COVID 19 - SOCIÁLNĚ OHROŽENÉ DĚTI

Nadační fond Albert uvolňuje na pomoc sociálně ohroženým dětem a rodinám v druhé vlně dalších 500 000 Kč.

Vedení společnosti Albert mimořádně uvolnilo na pomoc pro sociálně ohrožené děti, kterým NF Albert již 10 let pomáhá, v krizové situaci způsobené nemocí COVID 19  v druhé vlně  pomoci dodatečnou částku  500 0000 Kč. 

Termín podání žádostí:

Tato mimořádná výzva je vyhlášena od čtvrtka 30.4. 2020.  Příjem grantových žádostí je nejpozději do 15.5. 2020.

Kdo může žádat:

Organizace - azylové domy, dětské domovy, diagnostické a výchovné ústavy charity a další organizace pracující se sociálně ohroženými dětmi a rodinami

Maximální výše grantu:

Maximální výše grantu je 10 000 Kč.

Na co mohou organizace žádat:

Organizace mohou finance použít na nákup důležitých materiálních věcí (zdravotní a ochranné  pomůcky, dezinfekční prostředky apod.), služeb nebo personálního zajištění související s pomocí potřebným v krizové situace způsobené epidemii nemocí COVID 19. 

 

Kritéria poskytnutí nadačního příspěvku:

Finanční podpora (poskytnutá částka) bude záviset na:

- na potřebnosti věcí a služeb spojených s pandemií COVID 19

- počtu přihlášených organizací

- termínu podání žádostí (čím dříve žádost podáte, tím máte větší šanci finanční prostředky získat)

- organizace, které nedostaly finanční podporu v prvním kole grantové výzvy budou upřednostněné.

 

Formulář žádosti ke stažení naleznete:

zde

Vámi vyplněnou, podepsanou a nascanovanou žádost, prosím, pošlete e-mailem na  petra.rezna@albert.cz, v kopii na linda.srnkova@albert.cz.

Předmět emailové žádosti označte VÝZVA 2 COVID 19.