Podpořené projekty Bertík pomáhá

2024

Vytančeme si naše sny
Cheiron T, o.p.s.

Vytančeme si naše sny

Projekt podpoří taneční soubor dětí, které neměly takové štěstí na rodinné zázemí, ale jejich životním snem je tancovat.
Kousek radosti dětem
RC Radost o.p.s.

Kousek radosti dětem

Světlo na konci tunelu pro děti, kterým naši terapeuti pomáhají překonat např. myšlenky na sebevraždu, anorexii, násilí v rodině… Podpořte 20 rodin v náročných situacích.
Cestujeme s Bertíkem
Charita České Budějovice

Cestujeme s Bertíkem

Projekt je zaměřen na plnohodnotné aktivity s dětmi (kulinářské dílny, výlety, turnaje, tábor), které by jinak tuto možnost vzhledem k prostředí, ve kterém vyrůstají, neměly.
S KoCeRem to jde lépe
KoCeRo – komunitní centrum Rovnost o.p.s.

S KoCeRem to jde lépe

Dětem ohroženým sociálním vyloučením nabízíme během celého roku pravidelné výchovně vzdělávací a preventivní aktivity, vedoucí ke zlepšení znalostí a školních výsledků.
Bertíkova BRÁNA do světa zábavy
Temperi, o.p.s.

Bertíkova BRÁNA do světa zábavy

V Nízkoprahovém klubu Brána pomáháme zranitelným dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pomáhejte s námi! Svým hlasem otevíráte dětem BRÁNU do světa zážitků.
Psychoterapeutická pomoc pro mládež v Jihočeském kraji
THEIA – krizové centrum o.p.s.

Psychoterapeutická pomoc pro mládež v Jihočeském kraji

Pomůžeme dětem, kterým nemůže pomoci jejich rodina, v náročných životních situacích.
Změnit směr - preventivní a probační programy Ratolesti Brno
Ratolest Brno, z.s

Změnit směr - preventivní a probační programy Ratolesti Brno

Děti a mladí lidé odnesli pandemii víc než dospělí. Rozpadly se jim vztahy, přestali se věnovat koníčkům, narostly u nich frustrace ústící do agrese a kriminality. Ve spolupráci se školami poskytujeme resocializační programy pro děti a mládež od 9 - 18 let. Naším cílem je změnit rizikové chování mladých lidí a nastartovat jejich novou životní dráhu.
 Na letní tábory za kamarády - Letní pobyty dětí z Dětského domova ve Znojmě v době prázdnin.
Dětský domov Znojmo

Na letní tábory za kamarády - Letní pobyty dětí z Dětského domova ve Znojmě v době prázdnin.

Na letní tábory se naše děti těší celý rok. Tábory pro děti jsou dělané srdcem, vytváří je osoby, kterým na dětech záleží. Dobrodružství, zábava, koupání a sport. Sranda od rána do večera a dny strávené uprostřed krásné přírody. To všechno asi napadne každého, když uslyší slova - letní tábory.
Smějeme se společně
Dětský domov Brno, Jílová

Smějeme se společně

Díky Vaší podpoře se nám daří plnit přání dětí setkávat se na letních pobytech s kamarády a společně se smát. Děti mohou zapomenout na svoje trable a zažívat veselá dobrodružství. Děkujeme.
Pobytový tábor dětem pro radost!
Blízký soused, z.s.

Pobytový tábor dětem pro radost!

Pořádání pobytového tábora pro potřebné děti je pro nás již dlouholetou tradicí. Společně strávený čas v přírodě má nejen zábavný, ale i naučný charakter.
Psychologická a psychoterapeutická podpora
Dětský domov Mariánské Lázně a Aš

Psychologická a psychoterapeutická podpora

Psychologická a psychoterapeutická pomoc je pro děti i zaměstnance neodmyslitelnou součástí jejich práce a žití. Pro děti je velmi těžké přijetí, život i odchod z dětského domova. Ztráta jistot, které v životě měly. Pro zaměstnance je odborná podpora v podobě psychologa neocenitelnou pomocí při práci s dětmi a dospívajícími.
Úspěšný start do života - Prázdninové stáže pro děti a mladistvé z dětských domovů
Hvězdy dětem, z.s.

Úspěšný start do života - Prázdninové stáže pro děti a mladistvé z dětských domovů

Pro děti od 15 let zajišťujeme letní prázdninové stáže, na kterých si mohou vyzkoušet reálné pracovní prostředí v oboru, který studují. Projekt zahrnuje mimo jiné i finanční hospodaření dětí během stáže a volnočasové vyžití. Hlavním cílem je příprava na samostatný život dětí odcházejících z dětských domovů.
Učí (se) celá rodina 2024
Aufori, o.p.s.

Učí (se) celá rodina 2024

Nikdy není pozdě začít se těšit do školy. A mít tak lepší start do života. Proto dětem ze sociálně ohrožených rodin pomáháme zvládnout základní školu.
Zvládnu pasti dospívání: pomoc dětem na okraji metodou školního streetworku
PROSTOR PRO, o.p.s.

Zvládnu pasti dospívání: pomoc dětem na okraji metodou školního streetworku

Když děti potřebují řešit vážné životní potíže, jsme tu pro ně na dosah ruky! Dětem v nesnázích poskytujeme odbornou pomoc přímo v prostorách školy.
Víkendové pobytové akce pro děti z náhradních rodin
Oblastní charita Trutnov

Víkendové pobytové akce pro děti z náhradních rodin

Uspořádáme další víkendový pobyt pro děti, které nevyrůstají se svými rodiči. Tyto děti se potřebují cítit výjimečné a přijímané, a to my jim umíme dát!
Dětství bez násilí
Centrum LOCIKA, z.ú.

Dětství bez násilí

Náš projekt pomáhá dětem ohroženým násilím v rodinách. Získat odbornou pomoc trvá v ČR měsíce i léta. Díky chatu DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ se děti mohou se svou situací svěřit a dostane se jim rychlé pomoci a podpory.
Léto s Protěží 2024
Centrum Protěž, z.ú.

Léto s Protěží 2024

Projekt pro děti v pěstounské péči nabízí letní aktivity, které jsou často nad fyzické a finanční možnosti pěstounů.
Arteterapie a individuální terapie v Dětském domově Dubá Deštná
Dětský domov Dubá-Deštná

Arteterapie a individuální terapie v Dětském domově Dubá Deštná

Chceme, aby naše děti byly stejně tak šťastné a spokojené jako Vaše. Pomozte nám prosím a hlasujte pro náš projekt zaměřený na individuální péči dětem v dětském domově. Děkujeme za podporu!
Dětské úsměvy v azylovém domě Jonáš
Charita Česká Lípa

Dětské úsměvy v azylovém domě Jonáš

Projekt je zaměřen na kreativní volnočasové aktivity pro rodiny v azylovém domě. Cílem je vytvořit prostředí pro radostně strávený kreativní čas.
Kdo si hraje, nezlobí 2024
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o.

Kdo si hraje, nezlobí 2024

Příměstské tábory pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, které s ohledem na situaci rodiny nemají možnost trávit léto aktivním a smysluplným způsobem.
Podpora preventivních aktivit NZDM Vafle 2024
Rodina v centru, z.ú.

Podpora preventivních aktivit NZDM Vafle 2024

Klub Vafle v Novém Boru učí děti a mladé lidi z nepodnětného prostředí nové životní dovednosti, rozšiřuje obzory a zvyšuje motivaci aktivně řídit svůj osud.
Rovné šance: Podpora vzdělávání a rozvoje dětí a mládeže v Krnově
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Rovné šance: Podpora vzdělávání a rozvoje dětí a mládeže v Krnově

Projekt cílí na ohrožené děti a mládež od 5 do 26 let z Krnovska. Pomáhá jim nejen uspět ve škole, ale i zdárně zahájit budoucí pracovní dráhu, připravit se na praktický život a stát se plnohodnotným členem naší společnosti.
Talent a nadání 2024
Dětský domov Budišov nad Budišovkou

Talent a nadání 2024

Pomocí projektu bychom rádi rozvíjeli fotbalový talent J.H., který se díky talentu a píli dostal do reprezentačního týmu na 8th World Cup of Poland.
Romano baripen
Vzájemné soužití o.p.s.

