Zábavné léto, terapie a dětství bez násilí. Nadační fond Albert rozdělil v Libereckém kraji 240 tisíc korun

07. 03. 2024

Nadační fond Albert ocenil šestici organizací z Libereckého kraje, které se starají o děti a mladé lidi ze sociálně složitého prostředí. O nejlepších projektech v programu Bertík pomáhá 2024 rozhodli zákazníci místních obchodů Albert. Celkově fond rozdělil 240 tisíc korun. Za posledních čtyři roky, které ovlivnila pandemie koronaviru i složitá ekonomická situace, se podpora v kraji vyšplhala na milionu korun.

Okolnosti posledních let ukázaly, že Nadační fond Albert dokáže vystoupit vysoko nad rámec své letité komunitní podpory. Loni ve srovnání s rokem 2019 ztrojnásobil své dary na hodnotu přes 14 milionů korun a navýšil také počet podpořených organizací.

„Jsme opravdu hrdí, že v Libereckém kraji jsme během posledních čtyř let mohli rozdělit bezmála milion korun. Kromě běžné podpory naše pomoc představovala také materiální dary v podobě dezinfekcí, rukavic, hraček, knížek či školních potřeb,“ popsala Kristýna Bernatová z Nadačního fondu Albert.

 Slavnostní setkání u příležitosti ocenění vítězných organizací v programu Bertík pomáhá 2024 včera hostil Krajský úřad Libereckého kraje. „Podat pomocnou ruku tam, kde to je nejvíc potřeba, a adresně pomáhat sociálně slabým je hlavním úkolem Libereckého kraje. Jsem ale moc rád, že se podobných iniciativ stále častěji ujímají i dobrovolníci a nadace. V Nadačním fondu Albert pracují lidé s dobrým srdcem, kteří jsou příkladem humanity a empatie. Zaslouží si proto velké poděkování, stejně jako všichni ti, kteří ani na okamžik neváhají pomoci člověku v nouzi,“ dodal náměstek hejtmana Libereckého kraje Petr Tulpa

Bertíci pomáhají dětem žít lépe

Čtyřiadvacátý ročník charitativního programu proběhl na podzim a tradičně propojil místní komunity. Bertíci přináší unikátní příležitost, jak se může veřejnost seznámit s činností i konkrétními příběhy organizací v regionu. „Naši zákazníci, kterým patří velké poděkování, podpořili v Libereckém kraji projekty z blízkého okolí zaměřené na vzdělávání, mentální zdraví i smysluplné trávení volného času,“ upřesnil Peter Daňo, národní ředitel hypermarketů Albert.

V každém ze dvou regionů v Libereckém kraji se na podzim ucházely o přízeň zákazníků tři nejlepší projekty vybrané odborníky. Nadační fond Albert mezi ně na základě hlasování v pěti místních obchodech Albert rozdělil 240 tisíc korun. Šesticí podpořených organizací jsou liberecké Centrum Protež a Komunitní středisko Kontakt, Charita Česká Lípa, Dětský domov Dubá-Deštná, centrum Locika a novoborská Rodina v centru.

„Finance využijeme k podpoře programů a aktivit pro rodiny s dětmi žijící v azylovém domě. Ty umožní naučit rodiče trávit volný čas se svými dětmi aktivním způsobem a dají volným chvílím smysl. Projekt podpoří rodinné vztahy, posílí sebeúctu dětí i rodičů, aby se zlepšila kvalita jejich života,“ popsala Renata Dvořáková, projektová manažerka Charity česká Lípa. Lepší život dětem zajistí také projekt nízkoprahového zařízení Vafle v Novém Boru: „Děti z našeho klubu můžou vyrazit na pobyty do Brna, sjíždět řeku Jizeru nebo objevovat vesmír v planetáriu. Letos je to deset let spolupráce s Nadačním fondem Albert, která přinesla širší poznání světa téměř 200 dětí a mladým dospělým,“ popsala Michaela Hanykýřová z organizace Rodina v centru.

Charita Česká Lípa

Bertík pomáhá 2024: Oceněné projekty v regionech Libereckého kraje

Centrum Protěž, Liberec – Léto s Protěží

Projekt nabízí dětem z pěstounských rodin možnost zažít léto plné zábavy i vzdělávání mimo jejich bublinu. Díky přístupu sociálních pracovníků si mohou vyzkoušet místopisné, zeměpisné a přírodovědné aktivity, výtvarné aktivity, rozšíří si povědomí o zdravém životním stylu a posunout limity fyzické zdatnosti.

Komunitní středisko Kontakt, Liberec – Kdo si hraje, nezlobí

Příměstské tábory pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, které s ohledem na socioekonomickou situaci rodiny nemají možnost trávit léto aktivním a smysluplným způsobem.

Charita Česká Lípa – Dětské úsměvy v azylovém domě Jonáš

Projekt umožňuje realizaci volnočasových aktivit pro děti a jejich rodiče, kteří žijí v azylovém domě. Cílem je vytvořit prostředí, ve kterém si rodiny mohou vychutnávat společně strávený čas plný radosti, vzdělávání a kreativity. Projekt nabízí širokou škálu aktivit, které mají za cíl posílit vztahy mezi rodiči a dětmi a podpořit jejich celkový rozvoj.

Rodina v centru, Nový Bor – Podpora preventivních aktivit NZDM Vafle

Projekt nabízí dětem a mladým lidem navštěvujících nízkoprahové zařízení Vafle v Novém Boru skupinové volnočasové aktivity, které rozšíří jejich stávající způsoby trávení volného času a naučí je novým životním dovednostem.

Dětský domov Dubá-Děštná – Arteterapie a individuální terapie

Terapeutickými přístupy chceme hlouběji proniknout do vnitřního světa dětí, které jsou umístěny do systému ústavní péče. Potřebujeme jim lépe rozumět, pochopit jejich pocity a projevy chování, abychom jim mohli zmírnit emoční trauma.

Centrum LOCIKA – Dětství bez násilí

Děti ohrožené domácím násilím potřebují specializovanou a nízkoprahovou pomoc. Projekt plánuje posílit kapacity specializovaného chatu a e-mailového poradenství, aby minimálně 500 dětí získalo rychlou a bezpečnou podporu. Cílem je zlepšit dostupnost a reakční dobu na pomoc ohroženým dětem a přispět k jejich ochraně a zdravému vývoji.

Zábavné léto, terapie a dětství bez násilí. Nadační fond Albert rozdělil v Libereckém kraji 240 tisíc korun