Výzva k podání žádostí

Níže najdete informace ke grantovému řízení projektu Obchůdky s Albertem 2019.

Obchůdky s Albertem - 2019

 

 1. O projektu:
   

Obchůdky s Albertem vycházejí z dlouholeté tradice a zkušenosti Nadačního fondu Albert (NFA) s projekty tohoto typu. Rozvíjí tak minulé projekty jako Jarmarky s Albertem, (realizovaný společně s organizací Spolu dětem, o.p.s.), a Bazárky s Albertem, které rovněž byly  zaměřeny  na získání obchodních a  prodejních dovedností dětí z dětských domovů.

 

 1. Cíl projektu:
   

Umožnit dětem a mládeži ze sociálně ohroženého prostředí hlubší porozumění procesu cesty konkrétního výrobku, od jeho výroby až po jeho prodej. Projekt dětem přiblíží, co všechno musí výrobce a prodejce vzít v potaz, pokud chce být úspěšným obchodníkem. V neposlední řadě projekt praktickou formou prohlubuje znalosti finanční gramotností dětí.

 

 1. Zapojení do projektu a jeho princip:
   

Organizace společně s dětmi, které budou výrobky vyrábět a následně prodávat, vyplní grantovou žádost a rozpočet, která má být pro ně jakýmsi „obchodním plánem“, který by měli pak v průběhu realizace projektu dodržet.

Apelujeme na vedení organizací, aby plán připravovali s klienty. Cílem projektu je rozvíjet jejich finanční gramotnost jako i obchodní dovednosti, kterým se již u sestavování obchodního plánu učí.

 

Organizace, které již jsou registrovány na www.nadacnifondalbert.cz se již jenom nalogují do on-line systému grantů a vyplní žádost a rozpočet grantového programu Obchůdky s Albertem 2019. Organizace, které ještě zaregistrované nejsou, se na webových stránkách zaregistrují (nahoře vpravo Registrace) pomocí svého IČ, které bude jejich přihlašovacím jménem. Detailní popis registrace je v bodě 7.

 

 1. Cílové skupiny projektu:
   

 1. Děti a mládež v zařízeních ústavní a ochranné výchovy

 2. Děti a mládež s rizikovým chováním, resp. děti a mládež, které žijí ve složitých sociálních  a ekonomických podmínkách

 

 1. Kdo může žádat o příspěvek?
   

Do grantového řízení se mohou přihlásit následující organizace:

 • neziskové, veřejně prospěšné organizace

 • rozpočtové nebo příspěvkové organizace, jejichž záměry jsou v souladu s cílem a posláním Nadačního fondu Albert.

 

Všechny přihlášené organizace musí mít sídlo na území ČR.

 

 1. Jaká je výše poskytnutých nadačních příspěvků v rámci v projektu?

Výše příspěvku bude odpovídat přiměřeným plánovaným materiálním nákladům na výrobu produktů k prodeji, které žadatel v žádosti zdůvodní. Maximální výše příspěvku však činí 3 000 Kč. Výše příspěvku bude přidělena s ohledem na kvalitu žádosti  a rozpočtu.

 

Při sestavování rozpočtu dejte pozor na to, aby byl Váš prodej ziskový i bez ohledu na výši přiděleného grantu! Organizace často svůj rozpočet připravují tak, že bez příspěvku od NF Albert by byl jejich prodej ztrátový!

 

NFA v rámci projektu zajišťuje:

- příspěvek na materiál

- prodejní místo na prodejně Albert

- prodejní stánek

- propagační materiály

- PR podporu

 

 1. Jak podat žádost o grant v rámci v programu Obchůdky s Albertem 2019?
   

Žadatel se zaregistruje na www.nadacnifondalbert.cz, kde registračním jménem je IČ organizace. Po registraci Nejdříve se zaregistrujte. Vpravo nahoře na www.nadacnifondalbert.cz najdete tlačítka Přihlášení/Registrace. Klikněte nejdříve na Registraci, vyplňte všechny kolonky.

V případě, že jste se již registrovali v minulých letech pro jiné grantové programy, nemusíte se registrovat. Použijte svoje přihlašovací údaje z minulých let.

 

Jako uživatelské jméno zadejte Vaše IČO a zvolte si heslo. IČO zadávejte v osmimístné podobě. Pokud máte IČO kratší, vložte před něj příslušný počet nul.

 

Pokud jste heslo ztratili nebo zapomněli, kontaktujte Nadační fond Albert, vygeneruje Vám nové.

 

Přihlášení žadatele:

V „Přihlášení“ již zadáte jenom IČO a  heslo, které jste si zvolili.

Vložení žádosti:

Po přihlášení se dostanete do prostředí, které je určené pro správu vaší žádostí a posléze, pokud bude projekt vybrán k podpoře, i pro správu vašeho projektu.

Klikněte na tlačítko „Přidat nový projekt“. Objeví se vám tabulka se základními údaji o projektu, ty pečlivě vyplňte. Jakmile je uložíte, můžete se přesunout k samotnému formuláři žádosti, který najdete na záložce Formuláře a přílohy.

 

Ujistěte se, že projekt vkládáte do správného Grantového programu, tj. Obchůdky s Albertem 2019.

 

Formulář žádosti se vyplňuje online kliknutím na tlačítko „Vyplnit formulář“, můžete jej průběžně editovat a ukládat. Jakmile jej jednou odešlete, možnost editace se pro vás uzamyká!

 

Formulář rozpočtu si stáhnete kliknutím na slovo Rozpočet a pak ho vyplněný vložíte do systému!


 

Žádost o grant se skládá ze dvou formulářů: 1. Projektové žádosti – Obchodního plánu a 2. Rozpočtu prodeje.

 

Prosím, vyberte si i tři prodejny, ve kterých byste chtěli svůj Obchůdek v průběhu adventu 2019 realizovat.

 

Žádost ani její přílohy již nezasíláte poštou!

 

Termín podání žádosti: nejpozději do půlnoci 21.6.2019.


 

 1. S kým mohu konzultovat případné dotazy?
   

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte:

 

Linda Srnková
l.srnkova@nadacnifondalbert.cz
720 936 146

nebo


Petra Režná
p.rezna@nadacnifondalbert.cz
774 09 10 76

 

Další články v této sekci --

Obchůdky s Albertem - Výzva 2
Grantové řízení o nadační příspěvky v rámci projektu Obchůdky s Albertem