Romano baripen

Cílem projektu je prostřednictvím tance podpořit umělecký rozvoj 30 dětí a mládeže, kterým není z různých důvodů umožněno navštěvovat klasické komerční aktivity. Projekt podpoří i talentované děti (ZUŠ), umožní vzájemné poznávání kultur a nabídne dětem pozitivní alterna-tivu k virtuálnímu životu na sociálních sítích.
Doučování dětí v pěstounských rodinách
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Doučování dětí v pěstounských rodinách

Díky vašemu hlasu pomůžeme dětem v pěstounských rodinách s přípravou do školy, zlepšit školní prospěch a posílit sebevědomí a pocit vlastní hodnoty.
Samostatnost
Dětský domov Loreta

Samostatnost

Tento projekt dává sociálně znevýhodněným dětem a dospívajícím příležitost přitažlivou, interaktivní a zábavnou formou vyzkoušet si a naučit se, jak obstát v konkrétních životních situacích, jak být slušný, jak se chovat k ostatním lidem, jak nebýt lhostejný, neničit věci a přírodu.
Do samostatného života bez obav 5
Dětský domov Havířov - Podlesí

Do samostatného života bez obav 5

Projekt již čtyři roky pomáhá mladým lidem z dětského domova. V tréninkovém bytě se učí, jak samostatně žít a úspěšně se zapojit do společnosti.
Prázdniny s úsměvem
Dětský domov Úsměv

Prázdniny s úsměvem

Podpora dětí z Dětského domova Úsměv v navazování nových kamarádských vztahů a možnost začlenit se mezi své vrstevníky.
Multidisciplinární tým Náruče
Diakonie ČCE – středisko v Ostravě

Multidisciplinární tým Náruče

Děti ze zařízení Náruč mají na bedrech naloženo hodně a často cítí bezmoc a beznaděj. Citlivá péče psychologa jim může pomoct dostat se z nejhoršího.
Rodinné zážitky s HOSTem
HOST Home-Start ČR

Rodinné zážitky s HOSTem

Chceme rodiče inspirovat k trávení volného času s dětmi a dětem dopřát radostné zážitky s vlastní rodinou v prostředí, které by samy nepoznaly.
Kvalitní služby pro sociálně ohrožené děti
Charita Český Těšín

Kvalitní služby pro sociálně ohrožené děti

Zkvalitníme služby pro sociálně ohrožené děti z Českého Těšína a Karviné, podpoříme je v řešení problémů jako šikana, špatná docházka, prospěch, rodinné vztahy, závislosti aj.
Vzdělávání dětí ze znevýhodněného prostředí 2024
S.T.O.P., z.s. (Tutorie, z.s.)

Vzdělávání dětí ze znevýhodněného prostředí 2024

Budoucnost dětí často určuje vzdělání jeho rodičů. Pomáháme doučováním dětem, které v rodině nemají nikoho s potřebnými znalostmi, aby se jejich sen o budoucnosti mohl stát realitou.
Úkryt pro děti a mládež
z.s. Filadelfie

Úkryt pro děti a mládež

Ohroženým dětem trávícím rizikově čas, klub a streetwork U-kryt 5x týdně nabízí přínosné trávení volného času a podporu zvládání obtíží v životě.
PRÁZDNINOVÉ POBYTY PRO DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA V PŘEROVĚ
Dětský domov Přerov

PRÁZDNINOVÉ POBYTY PRO DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA V PŘEROVĚ

Díky Vaší podpoře se dostanou děti z Dětského domova v Přerově na prázdninový pobyt v přírodě, kde aktivně využijí svůj volný čas. Pomozte nám v dětech budovat lásku a laskavost. Děkujeme.
Pomáháme dětem do života
Církevní dětský domov Emanuel Stará Ves

Pomáháme dětem do života

V rámci projektu bychom chtěli podpořit naši klientku v dalším rozvoji a ze získaných peněz jí uhradit autoškolu. Pro další z našich děvčat bychom pak zajistili ortodontickou péči - moc by si přála rovnátka, aby její úsměv byl ještě krásnější. Ze zbývajících financí přispějeme na volnočasové aktivity dětí.
 Správnou cestou
Dětský domov Hranice

Správnou cestou

Najít životní naplnění, rovnováhu a motivaci je složité pro všechny. Pro děti z DD, kterým nikdo neukázal správnou cestu v životě je to o to složitější. Díky Nadačnímu fondu Albert můžeme dětem tuto cestu naplnit aktivitami a dovést je do cíle, kterým je plnohodnotný a aktivní život ve společnosti.
Vzdělání a koníčky = harmonický vývoj dítěte
Dětský domov Šance, Olomouc

Vzdělání a koníčky = harmonický vývoj dítěte

Podporou vzdělávání a zájmových aktivit vytváříme podmínky pro větší konkurenceschopnost na trhu práce a základ životních koníčků dětí, což zajišťuje jejich harmonický vývoj, který je předpokladem k integraci do společnosti.
Chci si věřit IV.
Dětský domov Prostějov

Chci si věřit IV.

Díky projektu se snažíme předcházet negativním vlivům a rizikovému chování u dětí, které jsou tímto ohroženi. V případě problémového chování bude pomoc probíhat formou psychologické péče s cílem zdravého rozvoje osobnosti a následného bezproblémového zapojení do běžné populace.
Společně nacházíme cestu
Charita Olomouc

Společně nacházíme cestu

Pomáháme dětem a mladistvým ve věku od 9 do 21 let, kteří prochází těžkou životní cestou, jako je ztráta rodičů, týrání, či zneužívání. V těchto časech jim podáváme pomocnou ruku.
Psychosociální podpora pro děti z ovdovělých rodin
Nadační fond Vrba

Psychosociální podpora pro děti z ovdovělých rodin

Projekt se zaměřuje na psychosociální terapii pro děti, které se po smrti jednoho z rodičů potýkají s následky tohoto traumatu. Terapie budou předcházet psychosociálním patologickým jevům a budou řešit aktuální potřeby v oblasti duševního zdraví dětí z pozůstalých rodin.
Pomoc ohroženým dětem prostřednictvím Dramaterapie – pokračování
Sdružení D, z.ú.

Pomoc ohroženým dětem prostřednictvím Dramaterapie – pokračování

Projekt řeší problém chybějících preventivních aktivit pro znevýhodněné děti. Aktivity projektu jim pomohou zorientovat se ve vlastních emocích, zvýšit kompetence pro zvládání rizikových situací, posílí možnost sdílet svá "trápení" v bezpečném prostředí, a tak dosáhnout uvolnění frustrace.
S Bertíkem za horizont
Společnost Podané ruce o.p.s.

S Bertíkem za horizont

Chceme podpořit osobní rozvoj dětí z horších socio-ekonomických poměrů uspořádáním poznávacích výletů, které jim pomohou otevřít nové životní obzory.
Posila pro dětské duše II.
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.

Posila pro dětské duše II.

Terapie pro děti, které trpí psychickými problémy a jsou bez odborné pomoci bezmocné. Pociťují beznaděj, trpí úzkostmi, strachy i depresemi. Takovým dětem nabízíme podporu dětského psychoterapeuta, který jim dokáže citlivě a efektivně pomoci.
NA CESTĚ DO ŽIVOTA – Pomoc mladým lidem z dětských domovů se vstupem do samostatného života
Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco

NA CESTĚ DO ŽIVOTA – Pomoc mladým lidem z dětských domovů se vstupem do samostatného života

Končíme v děcáku, ale co dál? Sehnat si bydlení, práci, ve všem se zorientovat…Pomáhá nám, když se máme s kým poradit a když v tom nejsme sami.
Za zážitky a radostí s Bertíkem
Dětský domov Moravská Třebová

Za zážitky a radostí s Bertíkem

Projekt je zaměřený na volnočasové aktivity pro děti z našeho Dětského domova. Měl by jim pomoci v osamostatňování se, v rozvíjení společenských vztahů s vrstevníky a ve smysluplném trávení volného času.
Hurá na tábory
Dětský domov Pardubice

Hurá na tábory

Již 5 let se snažíme, aby si děti užívaly léto spolu se svými kamarády, spolužáky, prostě vrstevníky mimo "zdi" dětského domova. Děti si vybírají tábor dle svých zájmů a schopností, kde mají možnost aktivně a smysluplně využít prázdniny. Díky vaší podpoře mohou i děti z dětského domova prožít krásné léto. Děkujeme!
Léto plné zážitků
Dětský domov Polička

Léto plné zážitků

Díky Vaší podpoře budou mít děti z Dětského domova Polička možnost prožít prázdninová dobrodružství na táborech a výletech jako děti z běžných rodin. Stráví čas v přírodě, naváží nová přátelství a odpočinou si od prostředí DD.
Preventivní letní pobyt
SKP-CENTRUM, o.p.s.

Preventivní letní pobyt

Preventivně zaměřený pobyt umožní dětem a mládeži ze znevýhodněného prostředí strávit čas zážitkovou formou. Ukáže jim, že lze trávit čas bez internetu a televize, naučí ji poznávat přírodu, spolupracovat v týmu aj.
ARTEstory
ARTEDA, z.s.

ARTEstory

Společně píšeme příběhy dětí a rodičů, kterými je spojujeme v aktivitách, hrách a při společných pobytových akcích. Cílem je pevná a šťastná rodina.
Podpora volnočasových aktivit v roce 2024
Dětský domov Tachov

Podpora volnočasových aktivit v roce 2024

„Kdo si hraje, nezlobí“ aneb proč neumožnit dětem z dětských domovů rozvíjet své vrozené schopnosti a umožnit jim zažít krásné dětství.
S vaší pomocí nás škola baví
Dětský domov Kašperské Hory

S vaší pomocí nás škola baví

Z tohoto projektu zajistíme asistenty pedagoga, kteří pomohou s přípravou dětí na vyučování. V našich „rodinkách“ mají tety a strejdové na starost 8 dětí a zajištění chodu domácnosti. Tato pomoc je pro nás velmi významná.
Program včasné péče Klubíčko
Ponton, z. s.

Program včasné péče Klubíčko

Děti ohrožené chudobou potřebují zdravé a podnětné prostředí. Klubíčko pomáhá k lepšímu startu ve vzdělávání těm, kteří to potřebují nejvíc.
Do školy v pohodě!
TADY A TEĎ, o. p. s.

Do školy v pohodě!

Podpořte školní úspěch děti z chudých rodin a přispějte na projekt podporující jejich duševní zdraví a studium střední školy formou finančního příspěvku na jízdné.
Zvýšení odborné způsobilosti dětí a mládeže
Výchovný ústav Hostouň

Zvýšení odborné způsobilosti dětí a mládeže

Cílem projektu je umožnit zvýšit kvalifikaci dětem umístěným ve Výchovném ústavu v Hostouni absolvováním svářečského a barmanského kursu.
Letní pobyt pro děti z Domu tří přání
Dům tří přání, z.ú.

