Poslání a statut

Nadační fond Albert byl založen v roce 2009 za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin. V reakci na nenadálé kritické situace postupně prohloubil svou podporu na další sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, tělovýchovné a sportovní účely, především prostřednictvím materiálních darů. Nadační fond Albert rozšířil své poslání i na pomoc při živelných katastrofách, pomoc dětem kolegů v nouzi a také na podporu při odstraňování následků působení vyšší moci (např. válečné konflikty, pandemie apod.).

Dvě hlavní oblasti pomoci

  1. Podpora sociálně znevýhodněných dětí

Grantový program Bertík pomáhá a další sociální projekty (Obchůdky s Albertem, Bertíkova štafeta, Do Alberta na praxi, Běh pro Nadační fond Albert)

  • Cílem těchto aktivit je zvýšení příležitostí na plnohodnotný samostatný život u dětí a mladistvých v rizikových rodinách a v různých formách náhradní výchovy.
  • Sociální projekty Nadačního fondu Albert se zaměřují na především na oblast prevence, vzdělávání, integrace a rozvoje potenciálu sociálně ohrožených dětí.

 

  1. Podpora zdravého životního stylu dětí

Celorepublikový vzdělávací program pro mateřské a základní školy Zdravá 5

  • Unikátní vzdělávací program za pomoci odborných lektorů vzdělává děti ve školách a školkách po celém Česku a přibližuje jim zábavnou formou principy správného stravování.
  • Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.
  • Zdravá Pětka - unikátní celorepublikový vzdělávací program (zdrava5.cz)