Dozorčí rada

Ing. Lenka Dušková

Pracuje pro společnost Albert od roku 2015, kdy přišla ze společnosti Delhaize po šestileté působnosti na manažerských projektových a finančních pozicích v Delhaize America a Delhaize Bulgaria. Do začátku roku 2022 zastávala funkci Director Business Controlling. Následně byla jmenována finanční ředitelkou a stala se také členkou představenstva společnosti Albert. Díky svým bohatým zkušenostem v oblasti financí a controllingu je aktivním členem dozorčí rady Nadačního fondu Albert.

Ing. David Slavata, Ph.D.

Ing. David Slavata, Ph.D.

Odborník na finance neziskových organizací
Je odborníkem na financování neziskových organizací, ekonomiku a politiku bydlení. V rámci akademické praxe vyučuje ekonomické předměty na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava a Ostravské univerzitě, pravidelně se účastní vědeckých konferencí a často publikuje odborné články. Je garantem předmětu Ekonomika neziskových organizací.

JUDr. Vladimíra Jičínská

JUDr. Vladimíra Jičínská

Vedoucí právního oddělení společnosti Albert
Má bohaté zkušenosti z oblasti civilního a obchodního práva včetně mezinárodního práva soukromého, a současně managerské zkušenosti, které získala vedením právních oddělení na předchozích pozicích. Vedle právni agendy byla odpovědná i za compliance a corporate governance. 

Jako člen dozorčí rady Nadačního fondu Albert se chce proaktivně zapojit do programu nadačního fondu a prostřednictvím svých znalostí a zkušeností osobně přispět k zavedeni compliance rules a corporate governance do nadačního fondu, neboť tímto se zvýší jeho známost i důvěryhodnost.