Letní pobyt pro děti z Domu tří přání

Traumatizovaným dětem letní pobyt zlepší jejich duševní zdraví. Naučí je, jak zvládat emoce, říct si co potřebují a jak se zdravě chovat v kolektivu.
Terapeutická podpora rodin samoživitelek a rodin se znevýhodněnými členy
Equita Therapy z.s.

Terapeutická podpora rodin samoživitelek a rodin se znevýhodněnými členy

Nemoci, pohromy nebo nepřízeň osudu – terapie pomáhá žít dál.
Doučování dětí 2024
Dětský domov Klánovice

Doučování dětí 2024

Doučování dětí v dětském domově patří k stálým nákladovým položkám, které se snažíme každý rok sehnat nad rámec rozpočtu. Vzhledem k inflaci používáme vytvořené rezervy na běžný chod domova a peníze získané formou grantu tak přijdou více než vhod.
Společně jinak
Diagnostický ústav pro mládež Praha

Společně jinak

Naše děti procházejí životem s pocity zklamání ve svět kolem sebe, pocity selhávání v očích nejen svého okolí, ale zejména pak v očích svých nejbližších. Díky projektu jim dáváme možnost zdravým způsobem rozvíjet zdravé stránky osobnosti, zažívat pocity úspěchu a přijímání od svého okolí.
Podpora dětí a mladých dospělých z klubu Pacific 2024
Komunitní centrum Motýlek, z.ú.

Podpora dětí a mladých dospělých z klubu Pacific 2024

Pomáháme dětem bez dobrého rodinného zázemí, které tráví svůj volný čas na ulici, zlepšit jejich životní situaci a zařadit se mezi své vrstevníky.
Podpůrné skupiny pro děti
Proxima Sociale o.p.s.

Podpůrné skupiny pro děti

Záměrem projektu je realizace podpůrných skupin v ambulantní a výjezdové formě pro děti, které žijí ve složitých sociálních a ekonomických podmínkách, včetně dětí žijících v náhradní rodinné péči.
Restart rodiny II
SPOLEČNOU CESTOU z.s.

Restart rodiny II

Projekt nabízí komplexní podporu zkušeného multidisciplinárního týmu rodinám s dětmi v tíživé životní situaci. Cílem je spokojené dítě ve fungující rodině.
Bertík pomáhá v azylovém domě
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

Bertík pomáhá v azylovém domě

Projekt se zaměřuje na pomoc dětem, které bydlí se svými rodiči v azylovém domě. S dětmi pracujeme soustavně a pravidelně. Zaměřujeme se na aktivity, které přispívají k vytváření zdravého životního stylu a k osvojování si zásad slušného chování.
Specializační studium pro školní metodiky prevence
Výchovný ústav Klíčov

Specializační studium pro školní metodiky prevence

Jedná se o vzdělávací program, který je určený profesionálům zabývajícím se realizací preventivních programů ve školách a školských zařízeních.
Kamarád hledá kamaráda
ADRA, o.p.s.

Kamarád hledá kamaráda

Věnujeme se individuálním potřebám dětí, snažíme se, aby nezůstaly na okraji společnosti. Pomáháme se vzděláváním a se zvládáním životních situací.
Cesta za sny
Cesta integrace, o.p.s.

Cesta za sny

Pojďme společně měnit příběhy a podporovat dospívající na cestě za jejich sny. Projektem pomůžeme rodinám, které se ocitli v těžké životní situaci.
Čtyřlístek pro štěstí
Čtyřlístek dětem z.s.

Čtyřlístek pro štěstí

Přáli bychom si hezké dětství pro všechny děti. Rodinám v náročné životní situaci nabízíme psychologické poradenství, potravinovou a materiální pomoc.
Tréninkový byt pro dva chlapce žijící v dětském domově
Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Tréninkový byt pro dva chlapce žijící v dětském domově

Finanční částka bude použita na platbu nájmu cvičného bytu pro dva chlapce. Podstatou tohoto projektu je, aby si mladí dospělí vyzkoušeli samostatně bydlet a fungovat, za podpory dětského domova.
Logopedická a speciálně pedagogická podpora pro děti z dětského domova
Dětský domov Mladá Boleslav

Logopedická a speciálně pedagogická podpora pro děti z dětského domova

S Vaší pomocí zajistíme dětem z dětského domova na celý rok pravidelnou speciálně pedagogickou péči zaměřenou na rozvoj řeči a nápravu poruch učení.
Podpora hipoterapie a volnočasových aktivit u dětí z dětského domova
Dětský domov Nové Strašecí

Podpora hipoterapie a volnočasových aktivit u dětí z dětského domova

Volnočasové aktivity se stávají ideálními prostředky pro zvyšování sebedůvěry, sebeúcty a začleňování dětí do běžné společnosti. Náplní projektu je podpora hipoterapie a volnočasových aktivit pro klienty dětského domova.
Bertík pomáhá psychoterapií
Dětský domov Nymburk

Bertík pomáhá psychoterapií

Bertík pomáhá není jen název projektu, skutečně maximálně pomáhá. Díky projektu pracuje v dětském domově psycholog a terapeut a s Vaší podporou bude pokračovat i v příštím roce.
Příspěvek pro děti z dětského domova k získání řidičského oprávnění
Dětský domov Sázava

Příspěvek pro děti z dětského domova k získání řidičského oprávnění

Děti z našeho dětského domova mají přání získat řidičské oprávněné na osobní automobil. Výhodou pro ně bude dopravní i časová nezávislost po ukončení studia a výběru budoucího povolání.
Předškolní péče zvyšuje dětem ze znevýhodněných rodin šance v jejich budoucím životě
Prostor plus o.p.s.

Předškolní péče zvyšuje dětem ze znevýhodněných rodin šance v jejich budoucím životě

Projekt se zaměřuje na diagnostiku předškolní zralosti dětí (3-5 let) žijících v sociálně znevýhodněných rodinách. Těm projekt poskytne podporu a vhodný vzdělávací plán.
Rodinné kruhy
Romodrom, o. p. s.

Rodinné kruhy

Projekt nabízí unikátní možnost, jak rodina dokáže vyřešit svou obtížnou situaci (bydlení, výchova či odebrání dětí,...) sama, bez zásahu odborníků.
Hudbou proti nudě
SEMIRAMIS z. ú.

Hudbou proti nudě

Podporujeme rozvoj talentu u dětí, které to nemají v životě lehké. Pomáháme jim tak dorovnat startovací čáru do života.
Individuální podpora pro vybrané chlapce k získání řidičského průkazu
Výchovný ústav Kutná Hora

Individuální podpora pro vybrané chlapce k získání řidičského průkazu

V rámci výchovného ústavu je zřízena pracovně výchovná skupina. Chlapci zde mají možnost získat základní pracovní návyky, které mohou dále uplatnit ve svém budoucím zaměstnání a běžném životě.
Vzděláním k lepšímu životu
Výchovný ústav Buškovice

Vzděláním k lepšímu životu

Dětem z ústavu chceme umožnit zvýšení kvalifikace prostřednictvím vzdělávacích kurzů, a to získáním oprávnění na vysokozdvižný vozík, pilu, křovinořez a řidičské oprávnění sk B.
Letní sportovně rekreační pobyt dětí z VÚ a DDŠ
Výchovný ústav Kostomlaty pod Milešovkou

Letní sportovně rekreační pobyt dětí z VÚ a DDŠ

Chceme umožnit dětem, které na prázdniny zůstávají v zařízení (nikoho nemají nebo je nikdo nechce), atraktivní zážitkovou dovolenou s jejich vychovateli v krásné přírodě naší vlasti. Chceme, aby prožily týdenní prázdninový pobyt tak, jako je běžné pro tisíce dětí z funkčních rodin.
Rozvojové aktivity pro děti v náhradní rodinné péči
Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.

Rozvojové aktivity pro děti v náhradní rodinné péči

Pomůžeme dětem z náhradních rodin zlepšit školní prospěch a podpoříme je v rozvoji jejich zájmů a talentů. Věříme, že tím posílíme jejich šance na lepší uplatnění v dalším životě.
Letní tábory pro děti
Dětský domov Česká Kamenice

Letní tábory pro děti

Hlavním cílem projektu je socializace dětí z DD mezi vrstevníky z běžných rodin, aktivní a smysluplné trávení volného času, rozvoj volních vlastností a posílení zdravého sebevědomí.
Letní prázdniny
Dětský domov Most

Letní prázdniny

Děti by si přály prožít prázdniny s novými kamarády a na čerstvém vzduchu.
Tábory pro děti z Dětského domova Tuchlov
Dětský domov Tuchlov

Tábory pro děti z Dětského domova Tuchlov

Pro děti z našeho dětského domova chystáme v roce 2024 účast na jarních, letních a podzimních táborech. Děti tak budou mít možnost trávit volný čas stejně, jako děti z běžných rodin.
My se prázdnin nebojíme
Dětský domov Ústí nad Labem

My se prázdnin nebojíme

Díky projektu se nám podaří u dětí a mládeže Dětského domova na Střekově pěstovat důvěru, zdravé sebevědomí, sebehodnocení, potřebu úspěchu, zlepšování sociálních a komunikačních dovedností. Děti se učí vedle sebe žít a respektovat se navzájem.
Chci být lepší maminka
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

