alberta na praxi – projekt dává šanci motivovaným dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí získat brigádu a první pracovní zkušenosti právě v prodejnách Albert.

Statut Nadačního fondu Albert je ke stažení zde: ​Statut