Poslání a statut

Nadační fond Albert byl zřízen za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin. Toto poslání je naplňováno prostřednictvím pravidelného grantování a realizací vlastních projektů. Od roku 2004 provozuje značka Albert celorepublikový vzdělávací program zaměřený na správnou výživu Zdravá 5. Je určený pro děti a jejich rodiče a hravou formou přibližuje zásady zdravého stravování. Kromě podpory zdravého stravování a životního stylu v rámci programu Zdravá 5 se věnuje i sociální oblasti. Cílem aktivit v sociální oblasti je zvýšení příležitostí na plnohodnotný samostatný život u dětí a mladistvých v rizikových rodinách a v různých formách náhradní výchovy. Jedná se zejména o projekty, které se zaměřují na oblast prevence, vzdělávání a rozvoje potenciálu dětí. Tím se zvyšuje jejich šance uplatnit se v běžném životě.

1)   Podpora zdravého stravování

Hlavním projektem v této oblasti, které realizuje Nadační fond Albert  je vzdělávací program Zdravá 5, který zábavnou ainteraktivní formou přibližuje dětem v mateřských a základních školách principy zdravé výživy a zdravého životního stylu. Tento program získal v roce 2012 i 3.místo v české ceně za PR. Zdravá 5 je modifikována do několika vzdělávacích modulů dle věku dětí:        

a) Škola Zdravé 5 - je určena pro žáky 1. stupně základních škol. Program seznamuje žáky s pěti základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku formou potravinové pyramidy, s ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma je připraven soutěžní úkol, který plní žáci rozdělení do 5 skupinek a pro svůj tým sbírají pětky“.

b) Nakupování se Zdravou 5  je zcela nový program pro žáky 3.-5. tříd základních škol. Pod vedením lektorky si žáci projdou deskovou hrou Obchod Zdravé 5, kde v 5 klíčových odděleních soutěží – odpovídají na kvízové otázky a plní praktické zábavné úkoly. Za správné odpovědi získávají dílky puzzle, ze kterých si na závěr složí obrázek odhalující tajemství správné výživy. Samy si také vyzkouší virtuální nákup na jedno jídlo dne. I tato výuka probíhá ve třídě a lektor si všechny potřebné pomůcky přiveze.

c) Párty se Zdravou 5 –  je dvouhodinovka vaření připravená pro žáky 2. stupně základních škol. Program probíhá ve cvičné kuchyňce vybavené spotřebiči a nádobím.  Žáci si pod vedením lektora připraví 3 chody jednoduchého tepelně připraveného menu. Kromě toho se samozřejmě dozví i spoustu zajímavých tipů a triků k vaření, skladbě jídelníčku i potravinám. Sami si připraví občerstvení o 5 chodech, které nakonec všichni ochutnají. Všechny suroviny zajistí lektor Zdravé 5.

d) Hrátky Zdravé 5 – je program určený pro mateřské školy plný her o správné výživě. Jedná se o pohádkový příběh o Evičce a Péťovi, kteří naleznou společně s partou Zdravé 5 cestu ke zdraví. Pásmo je protkáno interaktivními praktickými úkoly, do kterých se zapojují jako aktéři příběhu všechny děti. I ty nejmenší si otestují a obohatí své znalosti o potravinách. 

 

Doplňující aktivity Zdravé 5:

a) Finále Zdravé 5 - celorepubliková kuchařská soutěž Zdravé 5 s názvem Coolinaření s Albertem je určena dětem od 5 do 15 let z mateřských i základních škol, případně volnočasových sdružení nebo dětských domovů. Tato soutěž má za cíl probudit v dětech zájem o zdravé potraviny a přípravu jednoduchých pokrmů z nich. Odborná porota hodnotí nejen složení pokrmu, ale i lákavý vzhled, jednoduchost přípravy a finanční nenáročnost surovin do 100 korun na 4 porce.


 

2) Podpora sociálně znevýhodněných dětí

GRANTOVÝ PROGRAM:

a) Bertík pomáhá – pokračuje v liniích programů Nadační fond Albert dětem a Kávomaty pomáhají.  Příjemci nadačního příspěvku jsou především dětské domovy a jiná zařízení ústavní či ochranné výchovy, organizace pracující s dětmi z těchto zařízení, organizace přímo pracující s pěstounskými a adoptivními rodinami a organizace věnující se dětem ze sociálně znevýhodněných či jinak ohrožených rodin. Působnost programu je celorepubliková s důrzaem na lokální dopad projektu a výše příspěvku může být až 55 000 Kč na jeden projekt.

PROJEKTY:

a) Obchůdky s Albertem – projekt podporující tvůrčí činnost, finanční gramotnost a základy podnikání dětí z dětských
domovů. Děti z dětských domovů ve vybraných prodejnách Albert prodávají v adventním čase vlastnoručně vyrobené výrobky.

b) Do Alberta na praxi – projekt dává šanci motivovaným dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí získat brigádu a první pracovní zkušenosti právě v prodejnách Albert.

Statut Nadačního fondu Albert je ke stažení zde: ​Statut