Chci být lepší maminka

Pomozte nám zlepšit vztah dětí a maminek v azylových domech. S Vaší podporou pořídíme vhodné pomůcky pro nové metody práce. Děkujeme!
Preventivními aktivitami proti vyloučení – společně to dokážeme
Charita Česká Kamenice

Preventivními aktivitami proti vyloučení – společně to dokážeme

Projekt je zaměřen na děti, které využívají sociální službu nízkoprahového klubu v České Kamenici. Jedná se zejména o ohrožené děti a mladé dospělé, kterým se projekt snaží rozšířit možnosti v důležitých oblastech jejich života a je zaměřen na aktivní trávení volného času a vzdělávání.
Bezpečný prostor
Charita Lovosice

Bezpečný prostor

Projekt se zaměřený na děti a mládež s rizikovým chováním, resp. děti a mládež, které žijí ve složitých sociálních a ekonomických podmínkách. Každý jedinec zde nachází bezpečí. Je to místo kam mohou kdykoliv přitít.
Cestujeme se Zastávkou
Charita Most

Cestujeme se Zastávkou

Projekt se zabývá problematikou vzdělávání a trávení volného času dětí a mládeže v sociálně vyloučené lokalitě v Duchcově. Chceme nabídnou dětem možnost vzdělávat se v NZDM Zastávka a tím zlepšit své možnosti. Jako motivační prvek slouží vzdělávací výjezdy, které pořádáme během letních a podzimních prázdnin.
Květina, z. s. podporuje rodiny s dětmi
Květina, z. s.

Květina, z. s. podporuje rodiny s dětmi

Mezi naše činnosti patří podpora rodin a dětí ve smysluplném trávení volného času, v docházce do školy, k zajištění zdravotní péče. Pomáháme rodinám vytvářet bezpečné a nezávadné prostředí pro děti.
TILIAE RAMUN - ratolest lípy, klub preventivních volnočasových aktivit a doučování
TILIA Kadaň, z.s.

TILIAE RAMUN - ratolest lípy, klub preventivních volnočasových aktivit a doučování

Projekt je zaměřen na realizaci Klubu preventivních volnočasových aktivit a doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a na ucelený preventivní program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů, a to hravou formou.
 Vážkování
Vážka na niti z.s.

Vážkování

"Lidské životy jsou jako nitky, když se přetrhnou, společně najdeme cestu, jak je znovu spojit..."
LÉTO V CHILLU u GRILU A VODY
Výchovný ústav Pšov

LÉTO V CHILLU u GRILU A VODY

V létě se snažíme o bohatý program pro děti, které nemohou odjet domů k rodičům, a sjíždíme s nimi vodu, jezdíme na paddleboardech, koupeme se či jezdíme na kolečkových bruslích. Rádi bychom získali do našeho zařízení nový grill, abychom v létě po dni plném sportovních aktivit mohli společně vzpomínat na celý den.
Letní tábory 2024
Dětský domov Jemnice

Letní tábory 2024

Pobyty na letních táborech jsou pro naše děti velice přínosné, mají zde možnost poznat nové prostředí, kamarády a získat nové zkušenosti a zážitky. Finančně zajistit pobyty na letních táborech je stále náročnější. Proto s nadšením uvítáme každou podporu. Děkujeme!
Jedeme za poznáním, kulturou a sportem
Dětský domov Klubíčko

Jedeme za poznáním, kulturou a sportem

Projekt je o všestrannosti. V poznání se zaměříme na zeměpisné, přírodovědné a historické znalosti, v kultuře nahlédneme do uměleckého světa a ve sportu budeme rozvíjet fyzickou stránku dětí.
Kompenzace ústavní péče v oblasti integrace dětí
Dětský domov Senožaty

Kompenzace ústavní péče v oblasti integrace dětí

Integrace dětí do společnosti je tématem pro nás všechny, ale zejména pro samotné děti. Kvalitní vztahy mimo DD jsou předpokladem úspěšného vstupu do života.
Řemeslo má zlaté dno VII.
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Řemeslo má zlaté dno VII.

Dosáhnout odborného vzdělání není pro všechny mladé lidi samozřejmé. Díky projektu je pro ně získání kvalifikace velkou šancí do budoucího života.
Individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
Dětský domov Valašské Meziříčí

Individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

Hlavním cílem projektu je umožnit dětem z dětského domova účast na zájmových aktivitách a podporu jejich rozvoje a sociální integrace mimo dětský domov. Vaše podpora otevírá dveře k novým příležitostem a vytváří prostor pro rozvoj talentů a sociálních vztahů.
Doučování a volnočasové kroužky pro děti z DD a ZŠ Vizovice
Dětský domov Vizovice

Doučování a volnočasové kroužky pro děti z DD a ZŠ Vizovice

Podpora smysluplného a aktivního trávení volného času dětí na jejich oblíbených kroužcích a pravidelného docházení na individuální doučování, které napomůže k zlepšení jejich vědomostí.
Letní tábor
Dětský domov Zašová

Letní tábor

Letní tábory poskytují dětem nezapomenutelné zážitky, nové vědomosti, dovednosti a navázání nových přátelství. Radost v dětských očích je to nejdůležitější.
Doučování Vsetín
Diakonie ČCE – středisko Vsetín

Doučování Vsetín

Úspěšní a spokojení ve škole! Pravidelné doučování jako cesta k úspěchu a spokojenosti dětí ze znevýhodněného prostředí.
KALEIDOSKOP
DOMINO cz, o.p.s.

KALEIDOSKOP

Komplexní a systematická pomoc mladým lidem ve věku 15 a více let při vstupu do samostatného života, osobním rozvoji, ujasnění si hodnot a převzetí zodpovědnosti za své skutky.

2023

Individuální doučování pro děti z DD a ZŠ Vizovice
Dětský domov Vizovice

Individuální doučování pro děti z DD a ZŠ Vizovice

Na základě letitých zkušeností vidíme, jak velký reálný dopad doučování pro děti má. Vanesa, Veronika, Zdeněk, Dominik, Roman, Tom i Milan berou doučování jako již běžnou součást jejich týdenních aktivit a s paní lektorkou mají vytvořený hezký vztah. Díky Nadačnímu fondu Albert může být zajištěna pravidelnost a dlouhodobost doučování.

Nechci sedět v koutě
Dětský domov Uherský Ostroh

Nechci sedět v koutě

NECHCI SEDĚT V KOUTĚ – kdy a kde? Vždy tehdy, kdy my děti, mlaďoši, klienti půjdeme na taneční zábavu a muzika začne hrát polku, valčík, walz, tango a já zůstanu sedět v koutě, protože to neumím. Smyslem projektu je neformální setkání sociální skupiny dětí z dětského domova se skupinou jejich vrstevníků z běžné populace. Spojovat je bude společný zájem, a tím je výuka tanců a také získání základů společenského chování a vystupování při různých příležitostech.

Podpora zájmových a volnočasových aktivit dětí z DD Kroměříž
Dětský domov Kroměříž

Podpora zájmových a volnočasových aktivit dětí z DD Kroměříž

Náš projekt je zaměřen na smysluplné a kvalitní vyplnění volného času našich dětí, aby u nich nedocházelo k rizikovému chování. V zájmových kroužcích a na pobytových táborech navazují nové kontakty s dětmi, které by ve své sociální skupině nikdy nepotkaly. Tito noví kamarádi jsou většinou z funkčních rodin a naše děti mají možnost poznat, jak to u nich chodí. Dalším kladem je rozvoj přirozeného nadání a talentu dětí při zájmové činnosti, která probíhá v kroužcích i na táborech.
Řemeslo má zlaté dno VI.
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Řemeslo má zlaté dno VI.

Cílem projektu je finančně podpořit mladé lidi studující v roce 2023 učňovské a maturitní obory. Příjmy jejich rodin jsou na hranici životního minima. Chceme pomoci těmto studentům na cestě k dosažení odborného vzdělání tak, aby měli větší šanci se uplatnit na trhu práce i v samostatném životě.
Autoškola 2023
Výchovný ústav Velké Meziříčí

Autoškola 2023

Cílem projektu je pomoc chlapcům z VÚ získat řidičský průkaz sk. B a T. Chlapci pochází ze sociálně slabých rodin, které, stejně jako chlapci, nedisponují finančními prostředky. Získání těchto ŘP chlapcům přináší širší možnosti uplatnění na trhu práce. V případě úspěchu mohou chlapci získat i ŘP na motocykl.
Vzdělávání dětí z DD Senožaty v oblasti komunikace, psychologická intervence
Dětský domov Senožaty

Vzdělávání dětí z DD Senožaty v oblasti komunikace, psychologická intervence

V rámci přípravy na samostatný život si DD klade za cíl děti vychovávat nejen v praktických záležitostech, ale i v oblastech měkkých dovedností, jako je komunikace s vrstevníky, s autoritami a s úřady. Zároveň je potřeba, aby znaly, jak se bránit agresi a uměly se vyrovnat s traumaty, se kterými do dětského domova přicházejí.
Vzděláváme se pro život
Dětský domov Jihlava

Vzděláváme se pro život

Cílem projektu je podpora dětí z Dětského domova se školou v Jihlavě ve studiu středních škol mimo ústavní zařízení, v získání profesního vzdělání (zakoupením učebních pomůcek a úhradou cestovného do škol) a v jejich přípravě na samostatný život nácvikem dovedností ve startovacím bytě (formou vybavení tohoto bytu).
Letní tábory pro děti z dětského domova
Dětský domov Nová Ves u Chotěboře

