Správní rada

Ing. Pavel Mikoška, CSc..

Ing. Pavel Mikoška, CSc.

Čestný předseda správní rady

Ve společnosti Albert působí od roku 2005. Nejprve zde zastával funkci ředitele oddělení kvality a od roku 2007 pracuje na pozici ředitele pro kvalitu, korporátní zodpovědnost a business. Je odborníkem na technologie potravinářských výrob a systémy managementu kvality v potravinářství. Jako místopředseda správní rady Nadačního fondu Albert zajišťuje veškeré aktivity fondu a přispívá tak k efektivnímu naplnění daných cílů.

Mgr. Jiří Mareček

Mgr. Jiří Mareček​

Předseda správní rady / Odborník na PR a komunikaci​

Jiří Mareček pracuje v oboru komunikace a vztahů s veřejností již více než deset let. Od podzimu roku 2015 je předsedou správní rady Nadačního fondu ALBERT , kam přinesl zkušenosti z firem s rychloobrátkovým zbožím, ale také maloobchodu. Profesně i osobně se zajímá o oblast udržitelného rozvoje a pomoc komunitám zejména v kontextu maloobchodníka s širokou sítí prodejen, kterým společnost Nadační fond ALBERT je. Jeho cílem je otevřít Fond více veřejnosti a zákazníkům Alberta, aby se sami mohli podílet na výběru projektů, které dostanou podporu. Vystudoval mediální studia na Fakultě sociálních věd University Karlovy a svoji kariéru začínal v novinách.Ve společnosti Albert pracuje na pozici ředitele komunikace.

 

prof. PhDr. Petr Macek, CSc.

Odborník na sociální problematiku - psychologii dospívajících

Profesor Macek je uznávaným odborníkem v oblasti sociální psychologie. V současnosti působí jako proděkan pro vědu a výzkum a doktorské studium na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně, kde je dále vedoucím Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a na Katedře psychologie zastává funkci profesora. Zabývá se především výzkumem oblasti sociální a vývojové psychologie, a psychologie adolescentů.

   
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Odbornice na ochranu veřejného zdraví

Po absolvování Lékařské fakulty hygienické UK Praha získala postupně atestaci I. stupně z hygieny a epidemiologie a atestaci II. stupně z epidemiologie a veřejného zdravotnictví. Aktivně se podílí na přípravě podkladů, realizaci a hodnocení celostátní i regionální zdravotní politiky v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí, na sestavování celorepublikových programů ochrany a podpory veřejného zdraví, podílí se na řízení výchovy k podpoře a ochraně veřejného zdraví. Jako členka Správní rady Nadačního fondu Albert dohlíží na projekty zabývající se podporou zdravého životního stylu.

Marcela Varmužová

Marcela Varmužová

Ředitelka distribučního centra Albert v Olomouci

Marcela Varmužová pracuje v Albertu od roku 2004, kde se pohybovala výhradně v oddělení operativy, tedy byla denně v úzkém kontaktu s prodejnami, jejich vedením i zaměstnanci. 9 let pracovala jako oblastní manažer, poté 5 let působila na pozici Regionálního manažera pro operativu. V minulosti měla možnost řídit projekt zavedení Store Centric Modelu do našich prodejen. Nyní působí jako Ředitelka distribučního centra Albert v Olomouci. Jako člen nadačního fondu by ráda využila své znalosti a zkušenosti ve vztahu se zaměstnanci i zákazníky a pomohla tak k většímu povědomí NFA v našich prodejnách.

Kateřina Harris

Kateřina Harris

Ředitelka marketingu

Kateřina Harris je marketingovou ředitelkou maloobchodního řetězce Albert. Svou kariéru začala v roce 1997 ve společnosti Opavia-LU (Danone), kde působila jako brand manažerka pro český a slovenský trh. V roce 2000 nastoupila do společnosti Mars, kde se z počátku starala o portfolio značek firmy, později byla zodpovědná za oblast inovací v segmentu krmiv pro domácí zvířata na středoevropském trhu a v roce 2006 se stala marketingovou ředitelkou pro odvětví cukrovinek a hotových jídel. Od roku 2012 vedla marketingové oddělení společnosti Stock Plzeň – Božkov.

Roman Bartišek

Profesní kariéru začal ve společnosti Procter & Gamble, kde v průběhu 8 let zastával různé pozice v rámci finančního oddělení pro středoevropskou centrálu v Budapešti. Po návratu do ČR vyměnil svět rychloobrátky za prodej zboží pro stavebnictví ve společnosti RABAT jako finanční a administrativní ředitel. V roce 2010 nastoupil do Albertu (původně Ahold), ve kterém působí již 11 let. V Albertu začal na financích jako ředitel controllingového oddělení. Po akvizici společnosti SPAR byl odpovědný za projekt integrace prodejen SPAR do sítě Albert. V roce 2015 přešel do provozu prodejen, kde měl na starosti oblast strategie a provozní podpory prodejen a posléze taky jejich provoz, jako národní ředitel pro supermarkety. Od srpna 2020 působí v pozici VP pro supply chain. Má dvě dospívající děti, 2 psy a 2 kočky. S rodinou žije v Praze.