Pro žadatele

Nadační fond Albert rozděluje získané finanční prostředky z prodeje plastových tašek a z charitativních kávomatů prostřednictvím grantového programu Bertík pomáhá. Tento grantový program je určen na podporu rozvoje a vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně ohroženého prostředí a zaměřuje se na podporu regionálních projektů v blízkosti prodejen Albert. 

Organizace a zařízení pracující s dětmi ze sociálně ohroženého prostředí mohou žádat o příspěvek na pořízení materiálu určeného na výrobu věcí k prodeji v adventním časi v prodejnách Albert prostřednictvím grantového programu Obchůdky s Albertem.

Nadační fond Albert vyhlašuje každou grantovou výzvu jednou ročně.

Další články v této sekci --

Bertík pomáhá 2023 - výzva
Níže naleznete veškeré informace potřebné k přihlášení Vašeho projektu do grantového programu Bertík pomáhá 2023.