Letní tábory pro děti z dětského domova

Děti, které nemohou letní prázdniny trávit u svých blízkých, velmi rády odjíždějí na letní tábory, kde se potkávají s dětmi z „běžných“ rodin, začleňují se do kolektivu svých vrstevníků a navazují nová, mnohdy dlouholetá přátelství. Děkujeme za Vaši podporu.
Rozvíjíme dovednosti dětí
Dětský domov Náměšť nad Oslavou

Rozvíjíme dovednosti dětí

Projekt „Rozvíjíme dovednosti dětí“ má za cíl umožnit dětem osobní rozvoj. U dětí se snažíme podchytit a rozvíjet jejich dovednosti, ať už zájmové (např. výtvarné, sportovní) nebo profesní (např. kuchařské, řidičské), a tím upevnit jejich pocit důstojnosti, životního uspokojení, a přispět k začlenění do společnosti.
Letní tábory a prázdninové aktivity 2023
Dětský domov Jemnice

Letní tábory a prázdninové aktivity 2023

Pobyty našich dětí na letních táborech významně obohacují jejich život. Přispívají k jejich úspěšnější integraci mezi děti z běžné populace. Získávají zde nové sociální zkušenosti a zažívají radosti z činností, které konkrétní tábory nabízí. Vybíráme letní tábory, se kterými máme dobré zkušenosti a děti se sem vracejí velice rádi.
PŠOPONG – PING PONG ve Pšově
Výchovný ústav Pšov

PŠOPONG – PING PONG ve Pšově

PING PONG PRO VŠECHNY. Už spousty generací v našem zařízení provozujeme jeden z nejlepších sportů na světě a tím je rozhodně ping pong. Pravidelně se zúčastňujeme různých soutěží v této disciplíně a pokaždé patříme mezi ty nejlepší družstva. Abychom mohli poctivě trénovat nejen ve vnitřních prostorech rádi bychom trénovali za pěkného počasí i venku na čerstvém vzduchu a aby k našim novým stolům měli přístup také lidé a kamarádi z naší vesnice. Podpořte náš projekt outdoorových stolů na ping pong ve Pšově.
Vzdělání smutky zahání
Výchovný ústav Buškovice

Vzdělání smutky zahání

Jsme organizace zabývající se reedukací znevýhodněných dětí. V rámci naší střední školy se děti z ústavní péče vzdělávají v jednom z pěti učebních oborů. V příštím školním roce bychom rádi umožnili chlapcům získání řidičského oprávnění sk. B. a získání oprávnění na vysokozdvižný vozík. Finanční prostředky budou dále použity i pro ostatní děti, a to formou nákupu nových vzdělávacích materiálů.
Klub Magnet
Květina, z. s.

Klub Magnet

Projekt Klub Magnet chce pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit a s využitím metod sociální práce snížit sociální vyloučení dětí, které klub navštěvují. Jde o děti ohrožené sociálním vyloučením, vyrůstající v sociálně slabých rodinách a často v málo podnětném prostředí. Díky Vašemu Bertíku se budou moct dál v bezpečném prostředí klubu učit, poznávat okolí a kamarády a zažívat mnohá dobrodružství.
Cesta se Zastávkou
Charita Most

Cesta se Zastávkou

Projekt „Cesta se Zastávkou\" se zabývá problematikou vzdělávání a trávení volného času dětí a mládeže v sociálně vyloučené lokalitě v Duchcově. Chceme nabídnou dětem možnost vzdělávat se v NZDM Zastávka a tím zlepšit jejich možnosti. Jako motivační prvek slouží vzdělávací výjezdy, které pořádá NZDM Zastávka.
Ukaž mi, jak ti to jde …
Dětský domov Ústí nad Labem

Ukaž mi, jak ti to jde …

Náš projekt je zaměřen na socializaci dětí z Dětského domova na Střekově do širší společnosti, slouží k sociálnímu otužování, snaží se o změnu náhledu na okolní společnost. Rádi bychom dětem díky příspěvku Nadačního fondu Albert umožnili například pobyty s dětmi z jiného sociokulturního prostředí - letní tábor, pobyty mimo dětský domov se svými vychovateli.
Tábory a školy v přírodě pro děti z Dětského domova Tuchlov
Dětský domov Tuchlov

Tábory a školy v přírodě pro děti z Dětského domova Tuchlov

Pro děti z našeho dětského domova chystáme v roce 2023 účast na jarních a letních táborech. Zároveň chceme, aby se mohly účastnit i výjezdů na školy v přírodě. Děti tak budou mít možnost trávit volný čas stejně jako děti z běžných rodin. Považujeme za žádoucí, aby naše děti trávily smysluplně čas i mimo náš dětský domov. Dlouhodobě máme ověřeno, že investice do těchto aktivit se vyplácí.
Letní tábory pro děti z DD Česká Kamenice
Dětský domov Česká Kamenice

Letní tábory pro děti z DD Česká Kamenice

V dětském domově Česká Kamenice žije čtyřicet dětí, které své dětství nemohou trávit ve svých biologických rodinách. Letní tábory jsou důležitou součástí systému výchovy a vzdělávání – děti si vybírají tábor dle svých zájmů a schopností, kde mají možnost se zcela přirozenou cestou integrovat mezi své vrstevníky, získat zdravé sebevědomí a aktivně a smysluplně využít prázdniny. Díky vaší podpoře mohou i děti z dětského domova prožít krásné léto. Děkujeme!
Individuální podpora dětí v náhradní rodinné péči
Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.

Individuální podpora dětí v náhradní rodinné péči

Pomůžeme dětem z náhradních rodin v rozvoji jejich zájmů a talentů. Chceme alespoň malým dílem přispět k rozvoji schopností a posílení sebedůvěry dětí, které neměly tolik štěstí, aby mohly vyrůstat se svými biologickými rodiči. Věříme, že tím posílíme jejich šance na uplatnění v dalším životě.
Doučování dětí z dětského domova
Dětský domov Unhošť

Doučování dětí z dětského domova

Financování doučování dětí v dětském domově. Děti, které jsou dlouhodobě neúspěšné ve škole, začnou být vůči této instituci apatické, či přímo odmítají vzdělávání a hledají možnost úniku. Cílem je včas takovým dětem pomoci a zastavit tento trend. Díky zvýšené péči v oblasti vzdělávání pak i tyto děti mají možnost zažít pocit úspěchu, což je může motivovat k dalšímu posunu a zájmu o další studium.
Bertík pomáhá psychoterapií
Dětský domov Nymburk

Bertík pomáhá psychoterapií

Projekt je opakovaně zaměřen na psychoterapeutickou a psychologickou podporu dětem s životním handicapem = nefunkční rodinou a životem mimo svoji rodinu. Nejdůležitější pomocí pro děti v ústavní výchově není materiální pomoc, ale léčení jejich psychických bolestí. Děkujeme za podporu našich dětí.
Psychoterapeutická pomoc dětem a mladým lidem umístěným v dětském domově
Dětský domov Nové Strašecí

Psychoterapeutická pomoc dětem a mladým lidem umístěným v dětském domově

Děti do dětského domova přicházejí z nefunkčních rodin, případně z ulice. Řada z nich místo skutečné rodičovské lásky poznala spíše ubližování, odhánění a násilí. Jejich školní úspěšnost je malá, od čehož se odvíjí i špatná uplatnitelnost na trhu práce. K tomu, aby se děti po příchodu do dětského domova naučily zpracovávat svá traumata a začleňovaly se do běžného dětského a školního kolektivu je nutné velmi opatrné a především odborné vedení pedagogické, ale i psychoterapeutické.
Logopedická a další speciálně pedagogická podpora pro děti z dětského domova
Dětský domov Mladá Boleslav

Logopedická a další speciálně pedagogická podpora pro děti z dětského domova

Prostřednictvím projektu bychom chtěli našim dětem, které k nám přivedla nepříznivá minulost, pomoci k tomu, aby je čekala alespoň radostnější budoucnost.
Tréninkový byt pro dva chlapce žijící v dětském domově
Dětský domov HUSITA

Tréninkový byt pro dva chlapce žijící v dětském domově

Finanční částka bude použita na platbu nájmu cvičného bytu pro dva zletilé chlapce, kteří studují a vyrostli v našem dětském domově. Podstatou tohoto projektu je, aby si mladí dospělí vyzkoušeli samostatně bydlet a fungovat ve cvičném bytě za podpory dětského domova.
Psychoedukační činnosti pro děti v ústavní výchově s kombinovaným postižením
Dětský domov Beroun

Psychoedukační činnosti pro děti v ústavní výchově s kombinovaným postižením

S psychoedukačními činnostmi dětí v institucionální výchově máme opakovaně dobré zkušenosti a výsledky. Individuální a pravidelná podpora posiluje osobnost dítěte, povzbuzuje dítě k vyzkoušení si nových sociálních zkušeností, posiluje sebevědomí dětí i komunikační dovednosti. Pomocí edukace, individuálního přístupu, získání důvěry v psychologa došlo u dětí k posunu v osobnostním vývoji, což zmírnilo případné změny či poruchy v chování.
Restart rodiny
SPOLEČNOU CESTOU z.s.

Restart rodiny

Projekt Restart rodiny dává sociálně znevýhodněným rodinám příležitost začít znovu a lépe. Prostřednictvím podpůrných programů pracujeme s rodinami na znovuobnovení jejich potenciálu vytvářet zdravé, podnětné a láskyplné prostředí pro děti. Cílem je spokojené dítě ve fungující rodině.
Podpora dětí a mladých dospělých z klubu Pacific 2023
Komunitní centrum Motýlek, z.ú.

Podpora dětí a mladých dospělých z klubu Pacific 2023

Pomáháme dětem ze sídliště Černý Most a okolí, které prožívají náročné životní období nebo tráví svůj volný čas na ulici. Již přes 20 let jim nabízíme aktivity směřující k vyrovnání jejich příležitostí s vrstevníky. „Že jsem byl s vámi na výjezdu, je taky dobře proto, že si pak ve třídě nebudu muset vymýšlet, kde jsem trávil prázdniny.“ (klient)
Komunitní centrum pro rodiny HOST
HOST Home-Start ČR

Komunitní centrum pro rodiny HOST

Na pomezí částí Prahy 10, 2 a 3 v Šalounově vile nabízíme rodinám s malými dětmi bezpečné prostředí pro sdílení a společné zážitky při plánovaných akcích. S pomocí dobrovolníků podpoříme solidaritu v komunitě, zvýšíme rodičovské kompetence a šanci ohrožených dětí na vytvoření společenských vazeb.
Pomoc dětem v azylovém domě
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

Pomoc dětem v azylovém domě

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice již od roku 1999 poskytuje sociální službu azylový dům. Azylový dům poskytuje přechodné ubytování rodinám s dětmi a také jednotlivcům pečujícím o děti. Vesměs se jedná o sociálně slabé rodiny, které přišly o své stálé bydlení a potýkají se s řadou problémů, jako je nedostatek finančních prostředků, často marné hledání dlouhodobějšího zaměstnání apod.
Pozitivní cestou
Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2

Pozitivní cestou

Naše děti dosavadním životem provází pocit neúspěšnosti, opětovného zklamávání a selhávání v očích nejbližších. Díky projektu máme možnost nabídnout nepoznané aktivity. Zdravým způsobem sdílet pocity a názory, rozvíjet zdravé stránky osobnosti a zažít pocit úspěchu. Pomáháme tak překlenovat jedno z nejnáročnějších období v životě těchto dětí.
Doučování dětí
Dětský domov Klánovice

Doučování dětí

Doučování dětí v dětském domově patří k stálým nákladovým položkám, které se snažíme každý rok sehnat nad rámec rozpočtu. Vzhledem k rostoucí inflaci používáme vytvořené rezervy na běžný chod domova a peníze získané formou grantového projektu tak přijdou více než vhod.
Zvýšení odborné způsobilosti mládeže
Výchovný ústav Hostouň

Zvýšení odborné způsobilosti mládeže

Projekt je zaměřen na zvýšení odborné způsobilosti mládeže klientů Výchovného ústavu v Hostouni prostřednictvím realizace odborných kursů (kurs studené kuchyně a barmanský kurs). Cílem je zvýšení profesní kvalifikace těchto klientů a uplatnitelnost na trhu práce.
Parťáci do nepohody
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Parťáci do nepohody

Podpořte s námi děti, které to už na startovní čáře života mají složité, pomozte nám udělat jejich svět hezčí a barevnější. TOTEM, z.s. se stará o více než 40 rodin a každý rok přibližně 50 dětem najde dobrovolníky, kteří jim věnují svůj čas a energii a jsou pro ně průvodci v nejistém světě.
Volnočasový klub Placka na vlnách psychické pohody!
TADY A TEĎ, o. p. s.

Volnočasový klub Placka na vlnách psychické pohody!

Klub Placka je volnočasová aktivita pro 12 dětí z chudých rodin ve věku 6 - 13 let v Plzni od roku 2011. Děti v klubu každý týden celý rok smysluplně tráví čas, poznávají svět na různá témata a rozvíjejí své sociální dovednosti. Pro rok 2023 budou aktivity zaměřeny na téma psychického zdraví dětí a zajištění jejich vnitřní pohody.
Program včasné péče Klubíčko
Ponton, z. s.

Program včasné péče Klubíčko

Program včasné péče Klubíčko je nízkoprahový předškolní program, který nabízí dětem ve věku 3 – 7 let ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin města Plzně dostupné a plnohodnotné předškolní vzdělávání a současně podporu rodičovských kompetencí v oblasti vzdělávání a výchovy. Cílem projektu je intenzivní a odborná příprava dětí na vstup do běžných MŠ a ZŠ a aktivizace rodičů ke zlepšování situace své i svých dětí.
Pobyt dětí na letních táborech 2023
Dětský domov Tachov

Pobyt dětí na letních táborech 2023

Některé děti nám zůstávají o prázdninách v dětském domově. Jednou z možností krásných prázdnin jsou pobyty na letních táborech. Děti poznávají nové prostředí, kamarády, autority a zažijí spoustu zážitků. Děkujeme Nadačnímu fondu Albert, projektu „Bertík pomáhá 2023\" a Vám všem, kteří jste dětem věnovali Váš hlas. Děti si to opravdu zaslouží.
Úspěšný žák i student
Dětský domov Kašperské Hory

Úspěšný žák i student

Rádi bychom získali finanční prostředky na úhradu mzdy asistentům, kteří nám pomohou s přípravou dětí na vyučování. V každé rodince má teta nebo strejda na starost 8 dětí a kromě přípravy do školy musí zvládnout běžný chod rodiny. Asistent je pro nás velmi potřebný.
Dětské centrum
SKP-CENTRUM, o.p.s.

Dětské centrum

Dětské centrum je součástí Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi, SKP-CENTRUM, o.p.s. Pomáhá matkám žijícím v azylovém domě při výchově a vzdělávání dětí předškolního a školního věku. Je otevřené i nejmenším dětem, které zde tráví čas se svými maminkami a pedagogickou pracovnicí.
NA CESTĚ DO ŽIVOTA 8
Salesiánský klub mládeže Don Bosco, z. s.

NA CESTĚ DO ŽIVOTA 8

Je jim 18 - 20 let, rodiče nemají, nebo jim v dětství táta či máma ubližovali. Končí svůj pobyt v dětském domově a odchází do samostatného života. Nemají kolem sebe moc lidí, na které se mohou spolehnout, není kde bydlet, většinou nemají peníze. Hrozí jim to, že je někdo podvede, či jim ublíží. Pomáháme zvládnout vstup do života tak, aby mladí lidé neskončili na ulici, nepodlehli závislostem, nestali se obětí trestné činnosti. Pomáháme jim žít důstojný život.
Hurá, jedeme na tábor!
Dětský domov Polička

Hurá, jedeme na tábor!

Děti z DD Polička si oblíbily letní tábor Bzuk. Rádi tráví čas prázdnin s dětmi z běžných rodin na táboře v krásné přírodě Budislavy a okolí. Zažívají zde letní dobrodružství společně se svými kamarády. Mají tak možnost na chvíli změnit prostředí, smysluplně trávit volný čas a zároveň se učit navazovat kontakt s dětmi bez nálepky dítěte z dětského domova.
Letní aktivity dětí z Dětského domova Pardubice
Dětský domov Pardubice

Letní aktivity dětí z Dětského domova Pardubice

Naším cílem je, aby si děti z Dětského domova Pardubice užily prázdniny podobně jako jejich vrstevníci z rodin - na táborech, rekreacích, soustředěních. Nepořádáme žádné hromadné akce, které by dětem mohly dávat onu nálepku dítěte z dětského domova, ale snažíme se zapojit naše děti do běžného života. Chceme, aby prožívaly dětství naplno a s radostmi a starostmi obyčejných dětí.
Za zážitky a samostatností s Bertíkem
Dětský domov Moravská Třebová

Za zážitky a samostatností s Bertíkem

Projekt je zaměřen na podporu a posílení samostatnosti, smysluplné trávení volného času a získání řidičského oprávnění. Zvolené aktivity rozvíjí kompetence pro samostatný život, rozvíjí sociální vazby s vrstevníky mimo zařízení, zapojí děti do činností v rámci letních táborů a kroužků.
Autoškola pro mladé dospělé z DD
Dětský domov Holice

Autoškola pro mladé dospělé z DD

Kurzy autoškoly k získání řidičského průkazu typu B pro 3 mladé lidi, kteří usilují o úspěšné dokončení střední školy a sní o získání řidičského průkazu. Tím se jim otevře cesta k zaměstnáním, ve kterých by se jinak nemohli uplatnit, a také k větší životní nezávislosti.
Podpora nadání a zvládání životních situací
Dětský domov Dolní Čermná

Podpora nadání a zvládání životních situací

Vojta velmi rád a dobře zpívá. Svoje nadání rozvíjí v ZUŠ v oboru sólový zpěv. Seznamuje se s hudební teorií v hodinách hudební nauky. Do ZUŠ dojíždí, učí se tak samostatnosti, navazuje vztahy se spolužáky. Sám již dokázal zpívat před publikem. Pokud se nevydá na dráhu sólového zpěváka, může mu být hudba a zpěv celoživotním koníčkem. V případě potřeby mu terapeut pomáhá při zvládání stresu a poskytuje zpětnou vazbu při navazování vztahů.
Naděje pro dětské duše
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.

Naděje pro dětské duše

Terapie pro děti, které trpí psychickými problémy a jsou bez odborné pomoci bezmocné. Pociťují beznaděj, trpí úzkostmi, strachy i depresemi. Takovým dětem nabízíme podporu dětského psychoterapeuta, který jim dokáže citlivě a efektivně pomoci.
Pomoc ohroženým dětem prostřednictvím Dramaterapie
Sdružení D, z.ú.

Pomoc ohroženým dětem prostřednictvím Dramaterapie

Projekt řeší problém chybějících preventivních aktivit pro znevýhodněné děti, které posilují zamezení jejich rizikového chování. Aktivity našeho projektu jim pomohou zorientovat se ve vlastních emocích, posílí možnost sdílet svá \"trápení\" v bezpečném prostředí, a tak dosáhnout uvolnění frustrace.
Letní tábor pro děti z Dětského domova v Přerově
Dětský domov Přerov

Letní tábor pro děti z Dětského domova v Přerově

Díky Vaší podpoře se dostanou všechny děti z Dětského domova v Přerově na letní tábor v roce 2023, kde získají nové kamarády a budou moci alespoň na chvíli zapomenout na starosti všedních dní. Pomozte nám v dětech budovat lásku a laskavost. Děkujeme.
Chci si věřit IV.
Dětský domov Prostějov

Chci si věřit IV.

Díky projektu se budeme snažit předcházet negativním vlivům a rizikovému chování u dětí, které jsou tímto ohroženi. V případě již vzniklého problémového chování bude pomoc probíhat formou psychologické péče s cílem zdravého rozvoje osobnosti a následného bezproblémového zapojení do běžné populace.
Vzděláním a koníčky k osobní prosperitě
Dětský domov Olomouc

Vzděláním a koníčky k osobní prosperitě

Financemi z projektu podporujeme vzdělávání a zájmovou činnost zejména v aktivní formě. Podporovaný koníček se někdy stane přivýdělkem nebo zaměstnáním. Podporou odkrýváme možnosti, potenciál a rezervy dětí, zdravé sebevědomí. Tím předáváme dospělého klienta integrovaného do společnosti.
S Bertíkem k životním úspěchům
Dětský domov Hranice

S Bertíkem k životním úspěchům

Projekt je zaměřen na věkovou skupinu 9 – 20 let a hlavním cílem projektu je zkvalitnit a vytvořit podmínky pro zájmové vzdělávání dětí a vyvíjet tak u nich touhu po smysluplném využívání volného času. Projekt má pomoci k zvýšení socializace dětí ve společnosti, k zabránění pocitu méněcennosti a k rozvoji jejich individuálních schopností a talentu.
Neboj se, ozvi se! Specializovaný chat pro děti ohrožené násilím
Centrum LOCIKA, z.ú.

Neboj se, ozvi se! Specializovaný chat pro děti ohrožené násilím

Násilí v rodinách je jev s vysokou prevalencí a latencí a závažně ohrožuje zdraví, psychosociální vývoj, vztahy i akademickou úspěšnost dítěte. Aktuální průzkumy hovoří o tom, že některou z forem násilí zažívá ve své rodině až 14 % českých dětí. Hlavním cílem projektu je zvýšit dostupnost specializovaných distančních služeb pro min. 50 děti v ohrožení násilím v rodině a zajistit dostupnost poradenství pro děti ohrožené domácím násilím ve formě poradenského chatu a emailového poradenství.
U-kryt - streetwork a klub pro děti a mládež
z.s. Filadelfie

U-kryt - streetwork a klub pro děti a mládež

Dětem z Frýdku-Místku, které tráví volný čas převážně na ulici a jsou ohroženy společensky nežádoucím chováním, klub a stretwork U-krytu 5x týdně nabízí smysluplné, přínosné trávení volného času a podporu se zvládáním jejích obtíží a těžkostí v životě. Usilujeme o to, nasměrovat je k zodpovědnému stylu života.
Tanec je náš život
Vzájemné soužití o.p.s.

Tanec je náš život

Smyslem projektu je umožnit rozvoj a sebevyjádření 30 romských dětí a mládeže vyrůstajících v prostředí vyloučených lokalit prostřednictvím celoročních tanečních kroužků a akcí. Aktivita děti se smyslem pro rytmus a hudbu baví a naplňuje, uplatní při ní svůj temperament, mohou díky ní vyjádřit své emoce i charakteristický prvek své identity.
Rozvojové, vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti z pěstounské péče
Rodina sv. Zdislavy, z.s.

Rozvojové, vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti z pěstounské péče

Díky projektu budou zrealizovány aktivity pro děti vyrůstající v pěstounských rodinách. Mladším dětem budou nabídnuty volnočasové aktivity, při kterých se mohou potkávat s dalšími dětmi s podobnou životní situací. Aktivity pro starší děti a mladé dospělé budou zaměřeny na rozvoj a zvyšování dovedností pro budoucí samostatný život.
S Modrou kočkou na to máme
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

S Modrou kočkou na to máme

Již 20 let v Opavě provozujeme nízkoprahový Klub Modrá kočka, kam v odpoledních hodinách dochází znevýhodněné děti ve věku 6 - 15 let. Cílem projektu je zajistit těmto dětem doučování, podpořit jejich školní úspěšnost, nabídnout volnočasové aktivity a zprostředkovat psychoterapeutickou pomoc, aby se mohly vyrovnat s náročnými životními situacemi, které zažívají.
Prázdninová plavba 2023
Dětský domov Nový Jičín

Prázdninová plavba 2023

Náš projekt je určen dětem vyrůstajícím v dětském domově, které ne vlastní vinou mají ztížený start do života. Prostřednictvím pobytů na letních dětských táborech bychom jim rádi dopřáli prázdniny plné zábavy, legrace, pohybu, her a nových kamarádů.
Do samostatného života bez obav 4
Dětský domov Havířov

Do samostatného života bez obav 4

Díky finančním prostředkům z projektu chceme umožnit dětem, aby se na svůj budoucí život připravovaly v tréninkovém bytě mimo DD. Děti zde totiž získávají reálný pohled na problémy, které samostatný život obnáší a s pomocí pracovníků dětského domova se je v bezpečném prostředí naučí zvládat a řešit.
Talent a nadání 2023
Dětský domov Budišov nad Budišovkou

Talent a nadání 2023

Individuální podpora vzdělávacích a sociálních potřeb dětí z Dětského domova v Budišově nad Budišovkou, konkrétně zaměřená na studium hudebních oborů, podporu talentovaných dětí v jezdeckém kroužku na koních, fotbalovou sportovní činnost, výuku plavání a lyžování, rozvoj talentu a nadání dětí v zájmových kroužcích a rozvoj sociálních kompetencí na vybraných letních táborech.
„Učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně a učit se být – náš cíl“
Dětský domov Loreta, Fulnek

„Učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně a učit se být – náš cíl“

Kdo se naučí vážit si sám sebe jako osobnost, naučí se vážit si a respektovat ostatní. Dítě, které si myslí, že za nic nestojí, nemá vlastně žádný důvod chovat se slušně, s respektem a úctou. Jedná se o poradenské činnosti pro děti z DD a to v poradně logopedické, finanční gramotnosti a v poradně prevence rizikového chování. Podpora klientky při studiu VŠ.
Preventivní aktivity v NZDM Vafle
Rodina v centru, z.ú.

Preventivní aktivity v NZDM Vafle

Projekt je zaměřen na podporu dětí a mládeže, které pocházejí zejména z málo podnětného rodinného prostředí. Soustředí se zejména na rozšíření možností a příležitostí dětí a mládeže v Novém Boru a okolí. Nabízí smysluplné volnočasové aktivity, které mají převážně preventivní charakter a pomáhají těmto dětem překonat náročné životní období či životní situace.
Učíme se hrou v Dětském domově v Jablonném v Podještědí
Dětský domov Jablonné v Podještědí

Učíme se hrou v Dětském domově v Jablonném v Podještědí

Nově přicházející děti do dětského domova jsou nejčastěji předškolního a mladšího školního věku. Přicházejí z rodin zasažených sociální patologií, z dysfunkčních rodin. Nemají základní hygienické, komunikační ani sociální návyky. Naším společným úkolem je v novém prostředí navodit pocit klidu a bezpečí, podpořit psychické zdraví dětí přicházejících z nevhodného až ohrožujícího prostředí a pomoct s adaptací v dětském domově.
Slunce v duši, úsměv ve tváři
Dětský domov Dubá Deštná

Slunce v duši, úsměv ve tváři

Rádi bychom rozšířili naše základní poslání v zajištění péče o děti v dětském domově. Naším cílem je snížení rizika duševních problémů u dětí pomocí realizace aktivit zaměřených na konkrétní potřeby. Individuální odbornou péčí podpoříme emoční rozvoj dětí, zdraví a pohodu a tím pomůžeme překonat dětská trápení.
Léto s Protěží 2023
Centrum Protěž, z.ú.

Léto s Protěží 2023

Centrum Protěž je nezisková organizace, která doprovází pěstounské rodiny v Libereckém kraji. Již několik let realizujeme pro děti z pěstounských rodin program Léto s Protěží. Hlavní výhodou programu je, že ho připravují sociální pracovnice, které s dětmi pracují v průběhu celého roku a umí jim přizpůsobit program. Většina dětí je v péči prarodičů, kteří jim z důvodu menší fyzické síly a nedostatku financí nemohou dopřát takto pestrý program. Projekt Léto s Protěží se zaměřuje na aktivity, které by děti neměly šanci zažít.
Psychoterapeutická pomoc dětem v ohrožení
Salinger, z.s.

Psychoterapeutická pomoc dětem v ohrožení

Prostřednictvím projektu chceme zajistit dostupnou a bezplatnou psychoterapeutickou pomoc dětem, které jsou klienty naší sociální služby a prožily nebo zažívají velmi těžkou životní situaci, která narušuje jejich psychický a emoční vývoj.
Vody se bát nemusíš!
Dětský domov Sedloňov

Vody se bát nemusíš!

Vodácké kurzy jsou v rámci našeho domova již dlouholetou tradicí. Pravidelně každý rok vyrážíme k vodním plochám v ČR, nebo s těmi zkušenějšími sjíždíme české řeky. Kurz je určen především pro děti, které mají problémy s plaváním a pro děti, které mají strach z vody. Během kurzu se snažíme jejich obavy zmírnit a odstranit. Dětí se učí být ohleduplní k sobě, ale i k přírodě, osvojují si techniky první pomoci, učí se kooperaci a vzájemné důvěře.
Psychoterapeutická pomoc dětem z dětského domova
Dětský domov Nechanice

Psychoterapeutická pomoc dětem z dětského domova

V Dětském domově Nechanice žije 42 dětí. To, co některé děti zažily, nezažijí někteří lidé do konce svého života. Nejhorší je zrada. Zrada od vlastních rodičů, že je místo láskyplné péče odložili do dětského domova. Děti se život v dětském domově naučily žít, ale některé mají psychické problémy a následky, a těm se snažíme pomoci zajistit psychoterapeutickou péči, aby již od svého dětství nemusely jíst prášky, které jim pomáhají překonat úzkosti a tuto velkou bolest - opuštění.
Učí (se) celá rodina 2023
Aufori, o.p.s.

Učí (se) celá rodina 2023

V programu „Učí (se) celá rodina“ usilujeme o to, aby děti z chudých rodin měly lepší životní šanci na uplatnění ve společnosti. Naším cílem je, aby i děti ze sociálně slabých rodin prošly úspěšně základní školou a pokračovaly ve studiu. Proto s dětmi pracujeme na tom, aby se zlepšila jejich docházka do školy, školní prospěch i příprava na vyučování.
Hurá za zážitky a dobrodružstvím
Útočiště o.p.s.

Hurá za zážitky a dobrodružstvím

Kdo by se chtěl v průběhu celého roku nudit? Děti a teenageři, kteří pravidelně navštěvují nízkoprahové denní centrum Útočiště Cheb, rozhodně ne. Díky Vaší podpoře budeme moci ve spolupráci s DDM Sova Cheb připravit pro děti a mladé lidi, kteří to nemají již ve svém útlém věku příliš jednoduché, celoroční zábavný a vzdělávací program zaměřený zejména na sportovní činnosti, výtvarné dovednosti, dopravní a enviromentální výchovu či skupinové hry.
Pojedeme na tábor!
Blízký soused, z.s.

Pojedeme na tábor!

„Už máš zkoušku Stavitele?“ Už 11 let pořádáme tábory pro děti z problémového zázemí. Na děti čekají jedinečné zážitky, nové vědomosti, kamarádi a možnost zažít zájem, přijetí a úspěch. Třeba při zkoušce z tematických workshopů, bojovce, kvízu, zpívání u táboráku nebo noční stezce odvahy.
Bertík přináší radost - psychosociální pomoc a preventivní práce s ohroženými dětmi
Společnost Podané ruce o.p.s.

Bertík přináší radost - psychosociální pomoc a preventivní práce s ohroženými dětmi

Zažíváme dobu světových krizí, které vrhají do nejistot i děti. Pomůžeme ohroženým dětem tuto náročnou dobu překonat, umožníme jim zvýšení jejich psychické odolnosti a prožití radostnějšího dětství bez pocitu ohrožení. Uskutečníme pro děti program na posílení jejich motivace k péči o duševní zdraví a zprostředkujeme jim pomoc psychoterapeutky.
Změnit směr - preventivní a probační programy Ratolesti Brno
Ratolest Brno, z.s.

Změnit směr - preventivní a probační programy Ratolesti Brno

Děti a mladí lidé odnesli pandemii více než dospělí. Rozpadly se jim vztahy, přestali se věnovat koníčkům. O 300 % u nich narostly frustrace ústící do agrese a kriminality. Ve spolupráci se školami poskytujeme resocializační programy pro děti a mládež od 9-18 let. Naším cílem je změnit rizikové chování mladých lidí a nastartovat jejich novou životní dráhu bez cejchu výchovných opatření nebo vězení.
Andělský klub Brno
Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.

Andělský klub Brno

Děti si nemohou vybrat, do jaké rodiny se narodí. ANDĚLSKÝ KLUB je tu pro děti, které mají rodiče ve vězení. Tyto děti žijí v chudobě, stresu a smutku, jsou terčem šikany a posměchu. V klubu mohou být zase dětmi, je tu přijetí a odborná pomoc. Projekt je v Brně od r. 2020 a je jediným tohoto druhu na Moravě.
S Bertíkem na pobyty a za kamarády
Dětský domov Brno

S Bertíkem na pobyty a za kamarády

Díky finanční podpoře Bertíka může náš dětský domov umožnit dětem běžné akce, jaké prožívají jejich vrstevníci. Část finančních prostředků bychom využili na volnočasové aktivity a umožnili dětem být manažerem svého volného času. Dále bychom chtěli s dětmi vyjet na letní pobyt, aby si děti užily léto v přírodě a při letních sportech. Ve své rodince vnímají více vzájemné vztahy, učí se toleranci, pomoci a budují si sebedůvěru. Své zážitky pak prezentují ve školních kolektivech, mezi kamarády a mohou z nich čerpat vzpomínky.
Bertík baví děti z BRÁNY
Temperi, o.p.s.

Bertík baví děti z BRÁNY

Projekt je určen dětem a mládeži z Nízkoprahového klubu pro děti a mládež BRÁNA. Jedná se o děti, které žijí v sociálně znevýhodněném prostředí a oproti svým vrstevníkům jsou ochuzeny o zážitky, bezpodmínečné přijetí, o smysluplné trávení volného času. Děti se budou moci během celého roku díky projektu zapojit do pro ně netradičních, tematicky zaměřených aktivit. Cílem je pracovat na posilování vztahů, na možnosti hlubšího prožitku, rozšiřování zkušeností, sebepoznání dětí, přičemž mnohdy jde i o zažití úspěchu.
Kousek radosti dětem
RC Radost o.p.s.

Kousek radosti dětem

Psychologická poradna RC Radost podpoří díky Vám 20 dětí a mladých lidí. Pomáhá jim překonat anorexii, bulimii, sebepoškozování, strachy a sebevražedné myšlenky, které zásadně ovlivňují jejich životy. Psychologové při konzultacích pracují i s jejich rodinami, aby terapie byly co nejefektivnější.
Změna je cesta
KoCeRo – Komunitní centrum Rovnost o.p.s.

Změna je cesta

Projekt nabízí romským dětem, které žijí ve složitých socioekonomických podmínkách a nemají doma zázemí pro rozvoj svých dovedností, pravidelné výchovně vzdělávací aktivity vedoucí ke zlepšení školních výsledků, všeobecných znalostí, k eliminaci sociálního vyloučení a společensky nežádoucích jevů.
Tancem si plníme svůj sen
Cheiron T, o. p. s.

Tancem si plníme svůj sen

Dva kluci od malička milují tanec a celé dětství snili o tom, že budou mít vlastní taneční skupinu. Ve svých 14 letech se rozhodli, že tento sen uskuteční a začali konat. O rok později mají fungující skupinu, která se každou další zkouškou zlepšuje. Co jim ale chybí, jsou finance na profi lektora, který jim pomůže zlepšit choreografii i organizaci souboru, a také peníze na kostýmy i cesty za vystoupeními. Taneční soustředění zase celý soubor stmelí a naleje do žil další příval zápalu a energie.
Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v ORP Milevsko
Charita Písek

Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v ORP Milevsko

Sociálně aktivizační služba poskytuje pomoc rodině s dítětem ohroženým krizovou situací v rodině, kterou rodiče nedokážou sami překonat. Abychom mohli dát dětem šanci na podobné startovací podmínky do života, jako mají děti z ostatních rodin, potřebujeme získat finance na navýšení úvazků zaměstnanců
Poznáváme s Bertíkem
Charita České Budějovice

Poznáváme s Bertíkem

Projekt je zaměřen na plnohodnotné aktivity s dětmi, které by jinak tuto možnost vzhledem k prostředí, ve kterém vyrůstají, neměly. Vytváří bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času a přispívá k rozvoji jejich manuálních dovedností a kreativity, vlastní iniciativu a rozvoj osobnosti. Děkujeme, že pomáháte s námi.
Děti z DD Žíchovec na letních táborech
Dětský domov Žíchovec

Děti z DD Žíchovec na letních táborech

Celý školní rok žijí děti v dětském domově. Odcházejí a přicházejí z něj do školy a ze školy, na vycházky a krátkodobé výlety. Proto se snažíme, aby si během letních prázdnin od prostředí DD „odpočinuly“ a vyzkoušely si na letních táborech jiné prostředí a jiný rytmus dne, spolupráci s novými dospělými a navazování kontaktů s novými kamarády. To vše přináší socializační začlenění a přizpůsobení se potřebám kolektivu s upozaděním vlastních potřeb.
Otevřená šance pro děti ústavní výchovy
Dětský domov Volyně

Otevřená šance pro děti ústavní výchovy

Cílem projektu je podpora a rozvoj schopností a dovedností dětí vyrůstajících v ústavní výchově v návaznosti na volnočasové aktivity a kroužky. Účastí na sportovně rekreačních aktivitách chceme zvýšit nejen fyzickou zdatnost, ale i kulturní a společenské začlenění dětí.